The Lean Six Sigma Company sluit deal met onderwijsinstellingen

21 april 2016 Consultancy.nl

The Lean Six Sigma Company heeft een partnership afgesloten met diverse (internationale) universiteiten en hogescholen. Als onderdeel van de deal, zal de lean specialist samen met de opleidingsinstituten Lean Six Sigma certificeringen gaan aanbieden voor studenten. “Hierdoor krijgen deze een voorsprong op de arbeidsmarkt”, aldus Mischa van Aalten, Managing Partner bij The Lean Six Sigma Company.

Lean Six Sigma is een verbetermethodiek die zich richt op het verminderen van verspillingen binnen organisaties. De methodiek heeft de afgelopen jaren in vrijwel iedere sector aan populariteit gewonnen. Door het gebruik van Lean Six Sigma wordt de kwaliteit van dienstverlening verbeterd en kunnen kostenbesparingen gerealiseerd worden. Ook kan Lean Six Sigma bijdragen aan het centraal stellen van de klant en het efficiënter laten verlopen van processen. Kerngedachte van de verbetermethode is dat organisaties erin slagen om een cultuur van continu verbeteren van binnenuit te initiëren.

De stijgende populariteit van de verbetermethodiek heeft geleid tot een sterke toename in de vraag naar advies en trainingen op dit vakgebied. Als gevolg daarvan is ook de interesse vanuit de academische wereld en van studenten gegroeid. Anno 2016 hebben diverse grote universiteiten en hogescholen Lean Six Sigma ofwel in hun curriculum verankerd, of hebben losstaande programma’s of modules ontwikkeld. Met deze stap komen hogescholen en universiteiten tegemoet aan de belangrijkste vraag van hun ‘klanten’: het verhogen van de arbeidsmarktkansen van studenten. Dit wordt onder meer gerealiseerd door aansluiting te zoeken bij de vaardigheden die in de huidige arbeidsmarkt gevraagd worden, zoals de behoefte aan professionals met nieuwe ideeën en inzichten, die bovendien in staat zijn de veranderingen van morgen te leiden.

Een van de organisaties die opleidingsinstellingen helpt met het ontwikkelen van hun Lean Six Sigma curricula is The Lean Six Sigma Company, een bureau uit Rotterdam gespecialiseerd in het vakgebied. De afgelopen maanden heeft het bureau diverse universiteiten en hogescholen geholpen met het lesgeven op dit gebied – wat startte als een pilot wordt nu voortgezet als een formele samenwerking met diverse instellingen, zegt Mischa van Aalten, Managing Partner bij The Lean Six Sigma Company. “De reacties vanuit de pilot waren positief. Zo vinden studenten dat je met Lean Six Sigma inzicht krijgt in hoe je gemakkelijk veel winst kan behalen door je processen anders vorm te geven. Maar vooral ook dat het praktisch toepasbaar is en veel nieuwe ideeën geeft”, aldus Van Aalten.

De belangrijkste pijler van de samenwerking is het aanbieden van Lean Six Sigma certificeringen voor studenten. Instellingen die inmiddels tot de partnerbase behoren zijn onder andere de Universiteit van Bedfordshire in het Verenigd Koninkrijk en de Arteveldehogeschool in Gent, België, en in Nederland Nyenrode Business Universiteit, Avans Hogeschool, en de Hogeschool Utrecht. The Lean Six Sigma Company helpt deze onderwijsinstellingen met het ontwikkelen van en lesgeven in de modules, en werkt in sommige gevallen samen met andere externe partners om lesprogramma’s binnen bredere curricula te stroomlijnen. “Inhoudelijk zijn er per onderwijsinstelling andere afspraken over wie wat precies doet. Maar het komt erop neer dat de samenwerking ervoor zorgt dat de lesprogramma's effectiever en efficiënter aangeboden kunnen worden”, besluit Van Aalten.

Nieuws