UNICEF budget stijgt naar $5 miljard, Nederland gulle gever

22 augustus 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Vorig jaar heeft UNICEF $5 miljard ontvangen aan donaties en subsidies van overheden, organisaties en particulieren van over de hele wereld. De Nederlandse overheid, en Nederlanders zelf, blijken gulle gevers te zijn voor het goede doel. Zowel gekeken naar het aantal giften per hoofd van de bevolking als het totaalbedrag staat Nederland wereldwijd op de zesde plek. Dat blijkt uit het meest recente jaarverslag van UNICEF. 

UNICEF, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, werd in 1946 opgericht om hulp te bieden aan kinderen wiens levens verwoest waren door de Tweede Wereldoorlog. Anno 2016 zet de organisatie zich in voor het beschermen van de rechten en het welzijn van ieder kind, overal ter wereld. Belangrijke focus ligt op het verbeteren van de levensstandaarden van kinderen in met name oorlogsgebieden en regio’s waar armoede heerst.

Onlangs heeft UNICEF haar jaarverslag over 2015 gepubliceerd. Het fonds – UNICEF staat voor United Nations International Children’s Emergency Fund – heeft in 2015 ongeveer $5 miljard aan donaties, subsidies en andere giften ontvangen, blijkt uit de cijfers. 60% hiervan is afkomstig van overheden van landen wereldwijd, terwijl de overige 40% afkomstig is vanuit de private sector en van NGO’s (29%) of van organisatieoverstijgende samenwerkingen (9%). In totaal is er vorig jaar minder gedoneerd dan in 2014. Waar het bedrag vanuit de private sector, particulieren, NGO’s en stichtingen vorig jaar met 4% toenam, daalden de giften van overheden met 6%.

Total UNICEF revenue by source and funding type - 2015

Deze daling is echter klein in verhouding tot de omzet van UNICEF, die het de afgelopen tien jaar realiseerde. De omzet van UNICEF kan grofweg onderverdeeld worden in ‘vaste inkomsten’ (Regular Resources) en ‘overige inkomsten’ (Other Resources), die zich beperken tot bepaalde hulpprogramma’s of thema’s.

Kijkend naar de cijfers, dan ligt het huidige inkomstenniveau van UNICEF lager dan in 2007. Opvallend genoeg lijken de inkomsten van UNICEF onaangetast door de financiële crisis – in 2008 en 2009 stegen de inkomsten juist. Tussen 2009 en 2011 liepen de vaste inkomsten relatief ver terug, tot zelfs bijna een halvering van de omzet. De overige inkomsten stegen gedurende deze periode nog wel, maar kelderden hard tussen 2011 en 2012. Hoewel de vaste inkomsten ongeveer stabiel bleven, zetten de overige inkomsten in deze periode een herstel in, met vanaf 2012 vooral een opleving in de inkomsten voor noodhulp – ‘Other Resources (emergency)’.
UNICEF revenue, 2007 - 2015

In het jaarverslag biedt UNICEF tevens een overzicht van de bijdragen van verschillende landen aan haar inkomsten. Veruit het meeste geld komt vanuit de Verenigde Staten. Het land draagt bijna $1,2 miljard bij aan de inkomsten van het fonds. Op de tweede plek volgt het Verenigd Koninkrijk, dat bijna $600 miljoen bijdraagt, en de top 3 wordt gesloten door Duitsland met een totaal bedrag van $293 miljoen aan giften. Op relatief kleine afstand volgen Japan en Zweden met respectievelijk $281 miljoen en $255,6 miljoen.

Nederland volgt op de zesde plek met een totaal van $185,8 miljoen. De rest van de top 10 bestaat uit Noorwegen, Canada, Zuid-Korea en tot slot Frankrijk met $73,4 miljoen – bijna de helft van #9 Zuid-Korea ($138,3 miljoen).

Top 10 countries by donor and funding type, 2015

Gekeken naar de bijdrage per hoofd van de bevolking wordt de lijst echter aangevoerd door Noorwegen. In 2015 heeft het Scandinavische land bijna $34 per inwoner aan het fonds bijgedragen. Op de tweede plek volgt buurland Zweden met $26 per inwoner, en ook de overige Scandinavische landen staan hoog op de lijst met IJsland op #4, Denemarken op #5 en Finland op de achtste plek. Luxemburg is het enige West-Europese land in de top 5 met $19,5 per hoofd van de bevolking, en ook in dit overzicht pakt Nederland de zesde plek met $11 per inwoner.

Per capita contributions to UNICEF, 2015

Op plek #7 en #9 staan UK en Zwitserland die samen met #8 Finland als enigen nog meer dan $5 per hoofd van de bevolking aan UNICEF schenken, terwijl tenslotte Canada als enige niet-Europese land de top-10 afsluit. De Canadezen doneren gemiddeld $4,66 per inwoner, ongeveer $1 meer dan hun zuiderburen de VS. Onze eigen buurlanden België en Duitsland vallen beide buiten de top tien, met respectievelijk bijdragen van $4,11 (België) en $3,63 (Duitsland) per hoofd van de bevolking.