Oliver Wyman en BCG helpen BNP met transformatie

21 september 2015 Consultancy.nl

Om zijn kosten-baten ratio te verbeteren wil BNP Paribas tegen 2019 een kostenbesparing van 20% realiseren en tegelijkertijd zijn omzet verhogen. Om deze ambitie te verwezenlijken schakelde de Franse bank consultancybureaus Oliver Wyman en The Boston Consulting Group in. Onderdeel van de inmiddels in werking gestelde plannen zijn het samenvoegen van businessunits, verdere uitbreiding en automatisering.

De afgelopen jaren hebben banken in de nasleep van de financiële crisis te maken gehad met een aanzienlijke externe druk als gevolg van veranderingen in wet en regelgeving. Veel van deze regelgeving heeft strenge beperkingen opgelegd aan hoeveel risico banken mogen nemen en hoeveel kapitaal zij moeten aanhouden. Een belangrijk gevolg hiervan is dat de winstgevendheid van handelsactiviteiten is verlaagd en wereldwijd hebben veel zakenbanken hun activiteiten aanzienlijk zien afnemen.  

Om zijn concurrentievermogen te verbeteren is BNP Paribas, een van de grootste kredietverleners in Europa, begonnen aan een transformatie van zijn bedrijfsvoering. Het doel achter deze transformatie is om de kosten van de zakelijke en investeringstak van de Franse bank tussen nu en 2019 met 20% terug te brengen, terwijl tegelijkertijd de omzet van het bankbedrijf verhoogd moet worden.

Oliver Wyman en BCG helpen BNP met transformatie

Om mogelijke posten te ontdekken om op te besparen en de eigen ambitieuze doelen te kunnen realiseren heeft de bank twee externe consultancykantoren ingeschakeld: Oliver Wyman en The Boston Consulting Group (BCG).

Enkele van de acties die de bank heeft doorgevoerd voor het stroomlijnen van zijn operaties  – en om zijn doelen voor volgend jaar te behalen – zijn bekendgemaakt. Zo is onder andere Yann Gerarding aangesteld, die direct aan het werk is gegaan om twee divisies van de bank samen te voegen tot een enkele business unit. Deze fusie resulteerde in het schrappen van honderd banen in Londen, maar ook in de uitbreiding in enkele andere gebieden.

BNP Paribas investeerde onder meer €300 miljoen in de oprichting van een investment bank in Noord-Amerika en Azië om zijn omzet een impuls te geven. Ook werd er geïnvesteerd in cash-management en trade-finance diensten en het opzetten van elektronische handelsplatformen, waarbij automatisering voor verdere kostenverlagingen moest zorgen.

Nieuws