41 miljoen aan kinderbijslag vloeit naar ouders in het buitenland

16 juni 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De Nederlandse Staat heeft afgelopen jaar meer dan €40 miljoen aan kinderbijslag uitgekeerd aan ouders met kinderen in het buitenland. Dat is ruim €10 miljoen minder dan vijf jaar geleden het geval was, toen er zo’n €50 miljoen aan kinderbijslag werd geëxporteerd. De grootste bedragen gaan naar Polen, en buurlanden België en Duitsland.

De Nederlandse overheid betaalt mee aan de opvoeding van de kinderen van mensen die in Nederland wonen – de kinderbijslag. Buitenlanders die in Nederland komen wonen en/of werken kunnen net als Nederlanders bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kinderbijslag aanvragen als zij kinderen tussen de 0 en 18 jaar hebben. Voorwaarde voor buitenlanders die niet afkomstig zijn uit de EU of een EER-land (Europese Economische Ruimte) is dat zij in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning of een werkvergunning hebben. In het geval dat de aanvrager ook in het buitenland kinderbijslag ontvangt voor hetzelfde kind, en de Nederlandse kinderbijslag zou hoger zijn, dan betaalt de SVB alleen het verschil uit.

Ontwikkeling export kinderbijslag
In 2015 heeft de SVB in totaal €41,2 miljoen aan kinderbijslag uitgekeerd voor kinderen woonachtig in het buitenland – een stijging van 2,6% ten opzichte van 2014. Dat blijkt uit een analyse van de research redactie van Consultancy.nl op basis van data van de SVB. Als de ontwikkeling van de ‘geëxporteerde’ kinderbijslag van de laatste vijf jaar bekeken wordt, blijkt echter dat het bedrag sinds 2011 sterk is gedaald. In 2010 werd nog €51,8 miljoen aan kinderbijslag uitgekeerd aan ouders met kinderen in het buitenland, en in 2011 lag dit bedrag nog hoger met circa €51,9 miljoen. In 2012 daalde de kinderbijslag voor kinderen in het buitenland naar €46 miljoen, een daling van ruim 11%. In de daarop volgende jaren daalde het bedrag verder naar minder dan €40,2 miljoen in 2014 – 22,6% minder dan het hoogtepunt in 2011.

Kinderbijslag uitgekeerd door de Nederlandse staat

Ter vergelijking, binnen Nederland wordt meer dan €3,1 miljard verdeeld aan kinderbijslag. Doordat het verschil in de binnenlandse bestedingen met slechts 4% zijn teruggeschroefd is het aandeel van geld dat naar het buitenlang vloeit gedaald – ging in 2011 nog 1,6% van de totaal uitgekeerde kinderbijslag naar het buitenland, in 2015 was dit nog minder dan 1,3%. 

Top 8 landen
Door het bedrag op te splitsen naar land van afkomst, kan een duidelijke top 8 van landen die het meeste Nederlandse kinderbijslag ontvangen worden opgesteld. De afgelopen jaren is het meeste kinderbijslaggeld naar Polen overgemaakt, voor een groot gedeelte te verklaren door de sterke stijging van het aantal Polen in ons land. In 2010 ging er ruim €13,7 miljoen naar kinderen in Polen, en de jaren daarna steeg dit bedrag naar een record van €16,3 miljoen in 2013. Vorig jaar is er net iets minder geld naar Polen overgemaakt, zo’n €16,1 miljoen. Ondanks de daling is dit nog steeds bijna 40% van het totaal bedrag aan kinderbijslag dat naar het buitenland gaat. 

Na Polen gaat het grootste bedrag aan kinderbijslag naar België – in 2015 ruim €7,8 miljoen. De afgelopen jaren is de bedrag echter telkens gedaald vanaf een startpunt van ruim €10 miljoen in 2010. Ook de andere landen in de top 8 vertonen voornamelijk dalingen in de uit Nederland ontvangen kinderbijslag. Nummer 3 Duitsland laat een daling zien van €8 miljoen naar minder dan €6,4 miljoen in 2015. Marokko is met €2,9 miljoen het laatste land waar meer dan €1 miljoen naartoe ging in 2015. De overige landen in de top 8 zijn de VS (€960.000), Spanje (€654.000), Slowakije (€534.000) en Turkije (€410.000).

Kinderbijslag uitgekeerd naar ouders in het buitenland

Marokko, Turkije en met name Egypte hebben sinds 2013 een opvallende daling doorgemaakt. In dat jaar werd een regeling ingevoerd die het bedrag aan kinderbijslag per kind in deze landen bijstelde aan de hand van de lokale levensstandaard. Egypte stond in 2010 met een totaal bedrag van ruim €1,4 miljoen nog op de vijfde plek, maar ontving het afgelopen jaar nog slechts €221.000 aan kinderbijslag uit Nederland. De kinderbijslag naar Turkije daalde van €2,3 miljoen naar €410.000 en ook het bedrag naar ouders in Marokko daalde sterk. Dat de daling van Marokko lager is dan de andere twee landen, komt doordat in 2014 door de rechter werd bepaald dat de door de Nederlandse staat opgelegde verlaging van het bedrag per kind voor deze drie landen onrechtmatig was. In het geval van Marokko was de hoogte van de kinderbijslag onderdeel van internationale afspraken, en moest de te weinig betaalde bijslag alsnog worden overgemaakt.