50.000 minder boetes op A2 Amsterdam - Utrecht trajectcontrole

08 februari 2016 Consultancy.nl

Automobilisten lijken hun lessen te trekken van de boeteregen op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht, desalniettemin blijft het aantal boetes dat de trajectcontrole oplevert extreem hoog. Werden er in 2014 989.121 snelheidsboetes verstuurd voor te hard rijden op de A2, vorig jaar daalde dit aantal met pakweg 50.000 boetes naar 938.058 stuks. Het totale aantal snelheidsboetes afkomstig van trajectcontroles steeg echter wel, van bijna 1,8 miljoen naar iets meer dan 1,9 miljoen in 2015.

In Nederland zijn op de snelwegen de afgelopen decennia meerdere trajectcontroles in gebruik genomen. Bij automatische trajectcontroles wordt op verschillende punten langs dezelfde weg het voorbijkomende verkeer vastgelegd samen met de tijd van passeren. Als het verschil in tijd tussen twee opnamepunten te kort is heeft de automobilist te snel gereden en wordt aan de hand van het kenteken van de auto een boete verstuurd. Omdat de pakkans bij de geautomatiseerde trajectcontroles bijna 100% is, kan deze vorm van snelheidshandhaving rustig worden bestempeld als een geldmachine voor de overheid en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

A2 Amsterdam – Utrecht
Vooral de trajectcontrole tussen Amsterdam en Utrecht in beide richtingen van de A2 bleek een (onverwachts) grote inkomstenbron te zijn. In 2014 leverde deze automatische trajectcontrole maar liefst 990.000 boetes op, goed voor een totaal boetebedrag van circa €48 miljoen. Volgens experts heeft dit uitzonderlijk hoge aantal, bijna 55% van het totale aantal boetes uit trajectcontroles in dat jaar, vooral te maken met de wisselende maximumsnelheden. Op het ene stuk weg is 100 kilometer per uur de maximumsnelheid, terwijl het op andere gedeeltes na zeven uur ’s avonds is toegestaan om 130 kilometer per uur te rijden. 

Om de situatie duidelijker te maken heeft Rijkswaterstaat een tijdje terug extra borden geplaatst op de onderdelen van de A2 waar dag en nacht een snelheidslimiet van 100 kilometer per uur geldt. Ook op de hectometerpaaltjes staat aangegeven welke maximumsnelheid waar geldt. De meest recente cijfers van het CJIB tonen aan dat de maatregelen, in combinatie met alle media-aandacht, een effect heeft gehad op het rijgedrag van automobilisten. Vorig jaar was de trajectcontrole goed voor 938.058 boetes, ruim 50.000 minder dan in 2014*. Wat precies schuil zit achter de afname is niet bekend. 

Van de andere trajectcontroles in Nederland steeg het aantal uitgeschreven boetes wel. In 2014 lag het aantal snelheidsboetes van trajectcontroles op bijna 1,8 miljoen (27%) op een totaal van ruim 6,7 miljoen snelheidsboetes. In 2015 ligt deze verhouding hoger met 1,9 miljoen stuks op een totaal aantal boetes voor te hard rijden van 6,6 miljoen – bijna 29%.

Andere trajectcontroles
Na de trajectcontrole op de A2 is op afstand de tweede trajectcontrole met de meeste boetes in 2015 die op de A4 bij Leidschendam. Hier werd in beide richtingen een totaal van 471.000 boetes uitgeschreven. Opnieuw met ruime afstand staat op de derde plek de trajectcontrole op de Amsterdam Ring West (A10) met ruim 200.000 boetes – opvallend, want in 2014 lag dit aantal nog op 123.500 en in 2013 werden zelfs maar 15.600 boetes uitgeschreven. De trajectcontroles op de A13 en de A58 bekleden met beide meer dan 100.000 boetes de vierde en vijfde plek. Dat het aantal boetes bij trajectcontroles met ruim 100.000 is opgelopen in 2015 wordt onder meer verklaard doordat in 2014 vier van de tien trajectcontroles waren uitgeschakeld vanwege wegwerkzaamheden of vernieuwingen, die in 2015 weer werden ingeschakeld. Ook is in 2015 de trajectcontrole op de N62 bij de Westerscheldetunnel weer opnieuw aangezet, nadat deze meerdere jaren was uitgeschakeld, waarmee het totaal aantal trajectcontroles steeg naar elf.

7,7 miljoen verkeersboetes
In totaal schreven verkeersagenten en parkeeragenten in 2015 ruim 7,9 miljoen ‘bonnen’. Dat zijn er bijna 350.000 minder dan in 2014, en ruim 2 miljoen minder dan in 2013. De boetes zijn onderverdeeld in vier categorieën: snelheids-, parkeer-, verkeerslicht- en overige boetes. De enige boetecategorie die in 2015 is gegroeid is die voor door rood rijden – hier werden ruim 30.000 meer overtredingen beboet. De daling in het aantal boetes in andere categorieën wordt voornamelijk verklaard door meerdere CAO-acties van de politiebonden – iets wat ook duidelijk zichtbaar is in het halveren van het percentage staandehoudingen (van 6% naar 3%) ten opzichte van het aantal boetes dat werd geschreven op basis van het kenteken.

* De overheid heeft momenteel een plan in beraad om over het hele traject tussen Amsterdam en Utrecht een snelheidslimiet van 130 kilometer per uur te hanteren. Naar verwachting komt Minister Schultz (Infrastructuur) op korte termijn met een ontwerpbesluit.

Nieuws