Kwart medewerkers in Nederlandse bankensector is IT-professional

28 juni 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

Van alle werknemers in de Nederlandse bankensector werkt vandaag de dag 22% op de IT-afdeling. Terwijl het aantal werknemers in het bancaire landschap terugloopt, worden er wel nieuwe IT-ers aangenomen, blijkt uit nieuw onderzoek. De verwachting is dat het aandeel van IT-professionals de komende jaren alleen maar verder zal stijgen.

Door technologische ontwikkelingen als digitalisering, automatisering en de opkomst van robotisering veranderen banken steeds meer in IT-fabrieken. Dat beeld wordt kracht bijgezet door de 2016-editie van de jaarlijkse 'Banking Systems Survey' van accountants- en adviesorganisatie KPMG. In het onderzoek neemt het Big Four kantoor de IT-afdelingen in de Nederlandse bankensector onder de loep. In totaal hebben zeventien banken meegedaan aan het onderzoek.  

Uit de bevindingen blijkt onder meer dat het aandeel IT-medewerkers in de Nederlandse bankensector de afgelopen tien jaar flink is toegenomen. Bestond het gezamenlijke personeelsbestand van de sector in 2007 nog voor 12% uit IT-professionals, zo is in 2016 het aandeel naar 22% gegroeid. “Nederlandse banken groeien steeds verder uit tot IT-bolwerken. Gedreven door de steeds verder gaande digitalisering van processen en de toenemende adoptie van mobiele toepassingen door hun klanten neemt het aantal werknemers met een IT-achtergrond in hoog tempo toe”, aldus Brigitte Beugelaar, partner bij KPMG IT Advisory.

IT staffing vs. non-IT staffing of NL employees

Terwijl het aantal IT-ers hard toeneemt, daalt tegelijkertijd het totale personeelsbestand binnen de bankensector. Uit data van de Nederlandse Vereniging van Banken blijkt dat tussen 2002 en 2014 het aantal werknemers werkzaam bij banken is teruggelopen van 121.500 tot 84.500 – een daling van 30% in dertien jaar tijd.

Dat desondanks de daling van het totaal aantal werknemers, de IT-afdelingen wel volstromen is een illustratie van de druk die banken ervaren om in te spelen op alle digitale ontwikkelingen binnen de sector. Daarbij komt dat veel van de banken nog kampen met verouderde IT-systemen. “Veel banken zijn bovendien van mening dat de bestaande IT-systemen weinig kostenefficiënt zijn”, aldus Beugelaar. Ruim 75% geeft aan op termijn zijn systemen te willen vervangen door software van een externe leverancier. Beugelaar voegt toe: “IT wordt in het algemeen als een flinke kostenpost gezien. Dat komt met name omdat de verouderde systemen vaak op kostbare mainframes draaien. En het aanbrengen van veranderingen is vaak een kostbare aangelegenheid.”

Nieuwe regelgeving eist bovendien de nodige aandacht, vertelt ze: “Het voldoen aan nieuwe regelgeving slokt een flink deel van de IT-budgetten op, waardoor de noodzakelijke verbeteringen in de belangrijkste bancaire systemen achterwege blijven en het realiseren van nieuwe producten en diensten in het gedrang komt.” Volgens Beugelaar moeten banken de juiste balans zien te vinden tussen compliance en het ontwikkelen van nieuwe commerciële activiteiten. 

Investing in data analytics + importance of data analytics

De groei van het aandeel IT-ers wordt ook de komende periode naar verwachting geen halt toegeroepen. Zo zien bijvoorbeeld steeds meer banken de noodzaak om te investeren in Data & Analytics (D&A), onder meer ter versterking van hun risk management en het verbeteren van rapportageprocessen. Zo blijkt uit het onderzoek dat dit jaar 35% van de respondenten aangeeft dat hun bank dit jaar begint met het investeren in D&A. 24% wacht nog even met investeren, maar zal uiteindelijk ook overstag gaan, voorspelt Beugelaar. “Het gebruik van D&A is echter nog altijd relatief beperkt als we kijken naar de mogelijkheden van alle data die de banken in huis hebben”, sluit Beugelaar af.