Publinc. adviseert Bridgebond bij werven van nieuwe leden

09 september 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Nederlandse Bridgebond (NBB) heeft via Sport & Zaken adviesbureau Publinc. ingeschakeld om onderzoek te doen naar mogelijke oplossingen voor het stagnerende ledenbestand van de bond. NBB-directeur toont zich enthousiast over het ontvangen eindrapport, dat zal worden gebruikt als één van de ondersteunende documenten voor het nieuwe concept meerjarenbeleidsplan van de bond.

Met meer dan 100.000 clubleden is bridge in Nederland anno 2016 de vierde teamsport na voetbal, hockey en volleybal. De hoge gemiddelde leeftijd van de clubleden, maakt dat bridge een groot bereik heeft binnen de maatschappij en binnen de sportwereld. Ondanks de groeiende groep potentiële sporters op leeftijd heeft de Nederlandse Bridgebond* (NBB) echter de afgelopen tijd het ledenaantal zien stagneren.

NBB ledenaantal in verhouding tot de gemiddelde leeftijd

Waar de NBB zelf al diverse kansen zag om het stagnerende ledenaantal tijdig terug te draaien, nam de bond onlangs contact op met Stichting Sport & Zaken, een bureau dat zich richt op het tot stand brengen van samenwerkingen tussen sportorganisaties en het bedrijfsleven. Sport & Zaken bracht de NBB vervolgens in contact met Publinc., een adviesbureau voor de publieke sector en de overheid, dat gespecialiseerd is in sociale en maatschappelijke vraagstukken. Het bureau, dat zo’n 25+ professionals telt en lid is van de ROA, levert diensten binnen vier vakgebieden: Interim management & Organisatieadvies, Beleidsadvies, Strategie en operations, Training, Opleiding en Coaching en Marketing en Communicatieadvies. Publinc. heeft kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Gouda en is ook in Casablanca, Marokko actief.

De afgelopen maanden hebben de NBB en Publinc. samen gekeken naar manieren voor de NBB om aan nieuwe leden te geraken, met als resultaat een adviesrapport van Publinc. getiteld ‘Ledenwerving Nederlandse Bridge Bond’. Jelmer Spoelstra, adviseur bij Publinc en samen met Khalid Boutachekourt – directeur van het adviesbureau – medeauteur van het rapport, vertelt: “De vraagstelling was helder en de geïnterviewden (zowel binnen als buiten de bond) waren over het algemeen openhartig en eerlijk. Dit leverde genoeg informatie op en op basis van deze informatie konden wij ons adviesrapport schrijven.”

Potentiële leden

Publinc. onderzocht drie hoofdvragen: 1) Hoe kan de Nederlandse Bridge Bond haar doelgroep het beste bereiken? Welke kansen, risico’s, belemmeringen en uitdagingen zijn er met betrekking tot deze vraag? ;2) Waar is de doelgroep gevoelig voor? Welke behoeften heeft de doelgroep? Met welke argumentatie kan de Nederlandse Bridge Bond de doelgroep dusdanig stimuleren dat ze wordt uitgedaagd om kennis te nemen van het aanbod (het bridgepakket); 3) Op welke manier/wijze moeten deze argumenten gepresenteerd worden?

Om antwoorden op deze vragen te vinden maakten de onderzoekers onderscheid tussen vier (/vijf) verschillende potentiële gebruikersgroepen**, waarbinnen mogelijk nieuwe bridgeleden geworven konden worden. Daarbij werd per gebruikersgroep gekeken naar hun behoeften, maar ook naar de mogelijke belemmeringen en de stimuli voor deze subgroep om te gaan bridgen, c.q. om mogelijk een lidmaatschap bij de NBB aan te gaan. Op basis van deze analyse werd er per typologie een advies gegeven hoe deze subgroepen het beste benaderd kunnen worden.

Potentiële leden

Toegevoegde waarde

In een reactie op het eindrapport toont NBB directeur Gijs van der Scheer zich enthousiast over de samenwerking met Publinc. en over het eindresultaat. Het adviesrapport is een prachtig stuk werk en heeft voor ons enorm veel toegevoegde waarde. We gaan er zeker mee aan de slag. Het rapport zal door de NBB worden gebruikt als één van de ondersteunende documenten voor het nieuwe concept meerjarenbeleidsplan 2017-2020 ‘Kom erbij’ van de Nederlandse Bridgebond.

“Het prijst de NBB dat zij een zelfkritische houding hebben, graag willen leren van het verleden en vooruitkijken naar de toekomst”, besluit Jelmer Spoelstra.

* De Nederlandse Bridge Bond (NBB) is een vereniging met zo’n 1.050 verenigingen in zijn ledenbestand, die op hun beurt weer bestaan uit meer dan 117.000 leden. De aangesloten verenigingen zijn georganiseerd in 24 districten.

** Onderscheid wordt gemaakt tussen 5 groepen: ‘niet-wetenden’, ‘wetenden maar niet-willers’, ‘gevorderde Bridgers’, ‘Ambivalenten’ en ‘drop-outs’.