BMC evalueert Bestuursdienst van Ommen-Hardenberg

06 oktober 2015 Consultancy.nl

Uit de evaluatie van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH), die onlangs werd uitgevoerd door organisatieadviesbureau BMC, blijkt dat de ambtelijke fusie-organisatie de afgelopen drie jaar flinke stappen heeft gezet op het gebied van kwaliteit en kostenbesparing. Maar er zijn ook nog een aantal verbeterpunten en ontwikkelpunten voor de BOH waar de twee gemeentes volgens BMC naar zouden moeten kijken.

Sinds juli 2012 zijn de ambtelijke organisaties van de gemeenten Ommen en Hardenberg samengebracht in de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH). De ambtelijke fusie had een aantal belangrijke doelstellingen, namelijk het terugbrengen van de kosten door het efficiënter uitvoeren van taken en een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Gemeente Ommen en Gemeente Hardenberg zijn verder volledig zelfstandig gebleven met een eigen College van B&W en gemeenteraad.

Bestuursdienst Ommen Hardenberg

Bij de oprichting van de BOH werd afgesproken met de gemeenteraden van de twee gemeenten dat het functioneren van de ambtelijke bestuursdienst na drie jaar geëvalueerd zou worden. In opdracht van de Colleges van B&W van Ommen en Hardenberg is deze evaluatie uitgevoerd door organisatieadviesbureau BMC, die zich richt op de publieke sector. In de evaluatie heeft het bureau gekeken naar de kwaliteit, de kosten en de kwetsbaarheid van de ambtelijke fusie-organisatie, en de ontwikkeling daarvan sinds de start in juli 2012.

Uit de evaluatie is gebleken dat de BOH een aantal goede stappen heeft gezet in de afgelopen drie jaar, vooral op het gebied van kostenbesparing en kwaliteit van de dienstverlening. De BOH kreeg de afgelopen jaren te maken met de drie grote decentralisaties, maar heeft volgens BMC desondanks de maatschappelijke opgaven niet uit het oog verloren. Hoewel er ook zaken minder goed liepen, is volgens de evaluatie van BMC vooruitgang geboekt op het gebied van kwaliteitsverbetering en organisatievisie. De vereenvoudiging van de topstructuur van de BOH, die in 2013 door BMC werd geadviseerd, is de kwaliteit ten goede gekomen. Wel doet BMC de aanbevelingen om deze topstructuur verder te ontwikkelen en de koers van de organisatie meer onderdeel te maken van de cultuur binnen de BOH. Ook zijn er verbeteringen mogelijk op het gebied van de digitale dienstverlening en de ontwikkeling van medewerkers, mede met het oog op organisatorische veranderingen.

Kostenbesparing en kwetsbaarheid
De BOH heeft een flinke kostenbesparing kunnen doorvoeren op het gebied van personeel en huisvesting. Ten opzichte van vergelijkbare ambtelijke fusies in Nederland blijven volgens BMC de kosten relatief laag, door een kleine formatie en overhead. BMC adviseert de BOH om voorzichtig te zijn met toekomstige bezuinigingen vanwege het effect dat dit kan hebben op de medewerkers. Ook zou het financieel verdeelmodel kunnen worden aangepast naar een vast en variabel deel, aldus de adviseurs.

BMC, Gemeente Hardenberg, Gemeente Ommen

De kwetsbaarheid van de BOH vormt tenslotte het grootste verbeterpunt. Door de kleine formatie en toename van het takenpakket is de kwetsbaarheid van de organisatie vergroot. Het voeren van een strategisch personeelsbeleid is volgens BMC een belangrijk ontwikkelpunt. De organisatie moet meer grip krijgen op de uitdagingen die haar te wachten staan, aldus de adviseurs. Ook hier speelt de ontwikkeling van de medewerkers een belangrijke rol, en investeringen hierin zullen volgens BMC dan ook niet uit kunnen blijven: “Door medewerkers de ruimte te geven zich te ontwikkelen kan de BOH zorgen voor een robuuste organisatie”.

De burgemeesters en wethouders van de gemeenten hebben voorgesteld dat de BOH aan de slag gaat met de genoemde verbeter- en ontwikkelpunten in de evaluatie. De gemeenteraden van Ommen en Hardenberg zullen de evaluatie bespreken in september en oktober van dit jaar. Het financieel verdeelmodel zal verder uitgewerkt worden door de twee colleges van B&W.

Nieuws

Meer nieuws over