Ensur: Projectmanager en consultant voor de verzekeringsmarkt

24 maart 2016 Consultancy.nl 7 min. leestijd

De verzekeringsmarkt moet snel transformeren. Het Belgische project management en consultancybedrijf, Ensur, helpt haar klanten om die uitdaging om te zetten in opportuniteiten. De kennis van de sector gecombineerd met no-nonsense consultancy skills en harde project management principes zorgen ervoor dat de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden, aldus het bureau. Een interview met de vijf medeoprichters.

Jullie richten je uitsluitend tot de verzekeringssector, waarom?
“Zelfs binnen de financiële sector is verzekeren een aparte business. De wereld van de kleine lettertjes wordt door buitenstaanders vaak als monotoon, log en bureaucratisch bestempeld. Maar wij zijn gepassioneerd door deze boeiende sector die voor enorme uitdagingen staat. En precies daarom richten we ons uitsluitend op die sector, maar dan wel volledig. We hebben verzekeringservaring opgebouwd in binnen- en buitenland, in kleinere bedrijven en bij grote maatschappijen met een complexe structuur en diverse distributiekanalen. Daardoor kunnen we ons zo goed inleven in onze rol, of het nu gaat over het maken van conceptuele of strategische oefeningen, functionele analyses, implementatie van toepassingen, testfases of de uitvoering van een alles overkoepelend programma.

We hebben het bedrijf vorig jaar in augustus met vijf partners opgericht. Samen hadden we op dat moment al meer dan 75 jaar ervaring in de sector. We wisten zeer goed waaraan we begonnen. Dat is ons grote voordeel. We kennen de uitdagingen van de sector met haar veranderende businessmodellen. We willen ons ding doen, maar we willen dat vooral doen in de sector die ons mee gevormd heeft. We willen antwoorden geven op de vragen naar efficiëntere processen. We weten dat de klanten veeleisender worden en de overheid strenger controleert. We willen de verzekeraars helpen om deze uitdagingen aan te gaan.”

Jullie aanbod is zeer ruim. Kunnen jullie ook uitleggen wat jullie niet doen/wat jullie niet zijn?
“Ons aanbod is inderdaad ruim in die zin dat we verzekeraars helpen met uitdagingen binnen het volledige operating model. We kennen de processen langs de front- en backside door en door, of het nu gaat om individueel leven, groepsverzekeringen of varia. Maar we adviseren altijd vanuit de business, wij zijn geen IT-consultants en schrijven zelf geen software. Onze opdrachten vallen meestal binnen één van volgende trajecten.

Transformaties & reorganisaties met implementaties van nieuwe oplossingen: naast het project- en change management, adviseren we verzekeraars en grote makelaars bij de selectie van de juiste IT-toepassingen en vormen bij analyses de brug tussen business en IT door de businessbehoeften op een juiste manier te vertalen naar IT-specificaties. Bij migraties helpen we de migratiestrategie mee uitzetten en volgen nadien de uitvoering op.

Procesoptimalisaties: we kijken samen met onze klanten hoe hun processen ‘leaner’ en efficiënter kunnen worden, rekening houdend met het wetgevend kader en de technologische innovaties.

Distributiestrategie: door de continue evolutie van de wetgeving, het klantengedrag en de technologische innovaties bestuderen verzekeraars hoe hun distributiekanalen optimaal ingezet kunnen worden. Wij adviseren bij het uittekenen van de strategische koers (nieuwe commissioneringsmodellen, big data doeltreffend inzetten…) en zorgen nadien voor de implementatie.

Risk & compliance: we volgen de evoluties op wetgevend vlak op de voet en adviseren vervolgens onze klanten hoe de reglementering hun manier van werken beïnvloedt en waar processen en systemen moeten aangepast worden.

Jullie zijn ook geen pure projectmanagers. Jullie doen meer dan dat?
“Inderdaad, want we hebben zelf te vaak ondervonden dat projectmanagers die niet vertrouwd zijn met de inhoud van het verzekeringsvak en de bedrijfsstructuren de bal misslaan. We hebben ook ingezien dat de project manager niet bang mag zijn om zaken recht te trekken. Te vaak lopen projecten verkeerd of lopen ze vertraging op omwille van interne conflicten of duidelijkheid. Omdat we ons gemakkelijk inwerken in de interne teams, verliezen we snel het label van ‘externe partij’ en dat maakt het eenvoudiger om de problemen of onduidelijkheden aan de bron aan te pakken en sneller oplossingen te vinden. Als mensen begrijpen waarom zaken anders georganiseerd worden, is de bereidheid om de dingen anders te doen veel groter.”

IT wordt belangrijker, krijgt het IT-departement daardoor ook meer macht?
“Het IT-departement heeft altijd al een grote rol gespeeld binnen verzekeringen. Omwille van de toegenomen complexiteit, de nood aan efficiënte processen maar ook door de opportuniteiten die het gevolg zijn van technologische innovaties, wordt de inzet van IT almaar belangrijker. Maar het is niet langer het IT-departement dat zelf beslist over de te nemen koers. Het is de business die aan het stuur zit. Risk & Compliance Officers hebben de laatste jaren veel macht gewonnen binnen de verzekeringsmaatschappijen. Businessbehoeften op de juiste manier filteren en omzetten in technische specificaties is cruciaal. Vooral omdat het overgrote deel van IT meer en meer extern wordt uitgevoerd. Als neutrale partij kunnen we hier vaak een efficiënte brug vormen tussen business en IT enerzijds en tussen verzekeraar en externe provider anderzijds.”

Hoe zien jullie de sector evolueren?
“De toegenomen regulering, de impact van Solvency II, de lage intrestvoeten, de sterke competitie in een toch grotendeels verzadigde markt en de mondigere en prijsbewuste consument zijn allemaal factoren die verzekeringsmaatschappijen (en in grote mate ook de tussenpersonen) onder druk zetten om enerzijds kosten te drukken en de dienstverlening te optimaliseren maar anderzijds ook dwingen om te innoveren.

De snelheid van technologische evoluties zorgt voor opportuniteiten (big data om beter te kunnen tariferen…) maar ook voor uitdagingen. Systemen en processen moeten zo opgezet worden dat ze modulair zijn en snel aangepast kunnen worden. Data zo georganiseerd dat ze makkelijk gescreend kunnen worden om waarde te creëren voor de business. De realiteit ziet er vandaag helemaal anders uit. Verzekeraars zitten vaak nog met oude mainframes, complexe processen en zware datamodellen. Nu we de crisis stilaan verwerkt hebben, lijkt er terug wat budget vrij te komen om te focussen op groei, maar de competitie is hard en wie niet mee is, dreigt het onderspit te delven. We verwachten dus een verdere consolidatie zowel bij verzekeraars als bij tussenpersonen. Verder kunnen de technologische evoluties de markt openen voor nieuwe spelers. Zo wordt er bijvoorbeeld met argusogen gekeken naar de impact van de zelfrijdende auto. Ook het productaanbod en de dienstverlening verandert spectaculair. Door de vergrijzing is de strijd voor het 65+ segment volop aan de gang. Er komen ook verzekeringen bij en schadeverzekeraars besteden meer aandacht aan preventie.”

Vlnr: Reinold Vanhevel, Peter Knaepkens, Niki Serruys, Moustapha Kharbouch en Stephan Podevyn.

Willen jullie zelf nog verder groeien? Zijn jullie op zoek naar meer partners en medewerkers?
“Het is zeker onze ambitie om nog meer verzekeraars bij te staan, in België en in de buurlanden. Daarom staat onze deur open voor gemotiveerde medewerkers met ervaring in verzekeringen. De kandidaten moeten een passie voor verzekeringen hebben en spreken Nederlands, Frans en Engels. Zelfstandig kunnen werken en zin voor ondernemerschap zijn twee andere belangrijke vereisten. Dit alles wordt gecompenseerd met een interessant verloningspakket, een aangepast opleidingstraject en bedrijfsactiviteiten die bij Ensur werken extra aangenaam maken.”