Connected cars domineren nieuwe automarkt in 2020

02 december 2015 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In 2020 zal naar verwachting 80% van de nieuwe voertuigen verbonden zijn met verschillende digitale diensten, blijkt uit onderzoek van BearingPoint en Pierre Audoin Consultants. Van de ondervraagde bedrijven verwacht 52% dat connectivity diensten een belangrijke, toekomstige business driver zullen zijn. Voor 95% blijft het echter een secundair onderdeel van hun huidige dienstenaanbod. De ontwikkeling en invoer van de nieuwe innovaties wordt door 69% gezien als een gezamenlijke inspanning, waarbij 35% een belangrijke rol voor IT-dienstverleners en consultants weggelegd ziet.

Consultancybureau BearingPoint en Pierre Audoin Consultants (PAC) hebben in een recent rapport de market voor 'connected cars' in kaart gebracht. Deze technologie, zowel hardware als software, verbindt voertuigen met hun bestuurders, de omgeving en andere voertuigen om zo communicatie (eenzijdig of wederzijds) mogelijk te maken. Onder de onderzochte technologieën vallen ook alle infrastructuur en back-end technologieën die benodigd zijn om de auto succesvol aan zijn omgeving en bestuurder te verbinden. In het onderzoek werden 250 CxOs van automotivespelers met meer dan 50 werknemers uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk ondervraagd.

Stage of the value chain

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat tegen 2020 80% van alle nieuwe voertuigen met digitale diensten verbonden zal zijn. De onderzoekers merken op dat de vraag naar verbondenheid zowel vanuit consumenten als het bedrijfsleven komt. Hierdoor worden ‘Original Equipment Manufacturers’ (OEMs) aangespoord om te investeren in ‘embedded’ en geïntegreerde connectivity-oplossingen.

Volgens het onderzoek geeft 52% van de bedrijven aan dat het aanbieden van connected technologieën in hun auto’s in de toekomst een belangrijke impuls zal geven aan hun business. Desondanks verwacht 95% dat connected technologie enkel een aanvullende activiteit zal vormen voor hun bedrijf, en dus geen vervanging van de huidige bedrijfsactiviteiten. Kijkend naar de status van de connected diensten waarover de respondenten nu beschikken, dan heeft slechts 2% geen enkele vorm van connected technologie in zijn aanbod. 14% bevindt zich nog in het beginstadium, 30% is bezig met het ontwikkelen en implementeren van de technologie, en 22% is zover dat ze hun connected aanbod momenteel kunnen uitrollen. 13% van de respondenten heeft zijn aanbod reeds actief op de markt gebracht.

Connected car services

De onderzoeksbevindingen suggereren twee ‘golven’ in de ontwikkeling van ‘auto-connectivity’. De eerste golf (35% van de respondenten) heeft auto-connectivity reeds uitgerold in technologieën zoals noodoproepen, telefonische pechhulp, het tracken van gestolen voertuigen en teleservice, evenals de mogelijkheid voor consumenten om op afstand met hun voertuig te communiceren door middel van mobiele apps. De tweede golf (55%) bevindt zich in de ontwerp- en ontwikkelingsfase. De diensten die deze ‘golf’ gaat aanbieden omvatten onder andere informatiediensten, zoals omgevingsinformatie (69%), nieuws (61%) en navigatiediensten (52%). Op de middellange termijn verschuift de focus naar bestuurder-assistentie (21%) en veiligheidsdiensten (14%).

Challenges for the company

‘Connectivity’ blijft een belangrijk strategisch speerpunt voor drie van de vier automotive bedrijven die meededen aan het onderzoek. Toch kunnen enkele uitdagingen de haalbaarheid van de nieuwe digitale technologie in de weg staan. Het creëren van een consistente gebruikservaring bijvoorbeeld, waarbij de connectie met het voertuig niet verloren gaat (72%), of bijvoorbeeld de facturatie van de digitale dienstverlening (70%).

Daarnaast geeft 38% van zowel de producenten als de leveranciers aan dat er voor beide partijen nog geen standaarden bestaan,. Hoewel men het erover eens is dat standaarden van toegevoegde waarde zijn, zien ze deze echter ook als een belemmering voor een goede marktpositionering. 36% van de respondenten tenslotte, ziet nieuwe toetreders in de markt en hun concurrentie als een bedreiging, terwijl 35% het integreren van de nieuwe technologie als een van de grootste uitdagingen ziet.

Importance of supplier groups

35% van de respondenten geeft aan – met betrekking tot het ontwikkelen van hun connected dienstenaanbod – de inschakeling van externe consultants en IT-dienstverleners als zeer belangrijk te ervaren, en 41% vindt dit belangrijk. Meer dan twee derde (69%) geeft de voorkeur aan een gezamenlijke ontwikkeling van zijn producten met externe dienstverleners. Kijkend naar de ontwikkeling van het dienstenaanbod – in het bijzonder als het gaat om softwareontwikkeling (95%), veiligheid (90%) en test-diensten (87%) – worden externe partnerships als waardevol gezien.

In een reactie op de onderzoeksresultaten, zegt Matthias Loebich, BearingPoint Partner en Automotive Leader binnen het kantoor: “Vanuit een technologisch oogpunt is de markt op het moment aan het verschuiven van de verbondenheid in de auto, naar de verbondenheid van de auto met de buitenwereld. Bedrijven zullen zich sterker gaan richten op het ontwerp en de aansluiting op diensten van derden.”