De digitale volwassenheid van waterschappen in NL

23 juni 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Wetterskip Fryslân en Hollands Noorderkwartier mogen zich de meest digitale volwassen waterschappen van ons land noemen. Zij slagen er het beste in om contact met burgers en ondernemers via digitale kanalen naar tevredenheid af te handelen. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken.

Digitalisering wordt steeds belangrijker. Door processen en klantcontact te digitaliseren kunnen organisaties de kwaliteit en snelheid van hun diensten verbeteren, en cliënten in staat stellen om acties te ondernemen op een tijdstip dat hun goed uitkomt, 24 uur per dag. Dit geldt voor private sector bedrijven zoals retailers, telecombedrijven en banken, maar ook voor de publieke sector. Zo heeft het kabinet de doelstelling gesteld dat burgers en bedrijven vanaf 2017 al hun belangrijkste zaken met de Rijksoverheid en medeoverheden digitaal moeten kunnen afhandelen.

Digitale volwassenheid per waterschap

Om een beeld te krijgen hoe het staat met de digitale dienstverlening van de overheid hebben de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken (EZ) adviesbureau Deloitte Consulting onderzoek laten uitvoeren naar de digitale volwassenheid van overheidsinstellingen en medeoverheden, zoals provincies, gemeenten en waterschappen. Hierbij is gekeken naar de meest gebruikte producten voor burgers en bedrijven en per product vastgelegd of het mogelijk is het product digitaal aan te vragen en wat de volwassenheid is van het (digitale) product.

Waterschappen
Uit de analyse van de waterschappen komt naar voren dat de variatie in de digitale volwassenheid tussen de organisaties groot is; maar liefst 51,6% tussen de hoogste en de laagste digitale volwassenheidsscore. Wetterskip Fryslân mag zich met een score van 90,4% koploper in ons land mag noemen. Op twee staat Hollands Noorderkwartier, gevolgd door Peel en Maasvallei, Rijn en IJssel en Groot Salland (gedeeld derde). Waterschap Amstel, Gooi en Vecht scoort het laagst met een digitale volwassenheidsscore van 38,8%.

Digitale volwassenheid per product

De onderzoekers keken ook naar de digitale volwassenheid van producten. Voor zowel burgers als ondernemers scoort het product ‘Watervergunning’ het hoogst met een digitale volwassenheid van boven de 90%. Dit product wordt ontsloten door het Omgevingsloket Online, door gebruik te maken van DigiD en eHerkenning, waardoor dit product een hoge score heeft aldus Deloitte. De laagste digitale volwassenheid wordt gescoord door het product ‘Klacht tegen beslissing bestuursorgaan’ met een score van 20% (burgers) en 22% (ondernemers).