Unicorn en ENTSO-E lanceren elektriciteitsplatform

26 februari 2015 Consultancy.nl

Eerder dit jaar werd het zogenoemde ‘ENTSO-E Transparancy Platform’ gelanceerd, een platform dat erop gericht is de transparantie in de Europese elektriciteitsmarkt verder te verbeteren. Het platform werd in samenwerking met ENTSO-E ontworpen en gebouwd door IT-dienstverlener Unicorn Systems.

Meer dan tien jaar geleden bombardeerde de Europese Unie meer transparantie in de energiemarkt tot een van de belangrijkste richtlijnen in zijn energiebeleid. Onderzoek in de vroege jaren van de 00’s toonde aan dat er serieuze concurrentie en efficiency problemen waren in energietoevoer zowel binnen als tussen de lidstaten. Om de marktdynamiek te verbeteren lanceerde de Europese Commissie in 2003 een grootschalig wetgevingspakket, dat vier jaar later uiteindelijk werd aangenomen. Een van de verbeterpunten was de transparantie van marktinformatie. Verbetering daarvan zou voordelig moeten zijn voor concurrentie (door liberalisering) en samenwerking voor zowel B2B als B2C markten.

EC - Europese elektriciteitsmarkt

Als onderdeel van het wetgevingspakket werden elektrische netbeheerders (TSO’s*) gestimuleerd om de krachten te bundelen en een platform te creëren ten behoeve van informatietransparantie en –uitwisseling. Vanuit een elektriciteitsperspectief werd de samenwerking – bestaande uit 42 Europese TSO’s uit 34 landen, waaronder de 6 grote verenigingen die daarvoor reeds samenwerkten** – bekrachtigd in december 2008 en kreeg de naam ENTSO-E. Om zijn hoofddoel te realiseren – betere samenwerking tussen Europa’s netwerkbeheerders promoten en het ondersteunen bij de implementatie van EU energiebeleid – verzocht ENTSO-E de verschillende partijen om hun informatie via hun platform te delen. In 2012 besloot de organisatie dat het tijd was voor een nieuw, uitgebreid en verbeterd systeem, niet alleen om zijn missie verder te realiseren, maar ook om aan te sluiten op de nieuwste technologische vereisten en EU wetgeving. Een Europese selectieprocedure volgde en, na alle mogelijke partijen en voorstellen te hebben onderworpen aan een due dilligence onderzoek, werd Unicorn Systems geselecteerd voor het leveren van een nieuw transparantieplatform.

Unicorn and Entsoe

Meer dan 2 jaar lang werkten de werknemers van de IT consultancy met ENTSO-E aan het ontwerpen en daaropvolgend bouwen van het systeem. Het project was verdeeld in twee fases. De eerste fase werd in januari 2014 afgerond met de lancering van de eerste versie van het nieuwe ENTSO-E Transparancy Platform, waarmee fundamentele technologische upgrades en een nieuwe gebruikersinterface werden geïntroduceerd. De tweede fase ging eerder dit jaar live, op 5 januari, en bevat een nieuwe functie die stakeholders in staat stelt te voldoen aan de laatste wettelijke vereisten. Volgens Konstantin Staschus, Secretary General van ENTSO-E, demonstreert het nieuwe platform Europa’s “blijvende toewijding aan grotere transparantie in de elektriciteitsmarkt.”

In een reactie op de succesvolle live-gang zegt Jan Konrád, International Services Director bij Unicorn Systems en een van de leidinggevenden van het projectteam, “trots” te zijn op het resultaat, daarbij benadrukkend dat het complexe IT-systeem geheel volgens schema was afgeleverd. Naast de toegevoegde transparantie die de huidige versie creëert, voegt Konrád toe dat de efficiency van het nieuwe systeem “meerdere malen” beter is ten opzichte van de vorige versie. “Ondanks de zware taak een platform te bouwen waar dataleveranciers en gebruikers in veel verschillende landen eenvoudig gebruik van kunnen maken, zijn ENTSO-E en Unicorn Systems er in geslaagd hun mandaat te vervullen”, concludeert Konstantin Staschus.

Jan Konrad en Konstantin Staschus

* Een transmission system operator (TSO), ook wel netbeheerder, zoals gedefinieerd door de Europese Commissie, is een entiteit die ermee is toevertrouwd natuurlijk gas / elektriciteit op nationaal en regionaal niveau te transporteren via gebruik van vaste infrastructuur.

** ETSO, ATSOI, UKTSOA, NORDEL, UCTE en BALTSO. De samenwerking op het gebied van gas, beter bekend als ENTSOG, is ontstaan in december 2009.

Nieuws