Venture capital investeringen in startups groeien naar 128 miljard

22 februari 2016 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Financiering van startende bedrijven door middel van venture capital heeft in 2015 een recordhoogte bereikt van $128 miljard, gestuwd door gigantische investeringen in het bijzonder in Q2 en Q3. Ondanks het recordbedrag is in 2015 het aantal deals gedaald met 3%. Voor de komende periode wordt verwacht dat de markt zijn groei zal voortzetten.

Financiering via venture capital is een belangrijke bron van kapitaal voor een grote groep startups die met hun innovatieve producten en diensten de volgende ‘unicorn’ willen worden – startups die in korte tijd een omzet van meer dan $1 miljard behalen. Voor venture capital investeerders kunnen deze risicovolle ondernemingen soms een goede manier vormen om aanzienlijke rendementen te realiseren als zij hun kapitaal hier in investeren. In de afgelopen jaren is het aantal startups sterk gegroeid en wordt de concurrentie heviger naarmate een aantal technologische ontwikkelingen steeds meer aandacht krijgt, zoals Big Data, Internet of Things, data analytics en robotisering. Toch blijkt de kans om de volgende unicorn te worden relatief klein.

In een recent rapport voerde KPMG een wereldwijde analyse door van de markt voor venture capital investeringen en vergeleek ook de huidige markt met die uit eerdere periodes. Het onderzoek richtte zich op kapitaalfinanciering van startups door venture capital investeerders – corporate venture partijen, en zogenaamde ‘super angel’-investeerders.  

Het financieringsvolume vanuit venture capital bereikte vorig jaar een recordbedrag van in totaal $128,5 miljard – 44% meer dan in 2014. In totaal daalde het aantal deals met 3% ten opzichte van 2014, van 8.089 naar 7.872 in 2015. Dit was het eerste jaar sinds 2011 dat het aantal deals daalde, toen er 5.534 deals werden geregistreerd. De totale waarde van de financieringsdeals is sinds 2012 bijna verdrievoudigd. Het recordbedrag in 2015 is volgens de onderzoekers voornamelijk te danken aan de toename van het aantal megadeals – over de hele linie vonden er in 2015 meer dan 100 mega-financieringen plaats, samen goed voor een totaal van $27,3 miljard.

“2015 was een recordbrekend jaar voor venture capital investeringen, vooral doordat de eerste drie kwartalen zeer positieve resultaten hebben laten zien. Na een terughoudend laatste kwartaal verwachten we dat investeerders op zoek zullen gaan naar bedrijven die hun operaties goed onder controle hebben, beschikken over redelijke ‘burn rates’ en sterke plannen hebben voor winstgevendheid in een vroeg stadium”, vertelt Brian Hughes, Partner bij KPMG in de VS.

Als de resultaten per kwartaal bekeken worden is de aanzienlijk daling in waarde en deals van het laatste kwartaal van 2015 duidelijk zichtbaar. De dealwaarde zakte van in totaal $38,7 miljard in Q3 naar $27,2 miljard in Q4, terwijl het aantal deals daalde van ruim 2.000 naar 1.742. De laatste keer dat het aantal deals zo laag lag, was in het eerste kwartaal van 2013, hoewel de waarde van de deals nog steeds aanzienlijk hoger ligt dan de $11,5 miljard aan venture capital die in dat kwartaal werd geïnvesteerd.

De onderzoekers geven een aantal verklaringen voor de daling in dealactiviteit in het laatste kwartaal. Stijgingen in rentetarieven in de VS zorgden ervoor dat investeerders op zoek gingen naar lagere risicoportfolio’s, terwijl vertrouwen in investeringswaarderingen gezorgd hebben voor een verandering in het gedrag van investeerders. Verder heeft de recente onrust op de Chinese markt bijgedragen aan het dalen van de activiteit. Hughes legt uit: “Tot en met het derde kwartaal van 2015 zagen we evenveel kapitaal naar bedrijven met negatieve cashflows stromen als naar bedrijven die een positieve cashflow genereren. Sindsdien is er een verschuiving geweest. In 2016 gaat de basis er weer echt toe doen. Startups met negatieve bruto winstmarges, excessieve uitgavenpatronen en overwaarderingen worden het hardst geraakt.” 

Vanuit een regionaal perspectief voert Noord-Amerika de markt aan in zowel dealvolume als dealwaarde. Europa en Azië volgen op de tweede en derde plek, en liggen relatief dicht bij elkaar als het op dealvolume aankomt. De analyse toont echter aan dat vooral Noord-Amerika een daling vertoont in dealvolume, een daling van boven de 1.300 deals in Q4 2014 en de eerste twee kwartalen van 2015 naar 1.026 deals in Q4 2015. Het aantal deals in Azië en Europa is over de afgelopen vijf kwartalen relatief stabiel gebleven.

Noord-Amerika zag het afgelopen kwartaal niet alleen een daling in het aantal deals, maar ook in dealwaarde. De waarde van de 1.026 deals lag met $14,1 miljard in totaal ruim $6 miljard lager dan de $20,8 miljard in Q3 van 2015. Ook in China daalde de afgelopen periode de totale dealwaarde met $4,5 miljard. De dealwaarde in Europa bleef relatief gelijk over de afgelopen vier kwartalen – rond de $3 miljard.

Seed- en angel investeerders hebben terrein ingeleverd, kijkend naar hun aandeel in alle dealactiviteit. Dit suggereert dat venture capital voorzichtiger wordt ingezet voor het financieren van nieuwe ideeën. De tweede financieringsronde, oftewel ‘Series A’, nam afgelopen kwartaal 26% van het totaal voor zijn rekening, het hoogste aandeel in de afgelopen vijf kwartalen Dat wijst er op dat venture capital investeerders nu liever investeren in startups die al een tijdje van de grond zijn. Ook Series B investeringen laten een opwaartse trend zien, met eind 2015 een aandeel van 16% -begin 2015 lag dit aandeel nog op 13%. Verder is er weinig veranderd in de afgelopen vijf kwartalen.

Vanuit een sectorperspectief blijft het internetsegment veruit de meeste venture capital investeringen aantrekken, met in Q4 van 2015 een aandeel van 50% in de totale financiering – ten opzichte van 46% in Q4 van 2014. Bedrijven in de telecom en mobiele telefoniesector zagen hun aandeel in de financieringen dalen met 4%, van 20% in Q4 van 2014 naar 16% in Q4 van 2015. Het aandeel van andere sectoren in de financiering vanuit venture capital spelers is volgens het onderzoek in de onderzochte periode relatief gelijk gebleven.