Consultants kunnen het verschil maken bij digitale transities

27 juli 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De digitale transitie staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Wat betekent dit voor consultants? Consultancy.nl sprak hierover met Michiel van Doorn en Martijn van der Weijden, partners van innergo. “Ambities rondom automatisering bieden kansen om extra waardevol te zijn.”

“Wat we zien, is dat de omgeving van organisaties steeds complexer en veeleisender wordt”, vertelt Michiel van Doorn, partner bij innergo, een adviesbureau uit Utrecht dat zich specialiseert in het verbeteren van de bedrijfsvoering van (semi-)publieke instellingen. Van Doorn voegt toe: “In die dynamiek is automatiseren noodzaak, want ze moeten bijblijven. Tegelijk kan automatiseren ook een enorm struikelblok zijn.”

Wat betekent dit in de praktijk?
Van Doorn: “Veel organisaties benaderen de opgave zonder duidelijk plan. Ze starten simpelweg een proces van trial and error. Wij zeggen: het is goed dat je leert en zelf ervaringen opdoet, maar je kunt niet eeuwig blijven spelevaren. Het is belangrijk om resultaatgericht aan de slag te gaan. Wij helpen ze daarbij.”

Hoe pakken jullie dat aan?
“Cruciaal is dat de organisatie zelf inzicht heeft in de uitdaging”, vertelt Martijn van der Weijden, eveneens partner bij innergo. “Bij automatiseren denkt iedereen al gauw aan techniek. Maar in de kern is het een veranderopgave. En dat vraagt om eigenaarschap. Het team dat met de techniek gaat werken, moet grip hebben op de vraag.”

“Daarom gaan wij met het team aan de slag. Samen brengen we hun bedrijfsproces in kaart. Zo krijgen we zicht op actoren en hun verantwoordelijkheden, en op de transacties die ze met elkaar aangaan. We gebruiken hiervoor overigens Enterprise Engineering geïnspireerd door de methode van Prof. Ir. Jan Dietz. Het resultaat is een exact zicht op wat wordt gevraagd om de business te kunnen ondersteunen: van de organisatie, van het proces en van de informatievoorziening.”Innergo - Digitale transformaties

Wat levert dit precies op?
Van Doorn: “Automatiseren richt zich op het verbeteren van de dienstverlening, het lerend vermogen én de beheersbaarheid van de organisatie. Dat is een gezamenlijke opgave voor de hele organisaties – de techniek is ondersteunend. Door eerst met elkaar het proces in kaart te brengen, krijg je heel scherp in beeld wat de techniek precies moet waarmaken.” 

Van der Weijden: “We hebben inmiddels aardig wat ervaring met deze aanpak. Bij Rijkswaterstaat heeft dit bijvoorbeeld erg goede resultaten opgeleverd. Voor die klant hebben we onze aanpak succesvol gecombineerd met Agile en Rapid Application Development. Interne opdrachtgevers kregen inzicht in hun vraag aan de techniek en informatievoorziening, terwijl de modelleurs een procesmodel kregen waarmee ze direct aan de slag konden. Dat pakte enorm goed uit voor de betrokkenheid van alle partijen.”

Wat kunnen consultants opsteken van jullie ervaringen?
Van Doorn: “Het gaat om dienstbaarheid aan de organisatie. Niet met een oplossing komen, maar scherp kijken naar hetgeen de organisatie nodig heeft.” Van der Weijden: “De truc is misschien wel dat je juist uit de rol van adviseur blijft. Het is veel meer een vragende en faciliterende dan een sturende rol. Geen wijsheid brengen, maar het proces begeleiden, zodat een professional, een team of een organisatie zelf tot waardevolle inzichten kan komen.”

Van Doorn besluit: “Wat ik persoonlijk mooi vind, is dat onze benadering het vraagstuk menselijk maakt. Dat is misschien wel waar organisaties die worstelen met automatisering het meest naar op zoek zijn. Onze bijdrage helpt om iets dat enorm groot lijkt behapbaar te maken.”