Technologie en startups kunnen helpen bij terugdringen Alzheimer

18 augustus 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Technologische innovatie draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van Alzheimerpatiënten, het verlagen van zorgkosten en het eerder diagnosticeren van de ziekte. Dat blijkt uit recent onderzoek van KPMG Health naar de potentie van nieuwe technologieën, innovatie en startups om binnen nu en tien jaar de zorgkosten en gevolgen van de ziekte terug te dringen.

Dementie en Alzheimer zijn doodsoorzaak nummer 1 in Nederland, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2015 zijn in Nederland zo’n 14.000 mensen overleden aan de gevolgen van dementie en Alzheimer, bijna 10% van het totaal aantal overleden mensen dat jaar. Het aantal Nederlanders dat overlijdt aan een van de vormen van dementie, waarvan Alzheimer de bekendste is, neemt bovendien steeds verder toe. Mede door de vergrijzing van de Nederlandse samenleving stierven er in 2015 11% meer mensen aan de ziekte, die naast cognitieve problemen ook kan leiden tot problemen met de ademhaling, slikken of plassen.

“De bevolking vergrijst, waardoor de kosten van de ouderenzorg steeds verder zullen toenemen”, vertelt Karina Kuperus, partner bij KPMG Health. “Hierbij rijst de vraag of de kwaliteit van de huidige zorg in stand kan worden gehouden.” Om deze maatschappelijke problematiek beter inzichtelijk te maken, heeft KPMG Health, de zorgadviestak van Big Four zakelijk dienstverlener KPMG, onderzoek uitgevoerd naar de potentie van nieuwe technologieën, innovatie en startups om binnen de komende tien jaar de zorgkosten en gevolgen van dementie terug te dringen. “Specifiek hebben wij ons de vraag gesteld of het mogelijk is om de behandeling van dementie tegen lagere kosten uit te voeren, terwijl de kwaliteit van de geleverde zorg en dus de kwaliteit van leven voor de patiënt op peil blijft of zelfs verbetert”, licht Kuperus toe.

KPMG - The Future health continuum of dementia

Uit het onderzoek blijkt dat de inzet van nieuwe technologieën een positieve impact zal hebben op de zorg aan dementiepatiënten. Kuperus vertelt: “Innovatie draagt er niet alleen aan bij dat diagnoses eerder gesteld kunnen worden. Technologische vernieuwing zorgt er ook voor dat de ziekte wordt afgeremd, dat de kwaliteit van leven toeneemt en de levensverwachting van mensen met dementie verlengd wordt. Bovendien kan door middel van innovatie betere zorg aan huis worden verleend, waardoor de behoefte aan zorg in verpleeghuizen kleiner wordt.”

Dat er minder behoefte zal zijn aan zorg in verpleeghuizen heeft een positief effect op de kosten van de zorg aan dementiepatiënten. Naar verwachting zal het aantal Nederlanders dat lijdt aan Alzheimer of een andere dementieziekte alleen maar toenemen. “In Nederland ontwikkelt op dit moment één op de vijf mensen dementie. In 2040 zullen dit er meer dan een half miljoen zijn”, voorspelt Kuperus. “Dementie heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven van het individu en de familie. Overbelasting van mantelzorgers en professionele zorg is op dit moment een reëel probleem. Bovendien zijn de kosten van de zorg nu al hoog, met de zorg voor dementie als grootste kostenpost.”

De studie toont verder aan dat nieuwe technologieën de potentie hebben om de diagnostische methode om Alzheimer vast te stellen aanzienlijk te verbeteren. Kuperus: “Met betere cognitieve testen en betere technologische ondersteuning kunnen symptomen eerder herkend worden. Het gevolg hiervan is dat binnen nu en tien jaar aanwijzingen voor dementie tot wel drie tot zes jaar eerder vastgesteld kunnen worden dan nu het geval is.” Ook voor de levenskwaliteit van dementiepatiënten kan technologische innovatie veel betekenen volgens de KPMG-partner. “Het wordt mogelijk om de omstandigheden waarin de patiënt met dementie leeft te personaliseren, meer maatwerk te leveren als het gaat om medicatie en technologieën te ontwikkelen die een betere planning van de zorg mogelijk maken. Ontwikkelingen die bijdragen aan het reduceren van de progressiviteit van de ziekte zoals we die nu kennen.”

Om deze innovatieve toepassingen van technologie te realiseren is volgens Kuperus een belangrijke rol weggelegd voor zorgverleners in Nederland. “Vanzelfsprekend zal de effectiviteit van deze toepassingen moeten worden aangetoond. Daarom blijft het van belang hierin te blijven investeren. Zij zullen nu al aan de slag moeten gaan met deze toepassingen”, stelt Kuperus. “En dat hoeft niet direct te betekenen dat ze meer of duurder personeel in dienst moeten nemen. Het nu al omarmen van nieuwe technologische vaardigheden in het dagelijks werk geeft hen een goed beeld hoe de professionele zorgverlener van de toekomst eruit moet zien”, concludeert ze.