Rijnconsult helpt De Alliantie met ketensamenwerking

24 februari 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Woningcorporatie De Alliantie heeft onlangs een nieuw, innovatief contract gesloten met zes onderhoudsbedrijven. Het nieuwe onderhoudscontract zorgt voor kostenbesparing (20%), meer grip op klanttevredenheid en stabiele kwaliteit. De Alliantie werd tijdens het proces begeleid door het Houtense organisatieadviesbureau Rijnconsult.

Ketensamenwerking was een van de toverwoorden van 2014 in managementland. Organisaties voelen meer druk om zich te specialiseren en onderscheiden en deze zoektocht leidt tegenwoordig vaak tot het aangaan van ketensamenwerkingen. Het zoeken naar partners in de gehele waardenketen wordt steeds belangrijker voor het versterken van de marktpositie en/of het innovatiepotentieel van beide partners.

De Alliantie
Zo ook voor De Alliantie, een woningcorporatie uit het noorden van de Randstad die met bijna 60.000 woningen een van de grootste is van Nederland. Een van de doelstellingen van De Alliantie is het betaalbaar houden van huren en te kunnen investeren in renovatie en nieuwbouw. Om die doelstellingen te realiseren zet De Alliantie in op het verlagen van zijn organisatiekosten en de onderhoudskosten. Om deze kostenbesparingen te realiseren ging De Alliantie onlangs een keten-samenwerking aan met zes onderhoudsbedrijven: Logchies Renovatie & Onderhoud, Hemubo, Van Wijk, Mens-Zeist, Rutges Vernieuwt en Weijman.

Woningcorporatie De Alliantie

Door de samenwerking wordt flink bespaard op de onderhoudskosten voor de gevels van de huurwoningen van De Alliantie. De kostenreductie wordt bereikt door diverse verbeteringen en innovaties. Aan- en afloopkosten, overheadkosten en bijkomende (advies-) kosten worden teruggebracht door betere samenwerking, vroegtijdige en gestandaardiseerde projectopnamen, evenals door het voorkomen van doublures in het werkproces en beter risicomanagement. Naast een besparing van 20% in gezamenlijke kosten van De Alliantie en de onderhoud-partners, wordt de kwaliteit van het onderhoud beter geborgd en wordt meer grip verkregen op de klanttevredenheid.

G-Sequent ketensamenwerking
In de samenwerking werd gebruik gemaakt door het door De Alliantie zelf ontwikkelde ‘G-Sequent’ ketensamenwerkingsmodel. 'Sequent'-modellen zorgen voor een meetbare kwaliteit en een aanzienlijke kostenreductie met een klantgerichte aanpak. Eerder introduceerde de Alliantie al het 'E-Sequent' model (energetische verbeterprojecten). De Sequent modellen voorkomen dat steeds opnieuw het wiel wordt uitgevonden. In plaats van unieke processen zijn er herhalende verbeterprocessen. De Alliantie bundelt met dit nieuwe model zijn kennis met die van de markt. Door functionele prestatie-indicatoren houdt de Alliantie zelf de regie en stuurt de woningcorporatie de kwaliteit en het proces aan.

Gsequent

Zowel De Alliantie als de samenwerkende partners tonen zich verheugd over het gebruikte model. Peter Veldhuizen, productieleider Planmatig Onderhoud bij de woningcorporatie, legt uit: “Met deze ketensamenwerking krijgen we meer grip op klanttevredenheid, kwaliteit, informatie, capaciteit en doorlooptijden en gaan we kosten besparen op planmatig gevelonderhoud. Door proces- en productinnovatie te stimuleren en in het dagelijkse proces te borgen en te meten bereiken we de gewenste resultaten. Deze samenwerking vraagt veel inzet en bereidheid om organisatorisch te veranderen. Dat geldt zowel voor ons als voor de onderhoudsbedrijven. Door intensief samen te werken optimaliseren we onderhoud en bouwen we aan wederzijds vertrouwen. We zijn blij met de geselecteerde ketenpartners voor ons planmatig gevelonderhoud."

Ook een woordvoerder namens de zes onderhoudsbedrijven spreekt zich positief uit over het G-Sequent model: “De aanpak van de Alliantie bij de bedrijvenselectie was heel vernieuwend. We hebben onze sterke unieke kanten kunnen laten zien tijdens de pitch en moesten daarna op transparante wijze samenwerken met de concurrent. Dat is verfrissend en leerzaam. We gaan nu met elkaar in 'productietreinen' aan de slag om de gevels van de huurwoningen van de Alliantie planmatig te onderhouden. Centraal staat de klant, een stabiele kwaliteit en het continue leren, verbeteren en innoveren. Voor ons betekent het tevens een gestage productiestroom die helpt om te optimaliseren".

Frank Engelbart, Partner bij Rijnconsult

Rijnconsult 
Bij het opzetten van de ketensamenwerking wordt woningcorporatie De Alliantie bijgestaan door Rijnconsult. ‘Ketens en Netwerken’ vormt een van de expertisegebieden van het Houtense organisatieadviesbureau en haar 20-jarige ervaring met ketensamenwerking is ook ingezet bij De Alliantie en haar ketenpartners voor de ontwikkeling van het Sequent-model en de procesbegeleiding bij de ketensamenwerking. Rijnconsult Partner Frank Engelbart: “Onze aanpak en ervaring met ketensamenwerking in onder andere de agrifood-sector blijken veel gelijkenissen te vertonen met de samenwerkingsprocessen bij De Alliantie en haar partners. Het is mooi om te zien dat procesoptimalisatie (ontdubbelen en verbeteren van processtappen in de keten) daadwerkelijk mogelijk is, mits partijen elkaar vertrouwen en durven te werken als één bedrijf.”