De 10 beste en slechtste landen om te wonen / leven

04 september 2015 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Als het op geluk aankomt, zijn mensen in Zuid-Amerika wereldwijd de koploper, met in het bijzonder de inwoners van Panama. Over het algemeen presteren Zuid- en Midden-Amerika beter op welzijnsgebied dan veel Westerse markten – mensen zijn gezonder, hebben een beter sociaal leven en ervaren een hogere mate van zingeving. Afghanistan wordt beschouwd als de minst aantrekkelijke woonplek.

Gallup-Healthways, een internationaal onderzoeksbureau, heeft recentelijk de 2015 editie van zijn jaarlijkse ‘Global Well-Being Index’ uitgebracht, een onderzoek dat tracht te achterhalen welke mensen het gelukkigst zijn in hun dagelijks bestaan. Om het welzijn (‘well-being’) van mensen uit te drukken hebben de onderzoekers een model ontwikkeld dat gebaseerd is op vijf welzijnsindicatoren*: zingeving, sociale omgang, financiële situatie, maatschappelijke betrokkenheid en fysieke gezondheid. De 146.000 respondenten van 16 jaar en ouder uit meer dan 145 verschillende landen en gebieden, werden gevraagd hun levenskwaliteit te beoordelen door de antwoordmogelijkheden ‘welvarend’, ‘worstelend’ en ‘lijdend’ aan de vijf categorieën toe te kennen.

Well-being globally

Hoogste scores
Het land met de hoogste scores op de index is Panama. 53% van de inwoners daar geeft aan ‘welvarend’ te zijn in tenminste drie van de vijf welzijnscategorieën. De inwoners van het kleine land “geven blijk van veel dagelijks geluk, veel gelach en plezier, met veel dagelijks genot zonder te veel stress en zorgen”, aldus de auteurs. Het is het tweede jaar op rij dat Panama bovenaan de lijst staat. Volgens Dan Witters, onderzoeksdirecteur bij Gallup-Healthways, is de hoge score van Panama deels te danken aan de heersende cultuur in Latijns-Amerika, waarbij mensen eerder geneigd zijn positieve emoties vaker uit te drukken, en negatieve emoties minder. Verder is het Panamese politieke klimaat relatief stabiel en groeide in 2014 de economie van het land.

Tweede op lijst is Costa Rica met 47,6%, gevolgd door Puerto Rico met 45,8%. Zwitserland staat als eerste Europese land op de vierde plek, waarbij 39,4% van de inwoners aangeeft welvarend te zijn. Naast Denemarken (37%) en Oostenrijk (35,6%) bestaat de top 10 van beste landen om te wonen voornamelijk uit landen in Zuid- en Midden-Amerika, waaronder Belize (38,9%), Chili (38,7%) en Mexico (35,6%).

Top 10 countries

De auteurs merken op dat het welzijn in Noord-Amerikaen in de VS in het bijzondersnel aan het afnemen is. De Verenigde Staten is het afgelopen jaar gezakt van de 12de plaats in 2014 naar de 23ste plek in 2015. Volgens Witters komt dit doordat “minder mensen tevreden zijn over het gemeenschapsgevoel en minder positieve sociale relaties hebben”. Het aandeel welvarende inwoners is sinds vorig jaar gedaald van 33% naar 30%, en heeft geen enkele notering in de top-10 ranglijsten voor elk van de vijf indicatoren. Nederland doet het wat dat betreft beter met een vierde plek op de lijst van financieel meest welvarende landen.

Laagste scores
Volgens het onderzoek van Gallup-Healthways is – kijkend naar welvarendheid – Afghanistan de slechtste plek om te leven. Geen van de Afghaanse respondenten geeft in drie of meer van de indicatoren aan ‘welvarend’ te zijn. Na Afghanistan volgen Bhutan (3%), Kameroen (3,1%) en Togo (3,9%) als slechtste plaatsen om te leven. Gallup-Healthways merkt op dat een goede score in financiële welvaart niet noodzakelijk is voor een goede welzijnsscore. Als voorbeeld noemen de onderzoeksbureaus Guatemala, dat als een van de armere landen ter wereld toch terug te vinden is in de top 10.

“Veel landen hebben moeite een hoog niveau van welzijn te bereiken. Dit biedt enorme kansen voor beleidsbepalers, werkgevers, verzekeraars en overige stakeholders betrokken bij maatschappelijke gezondheid”, stelt Peter Choueiri van Healthways International. “Er bestaan bewezen interventies die deze leiders kunnen en zouden moeten aanwenden om de gezondheid en het welzijn van hun inwoners te verbeteren.”

Lowest 10 countries

Methodologie
Hoewel het onderzoeksrapport er naar streeft om een waarheidsgetrouw oordeel te geven van welvaart in een land, blijft een van de belangrijke vertekeningen van de onderzoekresultaten de manier waarop respondenten de vragen interpreteren. De auteurs geven aan te trachten naar een zo gelijk mogelijke vragenlijst in verschillende talen om zo afwijkende interpretaties van de vragen te voorkomen. Ondanks het gebruik van interview- en telefoon technieken, dient opgemerkt te worden dat de culturele dimensie vertekeningen kan opleveren in de data.

* Een definitie van de vijf welzijnsindicatoren: Zingeving: blij zijn met je dagelijkse bezigheden en gemotiveerd zijn om je doelen te behalen; Sociale omgang: het hebben van ondersteunende sociale relaties en het ervaren van liefde in je leven; Financiële situatie: het managen van je economische leven zodat je een leven kan leiden met weinig stress en een relatief veilige financiële situatie; Fysieke gezondheid: beschikken over een goede gezondheid en voldoende energie om je dagelijkse taken te volbrengen.