BDO stelt vier directieleden aan voor Consultancy tak

25 augustus 2015 Consultancy.nl

Accountants- en advieskantoor BDO heeft onlangs dertien directieleden aangesteld voor zijn vier lines of service. Voor de Consultancy praktijk zijn vier nieuwe directieleden benoemd: Hans van Gils (voorzitter), Bart-Jan van Hees, John Hijmans en Luc Augustijn. Met de stap wil BDO zijn organisatie- en bestuursstructuur verbeteren en de kwaliteit van zijn bedrijfsvoering waarborgen.

Met 1.204 vestigingen in 138 landen en met 56.000 werknemers is BDO het vijfde accountancy- en adviesnetwerk ter wereld. Het accountants- en advieskantoor levert diensten op het snijvlak van accountancy, consultancy en fiscaliteit en doet dit via zijn vier praktijken (‘lines of service’) Audit & Assurance, Accountancy & Bedrijfsadvies, Belastingadvies en Consultancy. In Nederland werken bij BDO zo’n 2.150 professionals.

Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen BDO en de ontwikkeling van zijn professionals te verbeteren en te bewaken besloot BDO onlangs om voor elk van de vier praktijken directies aan te stellen, die de sturing van de verschillende groepen professionals moeten verstevigen*. BDO benoemde in totaal dertien directieleden** voor de vier service lines, waarbij voor de Consultancy-tak vier professionals werden aangesteld. Een overzicht:

Hans van Gils, Bart-Jan van Hees, John Hijmans, Luc Augustijn

Hans van Gils (directievoorzitter Consultancy praktijk) werkt sinds 1989 bij BDO in het personeel- en organisatieadviesvak. Als Partner van BDO Consultants is hij eindverantwoordelijk voor BDO Human Resource Consulting, BDO Arbeidsjuristen, BDO Interim & Recruitment en BDO Organisatie & Control. Deze units ondersteunen organisaties op strategische vraagstukken waarbij de focus ligt op thema’s als compliance, groei, rendement, continuïteit en professionalisering. Van Gils is gespecialiseerd in reorganisaties, professionaliserings- en rendementsvraagstukken. Daarnaast is hij regelmatig betrokken bij vraagstukken van RvC’s en is zelf lid geweest van de Raad van Toezicht van BDO.

Als lid van het MT van BDO Consultants is Van Gils verantwoordelijk voor marketing en communicatie. Van Gils is onder meer gespecialiseerd in organisatieadvies, managementteam begeleiding en mediation en is volgens BDO bedreven in het in ontwikkeling krijgen en houden van organisaties en individuen. Van Gils is bovendien lid van de Strategy HR-Group binnen BDO International.

Bart-Jan van Hees, Partner binnen BDO Legal, studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na werkzaam te zijn geweest binnen de sociale zekerheid, is hij sinds 1997 in dienst van BDO. Hij houdt zich bezig met arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht en aanverwante adviesterreinen zoals pensioen. Hij bedient klanten in het MKB, maar ook grotere klanten, met name in het bankwezen. Naast zijn advieswerkzaamheden stuurt hij het team van arbeidsjuristen aan in Den Bosch en Arnhem en maakt hij als Partner deel uit van het management team.

BDO - Omdat mensen tellen.

John Hijmans is Partner binnen BDO Risk Advisory Services, een praktijk die zich bezighoudt met vraagstukken op het gebied van governance, risicomanagement en compliance bij grote (internationale) ondernemingen. Hijmans heeft vele trajecten met Raden van Commissarissen en Toezicht en Raden van Bestuur begeleid op het gebied van ‘Good Governance’ en (zelf) evaluaties. Daarnaast is hij actief betrokken bij de BDO Dialoog sessies met Commissarissen. Elke sessie behandelt een nieuw, relevant en actueel thema op het gebied van toezicht waarbij de rol van de commissaris centraal staat. Heijmans heeft tien jaar ervaring op het gebied van risicomanagement en interne beheersingsvraagstukken bij grotere (inter)nationale ondernemingen. Hijmans is onder meer gespecialiseerd in (Fraud) Risk Management, continue monitoring en auditing, data-analyse en datamining, interne beheersing, governance & compliance, internal audit en forensic dienstverlening. Bovendien is hij bestuurslid binnen de Advisory Group van BDO International.

Luc Augustijn is Partner bij BDO Consultancy, binnen de sectie M&A (Mergers & Acquisitions). Deze sectie bestaat uit de units Corporate Finance, Valuation, Debt Advisory, Business Restructuring en Transaction Advisory Services. Augustijn is sinds 1997 werkzaam bij het accountants- en advieskantoor en is onder meer gespecialiseerd in Corporate Finance, Mergers & Acquisitions, Due Diligence en Business Restructuring.

* De Raad van Bestuur blijft verantwoordelijk voor de algemene en overkoepelende strategie van BDO.

** De overige 9 directieleden zijn, voor 'Audit & Assurance': Pieter-Paul Saasen (voorzitter), Oscar van Agthoven en Leon Jansen, voor 'Accountancy & Bedrijfsadvies': Huub Gijsbers (voorzitter), Henri Spanjers en Alfred Verloop, en voor 'Belastingadvies': Eddy Staas (voorzitter), Gerrit den Hartog en Niek de Haan.

Nieuws

Meer nieuws over