Nederland telt 60 technologie startups met focus op zorgmarkt

03 mei 2016 Consultancy.nl

Ons land telt op dit moment ruim zestig startups die nieuwe technologie voor de zorg ontwikkelen. De belangrijkste broedplaatsen voor deze zogeheten ZorgTech bedrijven zijn Amsterdam, Nijmegen en Delft, blijkt uit een marktonderzoek van KPMG en venture capitalist Volta Ventures.

De afgelopen jaren heeft de economie te maken met een heuse startup hype. Hoewel deze startups in absolute getallen slechts een klein aandeel vormen in de totale economische activiteit spelen zij – kijkend naar de toekomst – toch een belangrijke sleutelrol. Startups en scale-ups zijn de motor van innovatie en vormen in sommige gevallen, wanneer ze uitgroeien tot grote organisaties of zelfs ‘unicorns’, zelfs de drijvende kracht achter de groei van de werkgelegenheid in de arbeidsmarkt.

Ook in de zorgsector is er volop startup activiteit zichtbaar. Een nieuw onderzoek, uitgevoerd door accountants- en adviesorganisatie KPMG en Volta Ventures, toont aan dat er zelfs sprake is van een hoge activiteit, vooral in het technologiedomein. Ons land telt op dit moment ruim zestig startups die bezig zijn met het ontwikkelen van technologie-gedreven innovatie in de zorg. “De gezondheidszorg is één van de meest veelbelovende sectoren voor innovatie door zowel bestaande als nieuwe spelers”, zegt Filip Vandamme van Volta Ventures. Dit heeft volgens hem te maken met verschillende factoren, waaronder de hoge druk waar gevestigde spelers de komende jaren mee te maken krijgen en de noodzaak voor verbetering binnen de sector. De meest duidelijke voorbeelden zijn volgens Vandamme de snel vergrijzende samenleving en de noodzakelijke kostenbeheersing.

“Digitale zorg startups zijn wereldwijd in opkomst en Nederland vormt hierop geen uitzondering”, zegt Daniël Horn van KPMG. Hij geeft aan dat er met name de afgelopen jaren een toename in de activiteit zichtbaar is – zo werd bijna een kwart van het totaal (16) aantal startende ZorgTech bedrijven in 2015 opgericht. De huidige startups in ons land houden zich met name bezig met telemedicine, waarbij telecommunicatie en informatietechnologie worden ingezet om op afstand klinische zorg te kunnen bieden. Daarnaast richt een groot aantal startups zich op tools voor zelfmanagement, waarbij patiënten op eigen initiatief en gelegenheid diagnose en behandeling in gang kunnen zetten.

Ondanks de groeiende activiteit, toont de marktanalyse aan dat er een aantal bottlenecks zijn die de groei belemmeren. Zo slagen digitale zorgstartups er bijvoorbeeld maar in beperkte mate in om geld op te halen bij durfkapitalisten. Ook zijn de initiatieven die zij ontplooien nog voornamelijk lokaal gericht. Bovendien speelt mee dat er weinig transparantie is in de markt, waardoor het matching process kampt met een lage volwassenheid en het voor aanbieders van zorg lastig is om te bepalen welke technologieën duurzaam toegevoegde waarde kunnen leveren. “We zien dat aanbieders in veel gevallen de effectiviteit van de ontwikkelde technologie vaak nog niet hebben onderzocht.” Opvallend is dat de onderzoekers concluderen dat in sommige gevallen zorginstellingen veelal onvoldoende financiële prikkels hebben om nieuwe werkwijzen uit te testen, die de zorg goedkoper en beter kunnen maken.

Daarnaast speelt binnen de sector de zogenaamde ‘slow mover heritage’ een rol. “De zorgsector is van origine niet gewend om innovaties snel te omarmen. In de afgelopen tien jaar is de zorgsector voor veel startups dan ook een golfbreker gebleken en lange tijd als een onaantrekkelijke sector beschouwd.” Daar komt nu echter verandering in. “De Nederlandse consument is dan ook klaar om nieuwe toepassingen te omarmen. Deze veranderingsbereidheid zal bij de zorgaanbieders de druk opvoeren om hun diensten uit te breiden en te digitaliseren”, zegt Horn.

Een geografische analyse van de ZorgTech activiteit door het hele land laat zien dat er sprake is van een concentratie rondom enkele grote hubs. Amsterdam is de meest populaire locatie voor technologie startups in de zorg – onze hoofdstad telt 21 startups. Nijmegen volgt met tien startups en Delft, met zes starters die zich specifiek met nieuwe zorgtechnologie bezighouden, staat op de derde plek.

Nieuws