ZZP pakketbezorgers verdienen onder minimumloon

16 juli 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Een ZZP’er die zich als pakketbezorger laat inhuren door PostNL verdient, in geval hij of zij zich verzekert en spaart voor een pensioen, in veel gevallen minder dan het minimumloon. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Basis & Beleid in opdracht van FNV Transport en Logistiek. Onder de streep houdt de ZZP’er €1.244 netto per maand over, beduidend minder dan een werknemer in loondienst.

PostNL is marktleider op de Nederlandse pakketbezorgingsmarkt. Afgelopen jaar bezorgde het bedrijf zo’n 130 miljoen pakketten, daarmee heeft het zo’n 75% van de markt in handen. Veel pakketdiensten werken tegenwoordig met ZZP’ers en zo ook PostNL. Volgens schattingen van Basis & Beleid, een organisatieadviesbureau uit Utrecht, wordt van de circa 3.700 FTE’s in de B2C bezorgingsmarkt niet meer dan 1.000 FTE’s door vaste werknemers opgevuld. Een groot gedeelte van de overige 2.700 FTE’s zijn actief als ZZP’er / freelancer.

Inkomen van pakketbezorgen bij PostNL

Verdringing op de pakketenmarkt
Om inzicht te krijgen in de effecten van flexwerken op kostenstructuren en inkomen nam FNV Transport en Logistiek adviesbureau Basis & Beleid in de arm. Belangrijkste onderzoeksvraag: in hoeverre verschillen de inkomsten tussen pakketbezorgers in loondienst bij PostNL ten opzichte van freelancekrachten? Volgens de berekeningen van de adviseur heeft de ZZP’er in principe een netto inkomen van iets meer dan €23.000 per jaar, meer dan duizend euro hoger dan een werknemer in loondienst in schaal C trede 5 van de CAO TLN (CAO voor Beroepsgoederenvervoer over de weg).

Werkgever / opdrachtgever PostNL is in totaal €41.105 kwijt voor een vaste werknemer en €42.495 voor een ZZP’er. De ZZP-bezorger is daarvan vervolgens €17.400 van kwijt aan bedrijfskosten, waaronder ook de kosten van een bestelbus*. Maar wat in deze vergelijking nog niet wordt meegenomen is dat de werknemer verzekerd is tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid en spaart voor een pensioen – in het geval van een arbeidscontract allemaal kosten die betaald worden door de werkgever. Als de ZZP’er zichzelf ook verzekert en spaart voor een pensioen dan verschuift het plaatje in het voordeel van de werknemer.

Inkomen van pakketbezorgen bij PostNL ZZPer

Als de ZZP’er zich verzekert tegen arbeidsongeschiktheid, dan kost dit al gauw €2.100 per jaar. En dan heeft de pakketbezorger nog een wachttijd van twee maanden voor hij of zij recht heeft op 80% van de reguliere omzet. Werknemers in loondienst zijn beter verzekerd, maar een dergelijke verzekering zou voor een ZZP-pakketbezorger onbetaalbaar zijn volgens het onderzoek. De oudedagsreserve haalt nog eens €2.506 van het netto inkomen af, en samen met de veranderingen in belastingen en premies die deze toevoegingen aan de vergelijking veroorzaken houdt de ZZP’er uiteindelijk €16.125 aan inkomen over. Ruim €5.000 lager dan de vaste werknemer en met €1.244 netto per maand lager dan het wettelijk minimumloon. Een werknemer die het minimumloon van €1.486 bruto per maand verdient houdt daar namelijk nog zo’n €1.300 netto van over.

“Ondanks de zelfstandigenaftrek houdt een ZZP'er netto iets meer over als hij zich beperkt verzekert tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld met twee maanden eigen risico. Wil hij, net als werknemers, sparen voor zijn pensioen, dan verdient hij minder dan het minimumloon van €1.300 netto”, aldus Frank Hendriks van Basis & Beleid.

Netto maand inkomen

Schijnzelfstandigen
Naar aanleiding van het onderzoek liet Reinier Stroo van FNV Transport en Logistiek afgelopen maand weten dat PostNL misbruik maakt van de situatie van flexwerkers. Het bedrijf gaat er volgens hem vanuit dat zijn ZZP'ers zich vijf weken laten vervangen tijdens hun vakantie en dat zij verder het hele jaar pakketten moeten kunnen bezorgen. Door deze regelingen zou het bezorgingsbedrijf fors goedkoper uit zijn. “Iedereen weet al jaren dat het hier om schijnzelfstandigen gaat die alleen overleven dankzij de zelfstandigenaftrek. Ze zijn daardoor tot meer dan 10 duizend euro goedkoper dan een werknemer”, zei hij een tijdje geleden.

PostNL heeft in de afgelopen weken de kritiek serieus genomen. Inmiddels heeft het postbedrijf een "onderhandelingsresultaat" bereikt met FNV, waarbij een beter aanbod is gedaan aan de zelfstandige pakketbezorgers van PostNL. "We zijn blij dat PostNL het onderhandelingsresultaat aan gaat bieden. Het leidt tot betere tarieven en meer keuzevrijheid voor de zelfstandige pakketbezorgers van PostNL. Ze gaan er in koopkracht op vooruit en krijgen een échte baan. Of als werknemer in loondienst of als echte zelfstandige met meerdere opdrachtgevers", aldus Stroo.

* Overige kosten worden gemaakt voor onder meer ICT, accountancy, contributies en telefoon.