Subsidie duurzame inzetbaarheid via Rijnconsult en PNO

07 oktober 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Duurzame inzetbaarheid is vandaag de dag een belangrijk vraagstuk voor veel organisaties. Om bedrijven te helpen hun werknemers duurzaam inzetbaar te houden kan door de samenwerking van Rijnconsult en PNO Consultants tijdelijk subsidie worden aangevraagd van het Europees Sociaal Fonds. Door deze subsidie kan het adviesbureau zijn diensten voor duurzame inzetbaarheid voor circa de helft van de prijs aanbieden.

Veel bedrijven zijn anno 2015 bezig met de duurzame inzetbaarheid van hun personeelsleden. Hoe houd je werknemers vitaal en zorg je ervoor dat zij zolang mogelijk op top van hun presteren kunnen blijven functioneren? Bij duurzame inzetbaarheid gaat het om het bevorderen van een gezond en vitaal werkleven, het vergroten van de betrokkenheid van werknemers en het in balans houden van werk en privé. Ook het bevorderen van leren voor werknemers kan bijdragen aan hun duurzame inzetbaarheid.

Hoewel duurzame inzetbaarheid voor veel bedrijven een belangrijk vraagstuk vormt, krijgt dit niet bij elke organisatie prioriteit. Met name de tijd die in het vraagstuk geïnvesteerd dient te worden zien veel organisaties als een struikelbok. Om duurzame inzetbaarheid te bevorderen binnen het bedrijfsleven heeft minister Asscher van Sociale Zaken vanuit het Europees Sociaal Fonds subsidie beschikbaar gesteld voor initiatieven en adviesprojecten op dit vlak. Met deze subsidie kan doorgaans de helft van de kosten van een project worden gedragen, wat de planning en de invoering van het thema in organisaties een stuk makkelijker kan maken.

Subsidie duurzame inzetbaarheid via Rijnconsult en PNO

Om inzicht te bieden in de opgave van een organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid biedt Rijnconsult onder andere een talentscan, een wendbaarheidsscan van de organisatie of een energiemeter onder medewerkers. Deze scans geven inzicht in waar de organisatie staat en wat de organisatie nodig heeft om een gericht vervolg te geven aan de duurzame ontwikkeling van medewerkers. Rijnconsult heeft reeds diverse talentprogramma’s en andere duurzame inzetbaarheid projecten succesvol afgerond.

Om organisaties bij te staan met het aanvragen en verkrijgen van een subsidie op het gebied van duurzame inzetbaarheid biedt het organisatieadviesbureau haar klanten de mogelijkheid om de subsidieaanvraag via hen te regelen. Rijnconsult werkt daarvoor samen met PNO Consultants, een internationaal consultancybureau dat zich specialiseert in subsidie-advies. 

Met een succesvolle subsidie-aanvraag kost bijvoorbeeld een talentscan volgens Rijnconsult al snel €400 per medewerker, in plaats van de gebruikelijke €800. Klanten kunnen hun subsidieaanvraag indienen tussen 19 oktober en 13 november 2015. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomen verwerkt, dus hoe eerder de aanvraag binnen is, hoe groter de kans op subsidie.