Consolidatie en specialisatie trends in varkensbranche

17 september 2015 Consultancy.nl

Het aantal bedrijven met varkens in Nederland is in de afgelopen 35 jaar met maar liefst 37.000 gedaald naar zo’n 5.000 ondernemingen. Het aantal varkens per bedrijf stijgt daarentegen al decennia op rij. Consolidatie, specialisatie en concentratie – in Oost-Brabant en Noord-Limburg – zijn de belangrijkste lange-termijn trends in de markt.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat Nederland in 2014 circa 5.000 bedrijven met varkens telde, vanuit een productie oogpunt goed voor 1,4 miljoen ton aan varkensvlees. Ter vergelijking, in 2000 was er nog sprake van ongeveer 14.500 bedrijven met varkens en 35 jaar geleden telde ons land nog 42 duizend bedrijven met varkens.

Aantal varkenshouderijen in Nederland

Een analyse van marktdata toont aan dat er drie grote lange-termijn trends zichtbaar zijn in de branche. Consolidatie is de eerste grote trend. Terwijl het aantal bedrijven in de sector fors is afgenomen, tussen 2000 en 2014 met 66%, is het aantal varkens gestegen. In de laatste zeven jaar schommelt het aantal varkens in Nederland steevast tussen de 12 en de 12,5 miljoen. Kortom, het aantal varkens per bedrijf stijgt, een conclusie die ook te herleiden is aan de omvang van bedrijven – zo is bijvoorbeeld het aantal hectare dat per varkensbedrijf in gebruik is toegenomen van 9,2 naar 14,2.

Ook is een duidelijke ontwikkeling richting specialisatie zichtbaar. Het aantal varkenshouderijen dat in Nederland actief is – ondernemingen met het houden van varkens als hoofddoel – is tussen het jaar 2000 en 2014 met zo’n 55% gedaald tot 3,5 duizend. In de categorie bedrijven waarvan het houden van varkens niet de hoofdactiviteit is, bijvoorbeeld melkveehouders of akkerbouwers die er ook varkens bij hebben, is er een nog grotere afname te zien. Het aantal daalde vanaf 2000 met twee derde tot 5 duizend in 2014. “Dit betekent ook dat er in de varkenshouderij een verdere specialisatie is opgetreden,” stelt het CBS.

Tot slot kampt de markt met een hoge mate van geografische concentratie. De meeste varkens per hectare zijn te vinden in de regio Zuidoost-Brabant. De gemeente Venray is de plek met de meeste varkens binnen haar grenzen. In die gemeente huizen bijna 622 duizend varkens.

Varkensdichtheid per gemeente 2014

Nieuws

Meer nieuws over