Coco Korse verruilt Belgisch bureau Prospex voor Turner

13 april 2016 Consultancy.nl

Coco Korse is per 1 maart in dienst getreden bij organisatieadviesbureau Turner. Korse werkte de afgelopen periode als consultant / trainee bij internationaal consultancybureau Prospex in Brussel. Bij Turner start zij als Business Analyst & Support. Om meer te weten te komen over haar besluit en de overstap naar Turner ging Consultancy.nl met Korse in gesprek.

Young professional Coco Catharina Korse studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en behaalde vervolgens in 2013 haar Master in International Public Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar afstuderen werkte Korse ongeveer een halfjaar voor jongerennetwerk NJR, waarna zij in 2014 opnieuw besloot een universitaire opleiding te gaan volgen (Master in European Studies) aan de KU Leuven in België. Tijdens deze studie reisde Korse in 2015 onder meer af naar Ethiopië, waar ze vanuit haar rol als trainee werkzaam was als Policy Officer bij de Nederlandse ambassade. Ook was Korse in Ethiopië als stagiaire bij het UNESCO Liaison Office betrokken bij de voorbereidingen en implementatie van het UNESCO Youth Forum in Parijs, dat eind oktober 2015 plaatsvond.

In oktober van dat jaar keerde Korse terug naar België. Na haar tweede opleiding startte zij haar professionele loopbaan als junior consultant / trainee bij Prospex, een internationaal consultancybureau dat zich voornamelijk richt op strategieontwikkeling, conflictmanagement en stakeholder engagement. Korse was onder meer betrokken bij de voorbereidingen van H2020 bids, de implementatie van een aantal EU-projecten en voerde diverse analyses uit.

Onlangs nam Korse afscheid van Prospex. Per 1 maart is zij een nieuwe uitdaging aangegaan en in dienst getreden bij Turner, een organisatieadviesbureau uit Leusden gespecialiseerd in strategie-implementatie. Turner realiseert prestatieverbeteringen én verhoogt het verandervermogen in onder meer de onderwijssector en bij financiële en zakelijke dienstverleners. Korse is bij Turner begonnen als Business Analyst & Support. Om meer te weten te komen over haar keuze om België te verruilen voor ons land en voor haar overstap naar Turner, stelde Consultancy.nl drie vragen aan Korse:

Wat was je motivatie voor de overstap van Prospex in België naar Turner in Nederland? En hoe ben jij bij Turner terechtgekomen?
Ik ben Prospex en mijn (ex)collega’s in Brussel dankbaar voor de mogelijkheid die zij mij geboden hebben kennis te maken met het consultancy vak. Prospex is een klein bureau; daardoor was mijn activiteitenpakket erg breed en leerde ik de verschillende kanten en fases van een adviestraject kennen. Deze eerste introductie smaakte naar meer. Prospex kon mij echter niet bieden waar ik naar verlangde: structurele continue zelfontplooiing en een stevig toekomstperspectief. Actief ging ik op zoek naar kleinere adviesbureaus die dat wel konden. Turner is zo een organisatie. Na twee jaar, drie landen en zes verhuizingen was ik toe aan een minder vluchtig bestaan. Naar Turner in Nederland was een voor de hand liggende optie.

Je hebt nu je eerste maand achter de rug. Kun je iets meer vertellen over hoe deze periode is verlopen?
De afgelopen maand stond voor mij in het teken van ontdekking. Maar dan wel heel actief. Nog voor ik mijn eerste werkdag had ontmoette ik enkele collega’s op een interne trainingsdag: nieuwe gezichten; een topsfeer; to-the-point; typsich voor de Turnercultuur weet ik inmiddels.

In veel introductie sessies, met handboek én met de boodschap dat routine niet bestaat, ontmoette ik de organisatie, haar activiteiten, haar mensen en haar klanten. Afgelopen maand heb ik het bedrijf beter leren kennen niet door het volgen van een vaste route of plan, maar door het verkennen van – en af en toe dwalen over - onbekend terrein. Het handboek is een soort atlas. Met een collega als gids waar nodig. Inmiddels werk ik op een aantal projecten, intern en extern. Verschrikkelijk leerzaam en leuk.

Tot slot, wat ga je precies doen bij Turner de komende periode?
Een deel van mijn tijd ben ik actief op externe opdrachten voor klanten van Turner. Dit omvat onder meer het uitvoeren van diverse analyses, en het ondersteunen bij het projectmanagement. Verder werk ik binnen Turner mee aan de verdere kennisontwikkeling op de expertisegebieden operationele procesoptimalisatie en integratie, synergie & waardecreatie. En aan de marketing op deze gebieden, met name richting de sectoren onderwijs, media en professionele dienstverlening. Ook ben ik betrokken bij de organisatie van het traditionele Turner Zomer Event op 16 juni aanstaande, dat in het teken staat van ‘NIEUW DNA’. Ik ga mijn ogen en oren goed openhouden en mijn kennis en ervaring verder uitdiepen en verrijken! Zin om dat in deze omgeving te doen.

Nieuws

Meer nieuws over