Jaap Karelse, Partner Financial Services bij Zanders

25 oktober 2012 Consultancy.nl

De opdrachten die Zanders voor financiële instellingen uitvoert hebben vooral betrekking op het uitdenken, specificeren, documenteren, implementeren en testen van risicomanagement- en waarderingsmodellen. Maar wat is voor een financiële instelling nu precies de toegevoegde waarde van Zanders? Een interview met Jaap Karelse, als partner verantwoordelijk voor de klantengroep financiële instellingen.
 
Wat doet Zanders vooral voor financiële instellingen?
“Zanders wordt ingeschakeld als specialist in kwantitatief risicomanagement. Klanten hebben bijvoorbeeld te maken met onzekerheid in de toekomstige waardeontwikkelingen van hun producten en portefeuilles. Afhankelijk van de producteigenschappen kan het behoorlijk ingewikkeld worden om die waardeontwikkeling goed in kaart te brengen. Dit proberen we inzichtelijk te maken door een dergelijk product netjes te modelleren en de onzekerheid in die waardeontwikkeling uit te drukken in bepaalde risicomaatstaven. Veel van dat soort maatstaven zijn wel redelijk standaard of worden door toezichthouders voorgeschreven, voorbeelden daarvoor zijn de stresstesten die financiële instellingen recent hebben uitgevoerd. De modellen die hiervoor worden ontwikkeld hebben een heleboel toepassingen. Bijvoorbeeld kan een marktconforme prijs worden vastgesteld, kan worden bepaald of en hoe het product kan worden gehedged, of kan de hoeveelheid kapitaal worden vastgesteld die nodig is om dergelijke producten aan te houden.”
 
Waarin onderscheidt Zanders zich op dat vlak?
“Ik denk dat we vooral handig zijn in het praktisch opzetten en toepassen van risicomanagement modellen en alles waar daar verder bij komt kijken. We zijn doorgaans niet alleen betrokken bij het opstellen van de vereisten of verbeteringen van deze modellen, maar vaak spelen we ook een rol bij het daadwerkelijk implementeren, parametriseren en testen ervan. En natuurlijk moet het allemaal ook nog helder en volledig worden beschreven, en uit te leggen zijn aan het hoger management. Heel belangrijk is dat onze consultants precies snappen hoe bepaalde producteigenschappen in de modellen moeten worden uitgewerkt, en wat de relevante regelgeving precies voorschrijft.”
 
Is dat in de huidige markt anders dan voor de financiële crisis?
“In de regelgeving is met name veel veranderd. Maar niet alleen vanuit de toezichthouder: ook intern zijn er veel ontwikkelingen aan de gang, en speelt kwantitatief risicomanagement een steeds belangrijkere rol. Een financiële instelling heeft te maken met allerlei policies en procedures waarbij je bij het modelleren goed rekening mee moet houden, dat soort zaken zijn enorm belangrijk voor het inzicht in het product en de risico’s ervan.”
 
Ligt de toegevoegde waarde van Zanders dus in de details?
“Waar Zanders waarde toevoegt, is in het versnellen, opzetten en succesvol uitvoeren van lastige, grote projecten. We hebben ervaring op een vlak waar momenteel veel expertise nodig is en waar die expertise grondig en efficiënt ingezet moet worden. We zijn dus geen interim-bureau dat een plek invult die leeg is – als de consultant vertrekt, laten we echt iets achter waarmee de organisatie verbeterd en verrijkt is.”

Nieuws

Meer nieuws over