Aantal Polen in Nederland vervijfvoudigd in 10 jaar tijd

07 september 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Anno 2015 wonen er 108.000 geregistreerde Polen in Nederland. Dat zijn er 419% meer dan in 2004, toen er nog zo’n 21.000 Polen in Nederlands woonden, en 13% meer dan in 2014. Dat blijkt uit een analyse door de research redactie van Consultancy.nl op basis van CBS data. Het aantal Bulgaren, hoewel minder in aantal, groeide de afgelopen 10 jaar nog harder – met 611% naar zo’n 20.000.

Sinds 2004 is het aantal Polen in Nederland ieder jaar gestegen, blijkt uit cijfers van het CBS. Van de MOE-landers – Midden en Oost Europeanen uit bijvoorbeeld Polen, Hongarije, Tsjechië, Bulgarije en Roemenië – in Nederland zijn zes op de tien van Poolse afkomst. Consultancy.nl dook in de data van het CBS om te analyseren hoe de aantallen MOE-landers, en Polen in het bijzonder, zijn gestegen in het afgelopen decennium.

Meer dan 100.000 Polen
In 2015 is de grens van 100.000 Polen in Nederland doorbroken. Anno 2015 staan er 108.000 – eerste- en tweedegeneratie – Polen ingeschreven bij Nederlandse gemeenten. Pakweg tien jaar terug, in 2004, waren dat er nog 21.000. Vier jaar later waren dat er al twee keer zoveel met 42.000 Polen in 2008, en in 2013 werd dat aantal opnieuw ruim verdubbeld naar 86.000. Samen met de 11% en 13% groeipercentages van 2014 en 2015 is het aantal Polen vervijfvoudigd sinds 2004 – een toename van 419%.

MOE-landers
Niet alleen de Polen zijn sterk in aantal toegenomen de afgelopen 10 jaar. In totaal stond de teller begin dit jaar op 177.000 MOE-landers in Nederland – 17.000 meer dan in 2014. Na de Polen zijn de Bulgaren de grootste groep MOE-landers in Nederland. Zo’n 11% van de MOE-landers zijn van Bulgaarse afkomst, maar tot en met 2008 waren de Roemenen nog de op een na grootste groep Midden- en Oost Europeanen in ons land. De Bulgaarse populatie in Nederland is met een toename van 611% de afgelopen 10 jaar echter veel harder gegroeid dan de Roemeense, en zelfs meer dan de Poolse groei.

De Noord-Brabantse gemeente Zundert heeft met 4,4% het grootste aandeel MOE-landers in de bevolking, daarna volgen de gemeenten Zeewolde en Westland met rond de 4%.

Ondanks dat Bulgaren en Roemenen sinds 1 januari 2014 niet langer een tewerkstellingsvergunning nodig hebben om naar Nederland te komen, is het aantal niet harder gaan groeien dan daarvoor. Naast ingeschreven MOE-landers zijn er MOE-landers die hier tijdelijks aan het werk gaan, en zich niet inschrijven bij een gemeente. CBS schat deze groep anno 2015 op een grootte van nog minstens 75.000.