UWV verzekering voor ziekte en arbeids-ongeschiktheid te duur

15 maart 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Werkgevers die bij het UWV verzekerd zijn voor de arbeidsongeschiktheid van hun werknemers betalen dit jaar te veel premie in verhouding tot hun schadelast. Uit onderzoek van Mercer blijkt dat zij dit jaar zo’n €66.000 betaalden aan premie voor zieke en arbeidsongeschikte werknemers, maar kregen gemiddeld maar circa €30.000 aan uitkeringen. Een koerswijziging, of preventie, zou een flinke winst kunnen opleveren, aldus de onderzoekers.

Bedrijven en particulieren kunnen zich bij het UWV verzekeren tegen verlies van inkomsten door ziekte en arbeidsongeschiktheid*. Uit onderzoek van Mercer blijkt echter dat de premies die de uitkeringsinstantie rekent aan de hoge kant liggen. HR experts van het adviesbureau namen de premiebeschikkingen van 105 werkgevers, met een loonsom van in totaal €1,5 miljard, onder de loep. “Bij het UWV betalen werkgevers hun eigen schade voor Ziektewetuitkeringen gemiddeld met een factor 2,3. Werknemers kregen namelijk gemiddeld €6.410 aan uitkeringen, terwijl werkgevers €15.050 aan premie moesten betalen”, zegt Ramon van Bruchem, Senior Consultant bij Mercer. In 2015 was die factor nog 2,2.

Het feit dat het UWV eerder dit jaar aankondigde dat de premies voor verzuimende (Ziektewet) en arbeidsongeschikte (WGA) werknemers nagenoeg stabiel zijn gebleven (0,35% naar 0,36%) doet niets af aan de relatieve hoge premies die het in rekening brengt. “De premies bij het UWV zijn weliswaar stabiel, maar als je kijkt naar daadwerkelijke schade (uitkeringen), dan blijft de premie hoog.”

Ter vergelijking: werkgevers verzekerd bij een private verzekeraar betalen hun eigen schade gemiddeld met een factor 1,3. Volgens Van Bruchem laten organisaties op dit vlak geld liggen. “Werkgevers die nu nog publiek verzekerd zijn, zouden dit als signaal moeten oppakken om het eigenrisicodragerschap te overwegen. Dan betalen ze enkel de uitkering en de uitvoeringskosten.” Hiermee kunnen ze volgens de adviseur aanzienlijk besparen op hun premies.

Ook premie voor WGA-risico hoog
De gemiddelde premie voor grote werkgevers bij het UWV daalde licht (0,48% naar 0,47%), maar staat niet in verhouding tot de schade. “Als we kijken naar publiek verzekerde werkgevers, dan zien wij dat zij hun eigen uitkeringen ongeveer met een factor 1,7 betalen”, zo berekent Van Bruchem. Gemiddeld werd ongeveer €14.750 uitgekeerd maar betalen werkgevers een premie van €24.680. Vorig jaar was die factor nog 1,6. De premie die werkgevers betalen voor ex-werknemers die via de Ziektewet de WGA instromen, is voor grote werkgevers gelijk gebleven met 0,24%. Maar ook hier zijn de toegerekende uitkeringen niet in verhouding. Die bedragen gemiddeld €9.270, en werkgevers betalen gemiddeld een premie van €26.730, wat neerkomt op een factor 2,9.

De private verzekeringspremies voor arbeidsongeschikte werknemers met een vast dienstverband, bleven relatief stabiel. Alleen grote werkgevers waarbij de premievaste periode afliep, werden geconfronteerd met een stijging. Van Bruchem: “Die stijging is mede veroorzaakt doordat het UWV werknemers die een WGA-uitkering krijgen nog steeds nauwelijks herkeurt en door verzekeraars die wel marktaandeel wilden winnen, maar weinig deden op het gebied van re-integratie.”

Voor werkgevers die niet overwegen om te switchen heeft Van Bruchem het volgende advies: “Stel jezelf de vraag: hoe kan ik op termijn de laagste lasten realiseren – ook als ik er voor kies bij het UWV te blijven? Het antwoord gaat dan in de richting van preventie, re-integratie en herbeoordelen.”

* Dit kan door het afsluiten van een Ziektewet-verzekering en/of een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov).