Te veel strategische keuze bemoeilijkt groei en executie

07 december 2015 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het realiseren van groei blijft voor de meeste middelgrote en grote bedrijven wereldwijd de belangrijkste prioriteit. Uit een recent onderzoek van Strategy& blijkt echter dat organisaties anno 2015 meer moeite hebben met het behalen van hun groeidoelstellingen dan tien jaar geleden. Toch gelooft de meerderheid van de bestuurders dat zij met voldoende inspanningen hun groeiambities kunnen waarmaken.

Strategy&, de strategie consultancypraktijk van PwC, heeft onlangs een rapport uitgebracht, getiteld ‘2015 Strategy& Growth Survey’, waarin het bureau inzicht geeft in de zoektocht naar groei onder wereldwijde bedrijven, evenals in het succes dat zij denken te hebben in het realiseren van deze toekomstige groei. Het online onderzoek werd gehouden onder 500 bedrijven, waarvan 125 afkomstig uit de VS, 62 uit Duitsland, en de rest uit onder meer China (48), Brazilië (42) en de UK (40). Het verantwoordelijkheidsniveau van de respondenten varieerde van managementniveau tot aan de eindverantwoordelijken. Van de aan het onderzoek deelnemende organisaties hadden er 77 een jaarlijkse omzet van boven de $100 miljoen, 114 tussen de $500 miljoen en $1 miljard, 201 tussen $1 miljard en $10 miljard, en de rest (111) boven de $10 miljard.

Survey overview

94% van de respondenten gaf aan dat groei een prioriteit is voor hun bedrijf, en 30% stelde dat dit zelfs hun belangrijkste strategische doel is. Voor de meeste bedrijven was het verder van belang ofwel even hard of harder te groeien dan hun concurrenten, en 85% wil in de komende vijf jaar net zo hard als of harder groeien dan het gemiddelde groeicijfer binnen de sector.

Wat voor type groei de bedrijven nastreven verschilt echter. Omzetgroei is de meest gekozen groeidoelstelling – aangeven door 70% van de respondenten – gevolgd door winstgroei (60%). Groei van het marktaandeel volgt op de derde plek met 58%, terwijl groei van het rendement voor aandeelhouders met 40% het minst wordt nagestreefd. De meeste bedrijven houden er meerdere groeidoelstellingen op na. Terwijl 22% van organisaties binnen alle vier de groeitypen wil groeien, houdt slechts 8% er geen enkele groeidoelstelling op na. Het nastreven van drie groeidoelen is het populairst met 25%, samen met een enkele groeidoelstelling. De overige 20% houdt er twee doelstellingen op na.

The targeting type

Volgens 70% van de respondenten is het anno 2015 ‘enigszins’ tot ‘veel moeilijker’ om winstgevende groei te genereren dan tien jaar terug. Volgens 72% is het bereiken van duurzame groei zelfs nog moeilijker. Hoewel groei lastiger te bereiken is, is ongeveer drie kwart (74%) van de respondenten het erover eens dat er meer manieren zijn om groei te bereiken dan tien jaar geleden. Dit toegenomen aantal mogelijkheden werkt echter verlammend op veel organisaties. 27% is het ‘zeer eens’ met de stelling dat het moeilijker is dan tien jaar geleden om te weten welke groeidoelstelling de beste is. 39% sluit zich iets minder uitgesproken bij die stelling aan.

Opportunities for growth

Het onderzoek schetst verschillende groeimogelijkheden waarover organisaties kunnen beschikken en vroeg de respondenten of deze groeikansen zich ook voordoen bij hun organisatie. Volgens de respondenten biedt digitalisering de meest veelbelovende kans op groei – 77% van de respondenten ziet daarin groeimogelijkheden, terwijl 8% digitalisering als een bedreiging beschouwt. Daarna volgen globalisering met 72% tegenover 12%, en veranderende smaak en behoeften van consumenten met 62% en 22%. Het grootste risico voor bedrijven komt uit de financiële hoek. 61% ziet financiële onzekerheid als een bedreiging, terwijl 24% hier juist kansen ziet om te groeien.

“Concurrentie is intenser dan ooit te voren. Globalisering, nieuwe wet- en regelgeving en digitalisering brengen nieuwe spelers naar de markt en vergroten de markttransparantie. Aan de ene kant brengen deze trends nieuwe kansen op groei voor bedrijven, maar zij maken het ook makkelijker voor nieuwe toetreders om de markt te verstoren, als zij precies over de juiste vaardigheden beschikken om te winnen”, legt Gerald Adolph uit, een senior partner bij Strategy&.

Opportunities and threats

Om hun groeiambities te realiseren zijn er volgens bedrijven een aantal belettende factoren, waaronder het verlies van focus (31%) en het verzwakken van de capaciteiten van hun organisatie (27%). De grootste zorgen maken de respondenten zich echter over het te dun uitspreiden van investeringen (39%) en het verliezen van de sterke punten in hun bedrijfscultuur (37%).

Meeting targets

Veel bedrijven blijven op zoek naar groei, maar vinden het moeilijk om de zee aan kansen te overzien en zo een strategie te ontwikkelen die hen deze groei kan opleveren. Toch zijn de meeste bedrijven positief over hun kansen om hun ambities te realiseren. 39% van de respondenten is er ‘zeer zeker’ van dat dat zal lukken en 47% heeft ‘enig vertrouwen’ dat zij hun doelstellingen zullen behalen. Slechts 11% is niet zo zeker van zijn zaak en bij 1% ontbreekt compleet het vertrouwen.

Om hun doelstellingen te behalen zijn er behoorlijke inspanningen nodig. Een op de tien (11%) ziet het als een bijna onmogelijke opgave, 50% voorziet dat zij grote inspanningen zullen moeten leveren en 32% zegt zonder al te veel moeite zijn ambities te zullen verwezenlijken. 5% geeft aan dat het bijna geen moeite zal kosten.

Confidence in success

“Het blijkt dat aanhoudende groei vaak het resultaat is van het bouwen van een groeimotor – een handvol capaciteiten die echt onderscheidend zijn in de markt, zoals bijvoorbeeld IKEA’s combinatie van prijs-bewustzijn en stijlvolle productontwerpen, zeer efficiënte operaties, en klantgerichte retail-ontwerpen. Van daaruit wordt groei het gevolg van keer op keer gebruik maken van dat voordeel, in plaats van het eerst opzoeken van een groeikans en het worstelen met het vinden van een manier om daarmee succesvol te worden”, concludeert Paul Leinwand, senior partner bij Strategy&.