Adjust Consulting helpt bij dijkverbetering Waddenzee

12 augustus 2015 Consultancy.nl

Wetterskip Fryslân werkt momenteel aan een dijkverhoging aan de Waddenzeekant van Ameland. Inkoopconsultancybureau Adjust voert het contractmanagement voor het project, waarbij de Waddenzeedijk van het Friese Waddeneiland onder handen wordt genomen. In zeven fasen wordt tot midden 2018 gewerkt aan de verhoging en het versterken van 16,5 kilometer dijk.

Al honderden jaren wordt Nederland beschermd tegen het water door een systeem van dijken, sluizen en andere waterkeringen. Om de functionaliteit van deze bescherming in stand te houden is het nodig om de waterkeringen te onderhouden, en in sommige gevallen zijn versterkingen of verhogingen nodig om het land daarachter te beschermen tegen permanente waterstijgingen of stormvloeden.

Adjust Consulting helpt bij dijkverbetering Waddenzee

Om het Friese Waddeneiland Ameland voor de komende decennia te verzekeren van een functionerende waterkering heeft het Wetterskip Fryslân in 2014 opdracht gegeven voor een verhoging van de dijk aan de Waddenzee-kust van het eiland. In totaal wordt 16,5 kilometer aan dijk versterkt en verhoogd. Tot midden 2018 wordt dit grootschalige dijkverbeteringsproject in zeven verschillende fasen uitgevoerd.

Adjust Consulting
Sinds de zomer van 2014 is Amstelveens inkoop- en projectmanagement consultancybureau Adjust betrokken bij de dijkverbetering van de Amelandse Waddenzeedijk. Advies- en ingenieursbureau Antea voerde toen nog de lead voor het aanbestedingsproces, maar inmiddels is het contractmanagement in handen van Stefan Spekreijse, inkoopconsultant van Adjust. Adjust is in opdracht van Wetterskip Fryslân tot nu toe betrokken bij de eerste en tweede fase van het project. De eerste fase van het project bestond uit het vervoeren van circa 800.000 ton aan bouwmaterialen (zand, steen, klei en asfalt), volgens Adjust een van de grootste uitdagingen. Voor het aanleveren van de materialen werd zand opgespoten aan de zuidwestkant van het eiland, waarmee een speciaal daarvoor bedoelde loslocatie kon worden aangelegd.

Terwijl de benodigdheden voor de zandsuppletie weer worden opgeruimd, is de volgende fase van het dijkverbeteringsproject aangebroken. In de tweede fase wordt een van de bestaande waterdoorgangen in de dijk, ook wel uitwateringsduikers genoemd, vervangen en wordt een nieuwe duiker aangelegd. Met deze waterdoorgangen kan overtollig water aan de binnenkant van de dijk naar de Waddenzee worden getransporteerd, zonder dat het water uit de zee het land op kan stromen. De doorgangen worden afgesloten met kleppen, waardoor de waterstroom alleen van binnen naar buiten kan verlopen.

Zand opspuiten

Voordat deze werkzaamheden echter veilig kunnen worden uitgevoerd is een tijdelijke vervanging van de dijken rond deze uitwateringsduikers nodig. Om de functionaliteit van de dijk te vervangen en continuering van de bouwwerkzaamheden in de winterperiode mogelijk te maken is eerder deze week de aanleg van een bouwkuip gestart. De bouwkuip wordt 50 meter lang en heeft een U-vorm. Zo wordt de 12 meter dijk die wordt onderbroken bij de aanleg van de nieuwe en vervangende duiker beschermd. Naar verwachting moet voor de aanleg van de bouwkuip 21 dagen worden geheid – met een heistelling worden 24 meter lange damwanden de grond in getrild. Volgens Paul Loonstra, woordvoerder van de Friese waterschap, zijn de bouwkuipen “like sterk as de dyk sels”.

Nieuws

Meer nieuws over