De 70 best presterende toeleveranciers in Agro & Food

30 november 2015 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Twilmij, Bejo Zaden en Frans Vervaet zijn de best presterende ondernemingen die hun producten leveren aan de Agro & Food sector. Opvallend is dat met name de kleine en de grote bedrijven de beste prestaties laten zien in de toeleveranciersmarkt voor de Agro & Food sector.

De Agro & Food sector heeft te maken met een belangrijke uitdaging. Door economische groei in een aantal opkomende regio’s wereldwijd groeit de middenklasse, en daarmee ook de vraag naar voedsel. Nederlandse toeleveranciers zijn volgens deskundigen uitstekend gepositioneerd om de vruchten van deze ontwikkelingen te plukken, en de Nederlandse voedsel- en landbouwketen behoort tot de internationale top. Om in te spelen op de ontwikkelingen verduurzamen zij hun producten en productieproces, voegen ze hogere waarde toe aan hun voedselproductie, en verbeteren ze hun landbouwactiviteiten met vooroplopende technieken.

Top 20 best presterende toeleveranciers in Agro & Food sector

Belangrijkste toeleveranciers
Om in kaart te brengen welke spelers vooroplopen in de markt heeft Aeternus, een corporate finance kantoor met vestigingen in Venlo en Eindhoven, voor het tweede jaar op rij de markt voor toeleveranciers in de Agro & Food sector doorgelicht. De onderzoekers namen de financiële prestaties van de belangrijkste bedrijven onder de loep, en op basis hiervan is een top 70 van best presterende bedrijven opgesteld. Aeternus keek in zijn onderzoek naar vier verschillende prestatie-indicatoren: de EBITDA/brutowinst, de brutowinst per FTE, de jaarlijkse groei van de brutowinst en Return On Invested Capital (ROIC)*.

Samen zijn de 70 best presterende toeleveranciers in Agro & Food sector goed voor een totale brutowinst van ruim €1,8 miljard, wat neerkomt op een brutowinst van gemiddeld net iets meer dan €26 miljoen.

Top 21 - 45 best presterende toeleveranciers in Agro & Food sector

De lijst wordt aangevoerd door Twilmij, een bedrijf dat actief is in de veevoederindustrie, met een totale score van 25. Twilmij scoort het hoogst op ROIC, en ook voor Brutowinst/FTE en groei van de brutowinst staat de veevoederproducent in de top 10. In vergelijking met de rest van de top 70 is Twilmij een relatief kleine speler met een brutowinst van €9,8 miljoen – een stuk lager dan het gemiddelde van €26 miljoen. Op de tweede plek staat Bejo Zaden, met een brutowinst van €132 miljoen de op twee na grootste onderneming in de lijst, met een score van 33. De top vijf wordt gecompleteerd door technische spelers Frans Vervaet (43), Trioliet Holding BV (54), met de beste score op het gebied van EBITDA/brutowinst, en tot slot Lias Industries (55), die het beste scoort op winstgroei van de top 70.

De kleinste onderneming in de top 10 is Emitech Holding, met een brutowinst van €3,1 miljoen, en met een score van 76 goed voor de 8e plek. Ook Broer en Winterwarm presteren met noteringen in de top 10 erg goed voor hun grootte – beide hebben minder dan €5 miljoen brutowinst, en vallen daarmee in de kleinste winstcategorie die Aeternus hanteert voor dit onderzoek. Overige bedrijven in de top 10 zijn Ottevanger Machinefabriek (#6) en IPN Holding (#9).

Top 46 - 70 best presterende toeleveranciers in Agro & Food sector

Opvallend bij sommige van de bedrijven in de rest van de top 70 is hoe sterk hun prestaties kunnen verschillen tussen de verschillende indicatoren. Koppert scoort bijvoorbeeld het beste in de hele top 40 op het gebied van brutowinst/FTE maar staat toch op #32 doordat het bedrijf relatief laag scoort op het gebied van EBITDA/brutowinst (47e) en ROIC (55e). Voor Klaremelk, die twee plaatsen lager eindigt geldt hetzelfde geval – zowel voor brutowinst per werknemer als groei van de brutowinst staat de veevoederproducent in de top 10, maar door lage scores op de andere twee indicatoren eindigt het bedrijf toch halverwege te lijst. Het laagst geplaatste bedrijf met tenminste een top 10 score in een van de vier indicatoren is Agrovision (#42).

Ondernemingsgrootte
Opvallend is volgens de onderzoeker de relatief sterke prestaties van zowel kleine bedrijven als de grootste bedrijven in de top 70. Voor het bepalen van de groottecategorie van de ondernemingen hanteert Aeternus zes groepen gebaseerd op de behaalde brutowinst. Van de 70 bedrijven zit minder dat 10% in de onderste categorie, met winsten van tussen de €0 en €5 miljoen, maar deze bedrijven doen het veel beter dan hun branchegenoten in grotere winstcategorieën, vooral op het gebied van ROIC.

Financiele prestaties per bedrijfsgrootte

Tot slot hebben de onderzoekers ook nog de brutowinst van de Agro & Food technische bedrijven vergeleken met die van bedrijven in de HTSM sector (High Tech Systemen en Materialen). Waar de HTSM-bedrijven veelal een hogere brutowinst realiseren, liggen de EBITDA/brutowinst, brutowinst/FTE en ROIC beduidend lager. Op groei van de brutowinst scoren de High Tech bedrijven een stukje hoger met 15% groei, ten opzichte van 12,7% bij A&F bedrijven. De onderzoekers zeggen hierover: “Het verschil in toegevoegde waarde met de HTSM sector wordt verklaard door het hebben van een eigen product en specifieke kennis van de behoefte en de markt van de klant.”

* De bedrijven kregen per prestatie-indicator een onderlinge score van 1-70, waarbij 1 de eerste plek representeert. Die vier scores bij elkaar opgeteld leidt tot een overall score waarvoor geldt: hoe lager de score, hoe beter het bedrijf presteert op de vier prestatie-indicatoren. De financiële analyse is gebaseerd op de periode van 2009 tot 2013.