Marie-Antoinette Bäckes en Duco Stuurman in RvT van Reos

12 mei 2016 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Zorgadviesbureau Reos heeft twee nieuwe leden benoemd in zijn Raad van Toezicht. Per medio mei zijn Marie-Antoinette Bäckes-Kapteijn en Duco Stuurman toegetreden – hiermee is de vernieuwing van de raad compleet.

Met een team van 17 professionals is Reos een middelgrote speler in de adviesbranche. Het bureau levert  onder meer organisatieadvies, procesmanagement en interim management diensten aan partijen uit de zorg en het sociale domein. Reos is gevestigd in Leiden en werkt, als onderdeel van het landelijke ROS-netwerk, in de regio's Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord aan dit doel.

Afgelopen jaar maakte Reos bekend dat voornemens was om zijn Raad van Toezicht te vernieuwen. Aanleiding was het verstrijken van de termijnen van de leden. In september 2015 kwamen, in het kielzog van de transitie, Jeroen van der Meer en Robert Verheij aan boord, en per 12 mei worden Marie-Antoinette Bäckes-Kapteijn en Duco Stuurman toegevoegd aan het toezichthoudende orgaan.

Marie-Antoinette Bäckes-Kapteijn is werkzaam als zelfstandig (bestuurs-) adviseur en toezichthouder voor maatschappelijke organisaties. De rode draad in haar activiteiten is ontwikkelen van leiderschap, stimuleren van samenwerking in en tussen organisaties en versterken van de positie van de klant. Zij bekleedt diverse functies in de zorg, onder meer: voorzitter van de Raad van Toezicht bij Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer, programmaleider ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’ (brancheorganisaties in GGZ en opvang), tranchemanager programma In voor zorg! (ministerie van VWS en Vilans) en lid van de programmacommissies Nationaal Programma Ouderenzorg en Memorabel (ZonMw).

Duco Stuurman is lid van de directieraad van de gemeente Eindhoven, portefeuille sociaal domein. Hij is daarnaast voorzitter van de vereniging NDSD, waarin de directeuren van de grote gemeenten zijn aangesloten. En hij is actief in verschillende landelijke werkgroepen rondom samenwerking tussen gemeenten, aanbieders en het Rijk. Stuurman was daarnaast Ketenregisseur PGB tot februari 2016, waar hij onder andere de regie voerde op de PGB-keten om het complexe herstelplan van het PGB te realiseren. Hij was tot februari 2016 als concerndirecteur met de portefeuille Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente Zaanstad, onder meer programmatisch verantwoordelijk voor de implementatie van de drie decentralisaties vanuit het Rijk: Jeugdzorg, AWBZ en participatiewet.

De Raad van Toezicht bestaat per 12 mei 2016 uit vijf leden. Naast Bäckes-Kapteijn, Stuurman, Van der Meer en Verheij is ook voorzitter Rob Hartings lid van het toezichthoudende orgaan.