Wereldtoerisme verdubbelt in 15 jaar, bereikt 1,8 miljard in 2030

15 februari 2016 Consultancy.nl

In 2015 is het aantal internationale toeristen wereldwijd gegroeid van 1,13 miljard naar 1,18 miljard – een stijging van 50 miljoen. In de afgelopen vijftien jaar vond er een verdubbeling plaats in het aantal mensen dat internationale vakanties boekt. Naar verwachting blijft de toerismemarkt groeien naar een totaal van 1,8 miljard in 2030 – bijna een verdrievoudiging ten opzichte van het aantal in 2000.

In 2015 is het toerisme wereldwijd opnieuw gegroeid. Recente data van de United Nations World Tourism Organisation (UNWTO), het onderdeel van de Verenigde Naties dat verantwoordelijk is van het stimuleren van verantwoordelijk, duurzaam en universeel toegankelijk toerisme wereldwijd, toont aan dat het aantal internationale toeristen het afgelopen jaar met 51 miljoen is gegroeid. In 2014 groeide het wereldtoerisme nog met 44 miljoen toeristen. Net als in 2014 is de groei het laagste in Afrika en het Midden-Oosten – in 2015 slonk het aantal toeristen dat naar Afrika ging zelfs met 2 miljoen. De toeristische aantrekkelijkheid van Europa is aanzienlijk toegenomen in 2015 – het aantal toeristen groeide met maar liefst 29 miljoen, 16 miljoen meer dan de groei in het voorgaande jaar.

In 2014 was de absolute groei nog het hoogst voor bestemmingen in Noord- en Zuid-Amerika en in Azië en het Pacifisch gebied – met voor beide regio’s 14 miljoen meer toeristen dan in 2013. In 2015 groeide het aantal toeristen dat deze regio’s aandeed minder hard. Voor het Amerikaanse continent zwakte de groei af naar 9 miljoen meer toeristen, terwijl Aziatische bestemmingen behoorlijk populair bleven, met een groei van 13 miljoen in 2015. 

Wereldwijde groei
De groei in 2015 is vergelijkbaar met de groei van de afgelopen jaren, toen het aantal toeristen wereldwijd met tussen de 4,2% en 4,7% toenam. Van de periode 2011-2015 werd in 2012 de sterkste groei genoteerd, met 4,7%. Voor 2011 was de ontwikkeling veel wisselvalliger. Nam in 2003 het wereldtoerisme nog met -0,6% af, een jaar later – in 2004 – groeide het totale aantal toeristen met maar liefst 10,4% – het grootste groeipercentage in de afgelopen 20 jaar. In 2009 zakte het wereldtoerisme door de economische crisis met 4% in, de grootste daling in de laatste twee decennia, maar in 2010 pikte het aantal weer snel op met een groei van 6,6%.

Economische bijdrage
Met 1,18 miljard mensen is het toerisme een grote economische motor voor landen wereldwijd. Toerisme zorgt volgens de UNWTO voor gemiddeld 10% van het wereldwijde BBP, en maar liefst 1 op de 11 banen wereldwijd vloeit voort uit de sector. 6% van de wereldwijde export van producten is (indirect) gerelateerd aan toerisme, terwijl maar liefst 30% van de dienstenexport wordt gegenereerd door het wereldtoerisme. Deze wereldwijde exports zijn jaarlijks goed voor maar liefst $1,5 biljoen. “De toeristische sector draagt bij aan economische groei en creëert banen in vele delen van de wereld. Het is dus van cruciaal belang dat landen beleid stimuleren dat de aanhoudende groei van het toerisme kracht bijzet, waaronder reisvoorzieningen, infrastructuur en veiligheid, en duurzaamheid”, aldus Taleb Rifai, de Secretary-General van de UNWTO. 

Om de aantrekkelijkheid van hun land kenbaar te maken aan toeristen geven landen veel geld uit aan onder meer marketing- en PR campagnes. China, de Verenigde Staten en Duitsland geven wereldwijd het meeste uit hieraan – met respectievelijk investeringen van $165 miljard, $112 miljard en $92 miljard.

Voor de komende 15 jaar voorspelt UNWTO dat het aantal internationale toeristen wereldwijd verder zal blijven groeien. Voor 2020 verwachten de analisten zo’n 1,4 miljard toeristen, terwijl 10 jaar later in 2030 naar verwachting 1,8 miljard mensen een internationale reis zullen maken. Dat zijn er ruim 1,1 miljard meer dan in het jaar 2000, bijna een verdriedubbeling van de 675 miljoen toeristen die in dat jaar werden geteld. Wel blijft toerisme een lastig te voorspellen sector, benadrukt Rifai: “In 2015 werden de toerismestromen beïnvloed door onder meer wisselkoersen, olieprijzen, en natuurlijke door crisissituaties in veel delen van de wereld. Aangezien de huidige omstandigheden vooral de problemen van veiligheid en beveiliging benadrukken, moeten we blijven onthouden dat de ontwikkeling van toerisme in grote mate afhankelijk is van onze collectieve vermogen om veilige reismogelijkheden aan te bieden.”

Om die reden spoort de UNWTO overheden aan om een toeristische administratie op te nemen in de planning van hun nationale veiligheid.

Nieuws

Meer nieuws over