Veel Amsterdammers bereid te betalen voor fietsparkeren

27 januari 2016 Consultancy.nl

Op de stoep geparkeerde fietsen zijn een grote ergernis in Amsterdam. 85% van de Amsterdammers is bereid om te betalen voor een fietsenstalling in de buurt van zijn of haar huis. Dat blijkt uit recent onderzoek van onderzoeksbureau Decisio. Hoewel het realiseren van inpandige fietsenstallingen, een aangedragen oplossing voor het probleem, bijna onmogelijk is, toont het onderzoek wel de bereidheid om te betalen voor het parkeren van fietsen aan.

Fietsen blijft een populaire manier van vervoer in Nederland. Hoewel het aantal verkochte fietsen per jaar in Nederland de afgelopen jaren gedaald is van 1,4 miljoen in 2008 naar 1,1 miljoen in 2014, is op de lange termijn het fietsgebruik in Nederland wel toegenomen. De afgelopen twintig jaar steeg het fietsgebruik met meer dan 40%. Niet alleen zijn de fietspaden daardoor drukker geworden de afgelopen twintig jaar, maar ook de fietsenstallingen en fietsenrekken zijn voller dan aan het eind van de vorige eeuw.

Vooral in drukbevolkte steden zoals Amsterdam is dit een probleem, omdat de voorzieningen het aantal fietsen bij lange na niet aankunnen. Fietsen worden daarom vaker op looppaden en stoepen geparkeerd, en dit zorgt voor overlast en verminderde bereikbaarheid van bijvoorbeeld winkels en woningen. Eerder onderzoek toont aan dat 70,6% van de Amsterdammers zich ergert aan geparkeerde fietsen, en 65% pleit om die reden voor extra parkeervoorzieningen. Ook wil 58,4% meer handhaving van de overlast die geparkeerde fietsen bezorgen.

Ondanks de geruime hoeveelheid beleids- en ontwikkelingsplannen van de Gemeente Amsterdam naar het ‘fietsparkeerprobleem’ is er nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de ‘fietsparkeersituatie’ in woongebieden. Tot nu toe zijn veel van de onderzoeken en plannen vooral gericht op populaire en drukke gebieden, en bleef de mening van de Amsterdamse inwoner zelf ongehoord. Een recent onderzoek van Decisio-stagiaire Sara de Boer brengt hier verandering in. Decisio is een Amsterdams onderzoeksbureau dat zich onder meer richt op economisch onderzoek, advies en beleidsevaluaties.

De Boer vroeg 230 inwoners van Amsterdam naar hun mening over het fietsparkeerprobleem, en of zij bereid zouden zijn om voor oplossingen daarvoor te betalen. Een van de aangedragen oplossingen is het realiseren van betaalde inpandige fietsenstallingen in de directe woonomgeving van mensen. Uit het onderzoek blijkt dat hier opvallend veel animo voor is: 85% van de respondenten geeft aan bereid te zijn een maandelijks bedrag te betalen voor het parkeren van zijn of haar fiets. Ook geeft het onderzoek een indicatie voor de prijs die men hiervoor zou willen betalen – tussen de €5,90 en €7,80 per maand.

De hoge animo komt echter met een belangrijke voorwaarde: respondenten willen hun fiets voor dat bedrag wel binnen 1 minuut loopafstand van hun woning kunnen parkeren. Voor stallingen die op een loopafstand van 2 tot 4 (of meer) minuten liggen ligt het percentage dat bereid is om te betalen voor het parkeren van zijn of haar fiets al een stuk lager – tussen de 38% en 53%. De Boer: “Deze resultaten tonen dat de locatie van fietsparkeervoorzieningen een van de belangrijkste beslissingsfactoren is bij het kiezen van fietsparkeerplek. Men loopt liever niet meer dan 2 minuten vanaf de stalling naar huis, zelfs als de fietsparkeervoorzieningen veilig parkeren garanderen en van alle gemakken zijn voorzien.”

Volgens Decisio zijn de resultaten van het onderzoek vooral interessant voor beleidsmakers en dienen deze “als motivatie voor verdiepend onderzoek naar de mogelijkheden voor fietsparkeren in de woonomgeving.” Het Parool meldt dat de Gemeente Amsterdam reeds interesse heeft getoond in het onderzoek.

Nieuws