Vier stappenbenadering voor het omarmen van nieuwe technologie

11 oktober 2016 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Technologie transformeert het bedrijfsleven in rap tempo. Een goed idee wordt met behulp van technologie steeds sneller omgezet in nieuwe business. Zo is Uber in 2009 opgericht en 7 jaar later over de hele wereld bekend. Airbnb startte in 2008 en heeft nu meer hotelkamers dan welke hotelketen dan ook. Wat deze start-ups onderscheidt? Ze gebruiken technologie om mensen met elkaar te verbinden. 

Hoewel de business van Uber volledig draait om IT, hebben ze hier geen aparte afdeling voor. IT en business werken volledig samen om een geweldige klantervaring te bieden en ontwikkelen de benodigde applicaties en infrastructuur op basis hiervan. Uber realiseert zich dat data de kern zijn van de strategie en heeft dan ook een eigen datacenter en infrastructuur. Waar startups direct na hun idee de juiste technologie afstemmen, hebben gevestigde bedrijven te maken met bestaande processen en procedures. Om de nieuwste technologieën alsnog te benutten, moeten deze processen en procedures volledig worden omgezet naar een digitale aanpak. Ze zijn vaak minder wendbaar en zetten daardoor minder snel een idee om in waarde. Dit zorgt voor een grote achterstand ten opzichte van de startup. 

Toch hebben de traditionele ondernemingen op andere vlakken juist een voorsprong. Veel van de benodigde onderdelen om technologie snel toe te passen, bezitten ze al. Bovendien beschikken conventionele bedrijven over intellectueel eigendom en ervaring binnen hun vakgebied. Zij hoeven niet vanaf de tekentafel te beginnen en kunnen bouwen op wat eerder al ontwikkeld is om dit vervolgens naar eigen behoeften te transformeren.

4-stappenbenadering voor digital transformation

Digital enterprise

Dit is nodig omdat digitalisering ook de gevestigde orde van bedrijven raakt. Als ongeveer 92 procent van ons geld bestaat uit bits en bites, speelt technologie binnen een bank een grote rol. Maar een bank hoeft geen startup te zijn om een transformatie te omarmen. “Sommige banken grijpen het moment aan om startups over te nemen, of zelf te beginnen binnen de eigen organisatie. Ondanks dat een bank vaak groot en log is, bieden zij op deze manier een innoverende service aan om voor een goede klantervaring te zorgen. Andere banken leggen alle operaties binnen hun organisatie nog eens langs de digitale meetlat. Zo kunnen zij bijvoorbeeld interne processen versnellen. Dit wordt vaak gezien als digital enterprise”, aldus Christian Verstraete, Chief Technologist voor Cloud Solutions bij Hewlett Packard Enterprise.

Zo’n transformatie is niet mogelijk als business en IT langs elkaar heen werken op een afgezonderde afdeling. IT moet meer van de business weten en de business moet meer op de hoogte zijn van de technologische mogelijkheden. “Op dit moment weten beide partijen niet veel van elkaar, terwijl ze juist moeten samenwerken om te kijken waar technologische mogelijkheden de business mogelijk versterken”, stelt Verstraete. “Idealiter bekijken ze dan gezamenlijk de gevolgen voor processen, applicaties en infrastructuur om tot de belangrijkste vervolgstappen te komen. Tot slot zouden ze ook andere onderdelen van hun organisatie moeten transformeren om flexibeler te worden en de focus op service te houden. Ze zijn samen verantwoordelijk voor het omarmen van nieuwe technologie.” Met de 4-stappenbenadering (zie figuur) is het mogelijk om deze doelstellingen te halen.

Transformatie van businessservices

Start met het ontwerp van een businessproces, dat versterkt wordt met een digitale service. Dit moet dicht tegen het huidige businessproces aan liggen. Iets waar behoefte aan digitalisering ligt en waar specifieke stappen ondersteund kunnen worden door IT. Ontwerp eerst het proces, om vervolgens overeenstemming te krijgen hoe het moet opereren. Bekijk binnen iedere stap welke service nodig is om het proces te ondersteunen.

Transformatie van applicaties

De volgende stap is het identificeren van applicaties die de benodigde functionaliteiten bevatten. Omdat de gekozen digitale service dicht bij de bestaande business ligt, is er een grote kans dat de benodigde functionaliteiten al bekend zijn. Als er eenmaal een lijst met mogelijke applicaties is, kan je bepalen hoe deze applicaties te ontwikkelen zijn als ondersteuning binnen het nieuwe proces.

Digital transformation randvoorwaarden

Transformatie van de infrastructuur

Als vanzelfsprekend bepalen de eisen aan de applicaties op welk toekomstig platform ze moeten draaien. De uitdaging zit hier in het definiëren hoe je kan transformeren van de huidige staat naar dit toekomstige platform. Daarnaast hebben gebruikers natuurlijk direct toegang tot de applicaties, mogelijk zelfs op verschillende platforms. Daarom moeten keuzes gemaakt worden op het gebied van security, beschikbaarheid en back-up of restore.

Transformatie van het leveringsmodel

Om een digital enterprise te worden is een andere kijk op technologie nodig. Het gaat niet meer om het zijn van specialist in een bepaald aantal technologieën, maar om het verzekeren van servicelevering, wat er ook gebeurt. Het is nodig om de technologische focus te verleggen naar een focus op service. Hier is ook een mentale en culturele transformatie binnen het bedrijf mee gemoeid.

De traditionele werkmethode verdwijnt niet meteen. Immers, de meeste applicaties en infrastructuren blijven behouden. Daardoor moeten beide benaderingen naast elkaar blijven bestaan. Het is aan de organisatie om medewerkers te motiveren om de digitale toepassingen daadwerkelijk te gebruiken. “Wacht niet tot je bent ingehaald door een startup of concurrent, maar wees zelf voorbereid op de digitale economie. In een organisatie waar de business en IT elkaar stimuleren, komen nieuwe kansen tot stand. Dit leidt tot een efficiëntere organisatie en kan zelfs nieuwe servicemethoden of producten betekenen”, eindigt Verstraete.

Een artikel van Christian Verstraete, Chief Technologist voor Cloud Solutions bij Hewlett Packard Enterprise.