Medewerkers met financiële problemen zijn minder betrokken

16 augustus 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Werkgevers hebben er belang bij dat werknemers financiën op orde hebben, schrijft Edwin de Jong van Willis Towers Watson.

Mensen die de pensioenleeftijd naderen zijn overwegend boos over de steeds vlak voor hun neus verdwijnende pensionerings-mogelijkheid; hun jongere collega’s echter denken dat zij nog minder op sociale zekerheid kunnen rekenen. Wat doet dit met hun financieel gevoel van zekerheid en gedrag? Dat onderzocht Willis Towers Watson wereldwijd en in Nederland met het Global Benefits Attitude Survey onder bijna 13.000 werknemers, waarvan 1.000 in Nederland. De impact van veranderingen raakt zowel werknemers als werkgevers; uit het onderzoek blijkt duidelijk dat de betrokkenheid van medewerkers bij hun werk in geval van financiële problemen minder wordt. 

Circa een op de drie werknemers maakt zich zorgen over de lange termijn financiën: heb ik straks wel genoeg pensioen? De vraag is of die zorgen terecht zijn en er wellicht meer gespaard moet worden of dat er duidelijker gecommuniceerd moet worden over hoeveel pensioen nodig is en wat daarvan haalbaar is op welke leeftijd. Er is veel veranderd de laatste tijd en met de kortingen op de pensioenen waarvoor gewaarschuwd wordt, raken werknemers het zicht vermoedelijk verder kwijt.

Gezondheid van medewerkers

Een greep uit de resultaten

Een kwart van de werknemers (een op de vier) heeft juist nu financiële problemen en deze uiten zich in het wakker liggen over schulden of het niet maandelijks kunnen betalen van de korte termijn schulden.

Een kleinere groep, van een op de negen werknemers, worstelt met zowel zorgen op korte als op lange termijn. Voor ruim 80% van hen is die situatie de afgelopen twee jaar alleen maar verslechterd, ondanks de aantrekkende economie. Voor degenen die worstelen met hun financiën is de kans op minder gezond zijn twee keer zo groot (40%) als voor degenen die geen financiële problemen hebben. Ook hun betrokkenheid bij de onderneming is beduidend lager dan bij degenen die geen financiële problemen hebben; slechts 20% voelt zich echt betrokken versus 40% onder financieel gezonden.

Stress van medewerkers

Oorzaak en gevolg

Uiteraard is de vraag wat oorzaak en wat gevolg is, maar onafhankelijk daarvan is duidelijk dat het voor werkgevers belang heeft of hun werknemers hun financiën op orde hebben of niet. Des te meer omdat juist degenen met financiële problemen hun pensionering uitstellen of blijven hangen bij een werkgever terwijl ze het daar eigenlijk niet meer naar hun zin hebben (48% versus 26% bij financieel “gezonden”). Via slechtere gezondheid en verlaagde betrokkenheid ondervinden werkgevers dus nadelen van de financiële problemen van hun werknemers. Tot op zekere hoogte kunnen ze daar ook wat mee.

Betrokkenheid van medewerkers

Rol van de werkgever

Volgens de geënquêteerde werknemers mogen werkgevers namelijk best een rol nemen in het bevorderen van een gezonde levensstijl van hun werknemers, slechts een kwart is daar min of meer tegen. Het bevorderen van meer of minder sparen is minder een rol van werkgevers, vindt circa de helft van de werknemers, terwijl slechts een op de vier werknemers vindt dat werkgevers zich de korte termijn financiën van hun werknemers moeten aantrekken. Dat betekent dat werkgevers goed moeten nadenken hoe zij de financiële problemen tegemoet kunnen treden zonder in de comfortzone van hun werknemers te geraken. En op welke wijze kan de onderneming zijn arbeidsvoorwaardenpakket inregelen die werknemers ondersteunen met dergelijke vraagstukken.

Rol van werkgever

Inzet van arbeidsvoorwaarden als oplossing

Uit het onderzoek blijkt dat degenen die worstelen met zowel korte als lange termijn financiën juist meer flexibiliteit willen als het gaat om werktijden en het deels gebruiken van hun totale beloning voor het indekken tegen financiële en gezondheidsrisico’s. Zij zijn slecht bestand tegen verdere tegenslagen en willen die kennelijk graag afdekken of opvangen door flexibele inzet, mogelijk rond schooltijden. Degenen die worstelen zijn duidelijk meer vertegenwoordigd onder de leeftijdsgroep tot circa 45 jaar en met kinderen onder 18 jaar en ook iets meer vrouwen dan mannen. Werkgevers kunnen dus een proactieve rol nemen door arbeidsvoorwaarden aan te bieden die aansluiten bij de verschillende levensfases waar medewerkers zich in bevinden. Zo komen zij tegemoet aan korte of lange termijn financiële problemen zonder zich expliciet op deze werknemers te richten.