ADC helpt NORMA met transformatie van bedrijfsvoering

13 januari 2016 Consultancy.nl 6 min. leestijd

High tech-toeleverancier NORMA belandde in de rode cijfers. ADC Performance Improvement bracht het innovatieve bedrijf vervolgens in korte tijd over de gehele breedte op een hoger plan. NORMA staat nu te trappelen voor een nieuwe periode van groei.

‘In 2012 kregen we veel minder opdrachten van de defensie-industrie. De omzet daalde flink en voor de eerste keer schreven we rode cijfers’, vertelt Stan Oude Mulders. Hij is directeur van NORMA in Hengelo. Het bedrijf maakt complexe mechatronische systemen. Tot de klanten behoren onder meer fabrikant van elektronenmicroscopen FEI en ASML, ’s werelds grootste fabrikant van machines voor de productie van chips. In zijn kantoor, dat direct grenst aan de fabriek, blikt hij samen met mededirecteur René Vlaskamp terug op een bewogen periode in de geschiedenis van het bedrijf. ‘We hadden ADC Performance Improvement gevraagd onze inkoop op no cure no pay basis onder de loep te nemen. Uit de analyse bleek dat op een aantal terreinen flink kon worden bespaard, maar ook dat onze inkoop wel het kleinste probleem was dat we hadden’, zegt Vlaskamp terugblikkend. ‘Het werd ons duidelijk dat we organisatorisch, financieel en logistiek onvoldoende in control waren’.

Nauwkeurig
Dat laatste had alles te maken met de recente snelle groei van het bedrijf. NORMA werd in 1954 in Hengelo opgericht door de Oostenrijker Georg Blaim. De naam staat voor ‘Nie Ohne Richtiges Messen Arbeiten’. In feite is die precisie nog steeds de kernkracht van het bedrijf: inmiddels kan NORMA op één duizendste millimeter nauwkeurig werken. En dat is iets wat maar heel weinig industriële toeleveranciers kunnen. In 1971 neemt Henk Oude Mulders het bedrijf over van Blaim. Zijn zoon Stan komt na zijn studie in het bedrijf en neemt het samen met bedrijfsleider Vlaskamp in 2004 over. In 2006 loopt NORMA een grote opdracht van een belangrijke klant mis omdat het ‘te klein’ zou zijn.

De directie besluit daarom door overnames te groeien. In Hengelo wordt de machinefabriek van defensie-concern Thales overgenomen en in Drachten de machinefabriek van Philips. NORMA groeit hierdoor van 80 naar 400 mensen. Het bedrijf verandert in die tijd ook sterk van leverancier van onderdelen naar fabrikant van complexe systemen. Dat laatste stelt nieuwe eisen aan het bedrijf, onder meer op het gebied van logistiek. In feite moet er een goed geoliede supply chain worden gebouwd.

Leverbetrouwbaarheid
Nota bene in 2009 toen Nederland in de diepste recessie sinds die van de jaren dertig belandde, had NORMA juist een goed jaar. Dat recessiejaar werd echter gevolgd door een periode van laagconjunctuur en in 2012 belandde NORMA in de problemen. In de industrie draait het om QLTC, quality, logistics, technology en cost en die vier factoren moeten alle op orde zijn. NORMA had zich echter eenzijdig op de kwaliteit en de technologie gericht. De leverbetrouwbaarheid was te laag en de kostprijs-calculatie rammelde. ‘En’, voegt directeur Vlaskamp daaraan toe ‘we waren teveel op sales gefocust en te weinig op de binnenkant van het bedrijf, op onze processen.’

Mededirecteur Oude Mulders maakt graag de vergelijking met voetbal. ‘Als je systemen levert aan topbedrijven als ASML en FEI dan speel je profvoetbal in de eredivisie. Maar qua interne organisatie en kwaliteit van de processen speelden we in feite amateurvoetbal.’

Besparingen
ADC Performance Improvement werd gevraagd NORMA van de eerste divisie naar de eredivisie te geleiden. Hierbij werd tegelijkertijd op een aantal terreinen gewerkt. Op financieel gebied vond een ingrijpende herziening Van de financieringsstructuur plaats. Voorts werd een kostprijscalculatie-model ontwikkeld én ingevoerd. Op een aantal inkoopcategorieën, waaronder verspanende gereedschappen en maintenance, repair and operations (MRO), werden grote besparingen gerealiseerd. Op het gebied van logistiek werden voorraden verlaagd, doorlooptijden verkort en de leverbetrouwbaarheid steeg aanzienlijk. Door deze maatregelen zijn de ‘L’ en de ‘C’ in QLTC inmiddels op het niveau waar ze horen. ADC heeft NORMA echter ook op organisatorisch terrein geadviseerd. In de hoogwaardige toeleverende industrie is het vinden van de juiste balans tussen seriewerk en de engineering van nieuwe producten een grote uitdaging.

Tussenbalans
Na analyse door ADC worden de twee machinefabrieken in Hengelo nu samengevoegd in een repeat-fabriek en een non repeat-fabriek. De eerste zal de serieproductie voor haar rekening nemen en zal sterk op procesefficiency worden aangestuurd. In de non repeat-fabriek worden de nieuwe producten ontwikkeld. ADC tekende voor het organisatiemodel en begeleidt de totstandkoming van de beide fabrieken. Dit is nu in volle gang, en Oude Mulders maakt de tussenbalans op. ‘ADC heeft haar claim van het kunnen leveren van aantoonbare rendementsverbetering waargemaakt. We schrijven weer zwarte cijfers. Dat is onder meer te danken aan besparingen op inkoop, procesoptimalisatie en een nieuwe kostprijscalculatiemethodiek.’ Maar de grootste winst vindt NORMA’s directeur dat zijn bedrijf over de gehele breedte op een hoger niveau is gebracht.

Kennisgedreven
Oude Mulders bestempelt de aanpak van ADC Performance Improvement als ‘no nonsense, hands on en sterk kennisgedreven’. ‘En snél’, voegt zijn collega Vlaskamp daar direct aan toe: ‘ADC biedt een integrale aanpak en heeft laten zien dat ze op veel terreinen snel kunnen bijschakelen’. Typerend vinden beide directeuren ook dat het bureau nadrukkelijk samenwerkt met de medewerkers van NORMA. Ook, of beter gezegd, ‘juist’ op de werkvloer worden de mensen stapje voor stapje meegenomen. Directeur Oude Mulders spreekt van een samenwerking ‘gebaseerd op vertrouwen, met duidelijk meetbare resultaten’.

‘NORMA is echt een heel mooi bedrijf’, besluit hij het gesprek, ‘maar door onze crisis waren we de lol kwijt. Die is gelukkig nu weer helemaal terug. Dankzij ADC Performance Improvement is het bedrijf sterk veranderd. Met triple A-producten voor triple A-klanten gaan we nu een nieuwe groeifase in’.