Familiebedrijf heeft baat bij kundig bedrijfsadvies

28 april 2015 Consultancy.nl

Zij hebben een duidelijk doel voor ogen: de waarde van de onderneming overdragen aan de nieuwe generatie. Daarvoor zijn meer mogelijkheden dan ze soms denken.

Familiebedrijven drijven veelal op kennis en kunde die van generatie op generatie wordt overgedragen. Dat is ook de ervaring van Leontine Koens-Betz en Bas van Helden van Accuracy, die regelmatig met familiebedrijven om de tafel zitten. Tegelijkertijd komen familiebedrijven vaak uitdagingen tegen die uniek voor hen zijn. Want wat als een achterneef van de oprichter zijn aandelen wil verkopen? Of als de zoon geen interesse heeft in opvolging en de dochter puur in marketing gespecialiseerd is? Of als de financiering voor verdere ontwikkeling van de onderneming niet voorhanden is?

Familiebedrijf

Alternatieve oplossingen
Hoewel familiebedrijven voorzichtig zijn met het aantrekken van extern geld, kan dit toch oplossingen bieden, stelt Koens-Betz vast. “De markt voor bankfinanciering is nog steeds lastig, waardoor het logischer wordt om alternatieven te zoeken. Voor private investeerders blijft een familiebedrijf interessant, want er is vaak ruimte voor optimalisatie of het inbrengen van specifieke kennis. De meeste toegevoegde waarde is er als een bedrijf internationale groei ambieert.”

Ook voor bedrijfsopvolging zijn er verschillende alternatieven. “Bijvoorbeeld als een bedrijf zoekt naar nieuwe mensen in het managementteam. Via een management buy-in kunnen niet-familieleden zich inkopen en met dezelfde betrokkenheid en risico’s in het bedrijf aan de slag gaan.” En wanneer er te weinig financiële armslag is bij niet-familieleden of de jongere generatie om zich in te kopen, kan een constructie met cumulatief preferente aandelen uitkomst bieden. Hiermee wordt voor de seniore familieleden (aanvulling van) het pensioen verzorgd, terwijl de nieuwe generatie op een geleidelijke manier de aandelen koopt. Veel vraag is er volgens Van Helden ook naar een eenvoudig systeem waarmee familieleden kunnen uitstappen. “Na een aantal generaties hebben sommige familieleden niet voldoende affiniteit met het bedrijf om het te gaan runnen of anderszins betrokken te zijn; zij willen mogelijk hun aandelen verkopen. Dat moet eerlijk gebeuren, je kunt het niet iedere keer anders aanpakken. Als adviseurs kunnen wij een systeem ontwikkelen voor de waardebepaling van die aandelen, dat in meerdere situaties kan worden toegepast.”

Leontine Koens-Betz en Bas van Helden, ACCURACY

Adviseurs met expertise
Kundig advies is hierbij een must. Van Helden: “Een familiebedrijf is groot geworden met wat het doet en hoe het dat doet, maar de financiële huishouding is niet altijd op orde. Bij verkoop, overname, uitkoop of investeringen is het goed om advies in te winnen – voor alle partijen. Wij pleiten er zelfs voor dat er ook aan de andere kant van de tafel altijd iemand met expertise zit. Als één van de twee partijen een slechte deal maakt, komt dat een samenwerking nooit ten goede. Financiële deskundigheid aan tafel maakt het proces gemakkelijker en de kans van slagen groter, ook voor de toekomstambities.”

Nieuws