KAR-methodiek brengt regeldruk bedrijfsleven in kaart

17 juni 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Ondanks de continue inspanningen van overheden en toezichthouders vormt regeldruk anno 2015 een grote, en wellicht de meest frustrerende, kostenpost voor het bedrijfsleven. Deze hinder wordt niet alleen veroorzaakt door wet- en regelgeving, maar vloeit ook voort uit dienstverlening en toezicht. Om de situatie te verbeteren lanceerde het kabinet in 2013 een speciaal programma gericht op het identificeren en wegnemen van de belangrijkste drempels.

Regeldruk, of kosten die bedrijven maken om te voldoen aan wet- en regelgeving, staat bekend als een van de grotere kostenposten voor het bedrijfsleven, zowel voor grote bedrijven als kleine ondernemers. Zo laat bijvoorbeeld onderzoek binnen de kappersbranche zien dat tussen de 5% en 8% van de totale kosten van een kappersbedrijf terug te voeren is naar regeldruk.

Regeldruk bedrijfsleven

Tegen deze achtergrond heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) een speciaal programma gelanceerd om regeldruk voor bedrijven te verminderen. Het programma, getiteld ‘Maatwerkaanpak regeldruk bedrijven’ heeft als doelstelling om samen met diverse partijen de belangrijkste regeldrukknelpunten inzichtelijk te maken. Sinds juni 2013 worden – samen met ondernemers, brancheverenigingen en andere partijen voor inmiddels 11 branches en sectoren* –  de belangrijkste regeldrukknelpunten in kaart gebracht, uitgewerkt tot oplossingsrichtingen en vervolgens tot implementeerbare oplossingen, waarvoor een verantwoordelijke actiehouder wordt aangewezen.

Om het proces te ondersteunen ontwikkelde het ministerie van Economische Zaken een speciale aanpakinstrument om de regeldruk knelpunten binnen een sector te inventariseren, de zogeheten KAR-methodiek. Deze “nieuwe manier” om knelpunten in wet- en regelgeving te inventariseren gaat uit van 5 stappen, met om te beginnen een sectoranalyse tot een gedetailleerde beschrijving van de knelpunten.

KAR-METHODIEK

De KAR-methodiek is volgens de overheid vernieuwend, omdat het op basis van de boekhouding van de ondernemer inzicht biedt in de daadwerkelijke kosten van (uitvoering van) wet- en regelgeving voor de ondernemer. Bovendien worden de knelpunten die de ondernemer ervaart via diepte-interviews met de ondernemer in kaart gebracht. Het resultaat is een volledig overzicht van de knelpunten en de impact ervan. Ook geeft het overzicht precies aan welke regelgeving dit veroorzaakt, aldus initiatiefnemer EZ.

Het doel van de aanpak is tweeledig. Enerzijds stimuleert het ministerie van Economische Zaken de in-scope sectoren om de KAR-methodiek te gebruiken, zoals onlangs werd gedaan door vijf sectoren binnen de winkelambacht, ondersteund door Sira Consulting. Met de resultaten kunnen de sectoren in gesprek komen met het ministerie om de knelpunten op te lossen. Een gezamenlijk actieplan wordt opgesteld waarin staat aangegeven welk knelpunt wanneer wordt opgelost, en waar nodig past de overheid ook wet- en regelgeving aan. Anderzijds betreft het een bredere oproep, waarbij het kabinet ondernemers, onderzoekers en externe adviseurs stimuleert om de aanpak in hun werkprocessen op te nemen. Dat moet uiteindelijk leiden tot betere inzichten en actieplannen om regeldruk te bestrijden.

* Agrofood; Logistiek, Bouw; Zorg; Life Sciences & Health; Chemie; Metaal; Kinderopvang; Banken; Gastvrijheidseconomie; en Winkelambacht.