Aantal motorvoertuigen met kwart gestegen in 15 jaar

14 juli 2015 Consultancy.nl

Het aantal motorvoertuigen in ons land is de afgelopen 15 jaar met bijna een kwart gestegen naar 10,8 miljoen. Personenauto’s namen de grootste volumegroei voor hun rekening, terwijl het aantal vrachtvoertuigen en bussen juist is afgenomen.

Uit een analyse van Consultancy.nl, gebaseerd op data van het CBS, blijkt dat Nederland anno 2015 10,8 miljoen motorvoertuigen telt. De stijging is vooral te danken aan het aantal personenauto’s op de weg. In 2000 reden er nog 6,3 miljoen auto’s, inmiddels zijn dat er bijna 8 miljoen in 2015, een stijging van 2%. De toename van het aantal auto’s is het gevolg van drie trends, aldus het CBS. De bevolking is toegenomen, ouderen en vrouwen hebben vaker een auto dan vroeger en het is in algemene zin steeds vanzelfsprekender geworden om een auto te hebben. In de helft van de huishoudens is één auto aanwezig, bijna een kwart heeft er twee of meer.

Ontwikkeling aantal motorvoertuigen

Jongeren hebben juist minder vaak een auto dan voorheen, een verschijnsel dat ook in andere Europese landen wordt gesignaleerd. Eén op de vijf jongeren tot 25 jaar heeft een auto. Steeds meer jongeren wonen in de stad, waar fiets en OV goede alternatieven zijn. Ook de explosieve groei in autodelen onder jongeren speelt een rol hierin. 

Het aantal motorfietsen is met 60% gestegen. Nu heeft één op de 25 volwassen Nederlanders een motor, dat was in 2000 één op de 38. De laatste jaren groeide ook het totaal aan bromfietsen, vooral doordat snorfietsen erg populair werden. Het aantal vrachtvoertuigen neemt daarentegen sinds 2009 af, onder meer als gevolg van de economische krimp en door de toegenomen concurrentie van Oost-Europese wegtransporteurs. Ook rijden er minder bussen op de Nederlandse wegen.

Nieuws

Meer nieuws over