Recordbedrag aan crimineel vermogen terug naar Staatskas

01 maart 2016 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Het Openbaar Ministerie heeft afgelopen jaar een recordbedrag aan crimineel vermogen ‘afgepakt’. In het kader van project ‘Afpakken’, ook wel ‘Plukze’ genoemd, is in 2015 in totaal ruim €140 miljoen geïncasseerd van criminelen en bedrijven die de regels hebben overtreden – bijvoorbeeld via fraudezaken. Dat is ruim drie keer zoveel als in 2011, toen zo’n €45 miljoen aan crimineel geld werd teruggevorderd.

De misdaden van criminelen en bedrijven zijn er vaak op gericht om de eigen financiële situatie te verbeteren. Financieel gewin is een belangrijke drijfveer om buiten de regels om, vaak ten koste van anderen, zaken te ondernemen die het spreekwoordelijke daglicht niet kunnen verdragen. Voor deze misdaden zelf is echter ook vaak geld nodig, bijvoorbeeld voor de voorbereiding, het aanschaffen van de juiste uitrusting om de misdaad te begaan, maar ook het vervoer, of in het geval van bedrijven het geld dat geïnvesteerd wordt om een dekmantel te organiseren.

Project Afpakken
Om criminelen te belemmeren om verdere misdaden te plegen door hun portemonnee leeg te trekken, heeft het Openbaar Ministerie (OM) het project ‘Afpakken’ in het leven geroepen. Het project, dat ook wel bekend staat onder de naam ‘Plukze’, is erop gericht om crimineel vermogen terug te brengen in de staatskas door middel van ontnemingsmaatregelen, schikkingen en verbeurdverklaringen. Zo houden de criminelen minder geld over om opnieuw misdaden te beramen. Het project is een samenwerking van onder meer de Politie, FIOD, Douane, De Dienst Domein, het Centraal Justitieel Incassobureau, Bijzondere Opsporingsdiensten en vele andere partners.

In 2015 heeft het Openbaar Ministerie opnieuw een recordbedrag aan crimineel vermogen afgepakt. In 2014 werd het record gevestigd op €136,0 miljoen, maar 2015 verbreekt dit bedrag ruim met €143,6 miljoen. In dit bedrag zijn geen schadevergoedingen aan slachtoffers, strafrechtelijke transacties, fiscale of bestuursrechtelijke vorderingen meegerekend. Wel is €61 miljoen afkomstig van SBM Offshore, die schikte in een grootschalige corruptiezaak eind 2014, en in meerdere termijnen deze schikking moest afbetalen. In totaal moet de olieplatformbouwer een schikkingsbedrag van $200 miljoen betalen aan het OM vanwege omvangrijke smeergeldaffaires in Equatoriaal Guinea, Angola en Brazilië.

Ambitie
Het OM laat weten de ambitie te hebben om ook de komende jaren het afgepakte bedrag te laten groeien. “De komende jaren zullen alle partners zich inspannen om misdaad niet te laten lonen”, schrijft het overheidsorgaan in een recent persbericht. “De fraudebestrijding zal nog verder geïntensiveerd worden, met name ook de witwasbestrijding. Het streven is dat alle diensten nog meer integraal gaan afpakken, om de gezamenlijke kansen en samenwerking nog beter te benutten.”