Transparantie in de bedrijfsvoering bevordert verkoopkans

12 september 2016 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel

Wie zijn bedrijf op termijn wil gaan verkopen moet nu al gaan werken aan een transparante, actuele en accurate administratie.

Vaak spreek ik ondernemers die overwegen hun onderneming op ‘middellange’ termijn te verkopen. De vraag die bij hen veelal speelt is wat zij nu al kunnen doen om de verkoop te zijner tijd succesvoller te maken. Naast zaken als werkkapitaalmanagement, het rationaliseren van investeringen en het terugbrengen van de afhankelijkheid van de onderneming van henzelf, zaken die overigens niet altijd goed zijn te beïnvloeden en bij te sturen, is het advies: zorg voor een transparante, actuele en accurate administratie. 

Koper gaat af op beschikbare informatie

Een ondernemer heeft vaak veel minder behoefte aan actuele financiële informatie dan een koper en daarnaast heeft de ondernemer minder behoefte aan details. Naast financiële informatie sturen veel ondernemers immers voor een deel op basis van ervaring en andere minder tastbare zaken. Dit betekent in de praktijk wel eens dat bepaalde informatie over een onderneming in de ogen van een buitenstaander niet volledig transparant, actueel of accuraat is.

Transparantie in bedrijfsvoering

Goede indruk

Een geïnteresseerde koper kijkt uiteraard door de ogen van een (kritische) buitenstaander naar de onderneming en baseert zijn visie voor een belangrijk deel op de informatie die beschikbaar is. Hierbij is niet alleen de inhoud (accuraatheid) van de informatie van belang, maar speelt ook de wijze waarop deze informatie wordt gepresenteerd (transparantie) en de snelheid waarmee deze informatie beschikbaar is (actualiteit) een grote rol. Dergelijke zaken goed op orde hebben draagt bij aan een positieve indruk. 

Goede maandrapportages

Dit betekent dat het aan te raden is om te zorgen voor goede maandelijkse maandrapportages, waarin zowel de resultatenrekening, de balans als de cashflow inzichtelijk worden gemaakt, waarbij deze rapportages van een voldoende detailniveau dienen te zijn. Ook is het nuttig om de informatie in een historisch perspectief te plaatsen (vergelijking met cijfers voorgaande maanden en jaren), deze af te zetten tegen de begroting van het lopende jaar en de indeling zo veel als mogelijk aan te laten sluiten op de jaarrekening. 

Hierdoor zal een koper beter geïnformeerd kunnen worden en meer comfort krijgen over de informatievoorziening, hetgeen bijdraagt aan een succesvolle verkoop.

Een artikel van Maarten van Dijk, adviseur bij BDO Corporate Finance. Van Dijk heeft ruime ervaring met diverse koop- en verkoop transacties, management buy-outs en waardebepalingen in verschillende segmenten.