Vier adviseurs verbinden zich aan overheidsbureau JB Lorenz

02 maart 2016 Consultancy.nl

De afgelopen maanden heeft JB Lorenz, een collectief van professionals dat zich voornamelijk richt op de overheid en de zorg, zichzelf versterkt met vier nieuwe adviseurs: Wies Boogaard, Fred Baars, Rob Neefs en Rob van Renen.

JB Lorenz is een innovatie- en adviesbureau dat in 2009 werd opgericht door Bianca den Outer en Joost Kadijk, en is gespecialiseerd in de overheidsmarkt. De afgelopen ruim zes jaar is het bureau uitgegroeid tot een team van meer dan tien professionals. In januari van dit jaar kondigde Kadijk zijn vertrek naar BeBright aan, waar hij aan de gang is gegaan als creative consultant. Medeoprichter Den Outer blijft leiding geven aan JB Lorenz en kondigde recentelijk aan het roer om te gooien. Zo meldde zij dat JB Lorenz zich vanaf 2016 volledig focust op de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en dat zij de ambitie heeft om samen met haar collega’s het specialistische bureau verder te ontwikkelen. Daarbij richt het bureau zich op de ondersteuning van gemeenten en zorgorganisaties bij sturings- en bekostigingsvraagstukken, bedrijfsvoering en het organiseren van (complexe) samenwerkingsverbanden binnen het sociaal domein. 

Kort op de aankondiging van de nieuwe strategische richting laat JB Lorenz weten zijn adviesteam te hebben versterkt met vier nieuwe professionals. In de afgelopen periode hebben Wies Boogaard, Fred Baars, Rob Neefs en Rob van Renen zich aangesloten bij het innovatie- en adviesbureau. Een korte introductie van de vier nieuwe aanwinsten.

Wies Boogaard is een young professional die in 2013 haar Master Forensica, Criminologie en Rechtspleging afrondde aan de Universiteit Maastricht. Reeds tijdens haar studie was Boogaard actief als veldonderzoeker voor het Verwey-Jonker Instituut en liep zij stage bij Veiligheidshuis Maastricht. Na het behalen van haar diploma volgde Boogaard een traineeship bij Verder Door Anders Doen, een startup in de zorgsector. In december 2015 richtte zij haar eigen bedrijf WiES! op. Vanuit haar onderneming heeft ze zich in januari 2016 aan JB Lorenz verbonden als junior onderzoeker en data-analist. Zij richt zich in die functie op een aantal onderzoeken binnen het sociaal domein, onder meer in opdracht van het ministerie van VWS en verschillende gemeenten.

Fred Baars is een ervaren kwartiermaker als het op wijkteams aankomt. Daarbinnen fungeert hij als verbindende schakel tussen onder meer buurt- en bewonersnetwerken, het verenigingsleven, maatschappelijke partners en het lokale bedrijfsleven. Baars is actief en actief geweest binnen een legio aan bestuurs- en adviesraadfuncties, is sinds februari 2015 actief als wijkcoördinator en kwartiermaker voor de Gemeente Venlo, en sinds 2009 als Officier binnen Defensie. Van 2012 tot 2014 werkte hij als adviseur voor Swan, een HR-adviesbureau uit de buurt van Nijmegen en Arnhem, en daarvoor was hij ruim vijf jaar werkzaam voor Werkwijzer Uitzendbureaus, waarvan ruim vier jaar als Directeur. In zijn vroegere loopbaan bekleedde Baars diverse managementfuncties binnen de zorgsector, schoonmaaksector en de ICT.

De ervaren professional versterkt JB Lorenz op het gebied van functionele aansturing (coaching en begeleiding), uitbouwen van de dienstverlening, en de ontwikkeling van een gedegen trainings- en opleidingsaanbod voor uitvoerende medewerkers in en rond wijkteams. Als kwartiermaker vormt hij bovendien een belangrijke schakel in en bij diverse samenwerkingsinitiatieven (zowel intern als extern) op het gebied van economie, zorg, onderwijs en arbeidsmarkt.

Rob Neefs is afkomstig uit het zorgverzekeringswezen en versterkt JB Lorenz al sinds meerdere maanden. Voor hij zich bij JB Lorenz aansloot was Neefs Operationeel Directeur van Apanta GGZ in Veldhoven, en daarvoor stond hij aan het hoofd van het Bestuurbureau van Zorggroep Pantein. Aan het begin van zijn carrière werkte Neefs ruim tien jaar voor VGZ, Trias, IZA, en Univé in verschillende planning, control, management en projectleiderfuncties. Daarnaast heeft Neefs als lid van de expertpool van de VNG veel ervaring opgedaan met het stroomlijnen van de gemeentelijke processen rondom het PGB trekkingsrecht.

Rob van Renen heeft ruim 25 jaar ervaring in project- en verandermanagement. Hij heeft opdrachten gedaan binnen een breed palet aan branches, zoals landelijke, provinciale en lokale Overheid, banken, telecom, sport, onderwijs en de zorg. Bij JB Lorenz begeleidt Van Renen organisaties in het voorbereiden, implementeren en internaliseren van veranderoperaties. Zijn expertise ligt vooral binnen de zorg en lokale overheid.

Naast zijn rol als project- en verandermanager is Van Renen ook op tal van andere terreinen actief. Hij heeft bestuursfuncties bekleed binnen verschillende vakorganisaties. Zo was hij van 2010 tot 2013 voorzitter van de landelijke werkgroep Onderwijs binnen GroenLinks. Ook is Van Renen al 28 jaar docent bij Hogeschool NOVI in de vakken organisatiekunde, projectmanagement en migratie. De afgelopen jaren is hij ook actief als socratisch gespreksleider en initiatiefnemer van meerdere Socratische cafés.

Nieuws

Meer nieuws over