KplusV: Innovatie succesvoller binnen ecosysteem

14 april 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Welke ondernemer droomt er niet van? Een vliegende start, een dienst/product waar veel vraag naar is en een positieve cash-flow. Maar de weg van eerste idee tot een daadwerkelijk product is lang en vol obstakels: wie vraag je om hulp?; waar haal je de kennis die jij zelf niet in huis hebt?; en je hebt ook iemand nodig die het product gaat produceren, waar vind je die?

Om van een innovatief idee tot een concreet product of dienstverlening te komen moet een lang en complex traject worden afgelegd. Ondernemers missen vaak tijd, kennis en geld om dit ontwikkel- en financieringstraject zelf succesvol af te leggen. Het hebben van de juiste expertise en faciliteiten in je netwerk speelt een belangrijke rol.

Innovatie is cruciaal, voor zowel de economie als het bedrijfsleven, maar hoe regel je alles om je innovatie heen vanaf het eureka-moment tot het bestormen van de markt. Volgens Hendrik van der Meulen, managing partner bij KplusV en expert op het gebied van start-upfinanciering en- begeleiding, verbetert structuur de slagingskans van de innovatie. Maar ook deskundig advies van iemand met kennis van de omgeving en de markt is van onschatbare waarde, zo stelt hij.

Innovatie en groei

Op zoek naar het juiste advies
Voor innoveren is meer nodig dan ondernemerschap alleen. Iemand met een mooi idee heeft vaak een technische achtergrond, maar kent de markt niet, weet niet welk business model hij moet hanteren of hoe hij een capabel team van medewerkers om zich heen moet verzamelen”, legt Van der Meulen uit.

Volgens de adviseur kunnen deskundigen beginnende ondernemers met een innovatief idee op weg helpen door hen te verbinden aan de juiste omgeving, of hen te introduceren in een bepaalde regio of sector. “Een omgeving waar zij faciliteiten krijgen voor ontwikkeling en bedrijven die brood zien in hun innovatieve idee. Zo’n geoptimaliseerde omgeving noem je een ecosysteem: een netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen, dat hen verder helpt. Voor een innovatie heb je vaak labs nodig om een prototype te maken, die zijn er bij universiteiten, die vervolgens ook kennis kunnen bieden om de ondernemer verder te helpen. Vervolgens kun je een fabrikant benaderen om met het product aan de slag te gaan. En misschien wordt de overheid wel launching customer. Zulke netwerken bestaan al, maar kunnen ook ontstaan.”

Bronnen van kapitaal
“En: waar haal ik het geld vandaan?” Deze vraag is volgens Van der Meulen een uitdaging voor veel starters. “Veel startende ondernemers zijn nog niet rijp voor financiering door een bank en zijn aangewezen op een private investeerder of crowdfunding. Elke fase die een ondernemer doormaakt, vanaf het prille begin van een idee, kent inmiddels zijn eigen financiers. Voor een ondernemer is dat een doolhof.”

Innovaties zijn succesvoller binnen een ecosysteem

Maar je innovatie tot product maken is zeker niet kansloos: “De kapitaalmarkt is namelijk volop in beweging. Er zijn veel nieuwe aanbieders van kapitaal en nieuwe financieringsvormen. Bedrijven die willen groeien, hebben alternatieven. Daarom zie je allerlei crowdfundingplatforms en andere investeringsinitiatieven ontstaan”, aldus Van der Meulen. Ter illustratie van zijn claim: de omvang van de Nederlandse crowdfundingmarkt is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. Ook wijst Van der Meulen op platforms die erop gericht zijn om groeifinanciering te stimuleren door het verbinden van start-ups en investeerders.

En ook de overheid speelt een rol: “De overheid stimuleert alternatieve financiering voor startups als crowdfunding, informal investing en het ontstaan van nieuwe investeringsfondsen. En bijvoorbeeld pensioenfondsen, waar veel geld zit, worden verleid om te investeren in het MKB. Overheid en grote bedrijven faciliteren dus, dat is hun bijdrage in het ecosysteem”, concludeert de KplusV expert.

KplusV-collega Maarten van Gils, senior adviseur en expert in innovatie-ecosystemen, schreef een whitepaper over nut, noodzaak en vorming van innovatie-ecosystemen.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Mediaplanet (auteur: Heleen de Bruijn).