Toekomst van Sociale Werkvoorzieningen

Bedrijf
Datum
29 november 2011
Inschrijven voor
28 november 2011
Type event
Workshop
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

De Wet Werken naar Vermogen doet nog steeds veel stof opwaaien! Tijdens de SZW-dagen dit najaar heeft het Rijk deels bekend gemaakt hoe zij de herstructureringsfaciliteit voor de SW wil inrichten. Over de herstructurering en de kracht van de SW hebben SW-bedrijven en gemeenten in een eerste discussieavond eind juni 2011 gediscussieerd. Een belangrijke conclusie was dat gemeenten en SW-bedrijven nader tot elkaar moeten komen om goede keuzes te maken en verbeteringen te kunnen realiseren. Daarnaast bleek dat het noodzakelijk is direct-onrendabele activiteiten te saneren en te bouwen aan een nieuw perspectief.

Discussieavond 29 november 2011

Gezien de uitkomsten van de eerste bijeenkomst en de actualiteit van het onderwerp organiseert Hiemstra & De Vries een vervolgbijeenkomst. Wij nodigen je graag uit voor deze discussieavond. De bijeenkomst is op dinsdag 29 november (van 17.00 tot 20.00 uur) in Utrecht. Het centrale thema is: komen tot scherpe keuzes over de toekomst van het SW-bedrijf.

Vragen die hierbij aan bod komen zijn:

- Hoe kom je tot een passende visie?
- Hoe zorg je dat de bestuurder in zijn rol is?
- Wat is nodig om een balans te vinden tussen emotionele en rationele argumenten in de
  discussie over het toekomstscenario?
- Hoe zorg je dat je ambtelijk de bestuurlijke discussie goed voorbereidt, wetende dat SW
  vaak een ‘ondergeschikt’ dossier was in een gemeente?
- Hoe geef je inhoud aan de herstructureringsaanpak?
- Hoe ontwikkel je een ontwikkelplan met duidelijke meetmomenten?

Leren van elkaar
De avond is geen vrijblijvende verkenning: wij willen graag focussen op specifieke voorbeelden. We trappen af met enkele goede voorbeelden: wat werkt en waarom werkt het? Voor dit onderdeel zijn wij op zoek naar deelnemers die inspirerende voorbeelden willen delen over:
- Hoe los je het huidige tekort door bezuinigingen op? Wat zijn succesvolle voorbeelden?
- Hoe verdeel je het re-integratiewerk op een slimme manier?
- Hoe geef je succesvol invulling aan de pilot loondispensatie?
- Wat zijn de kansen door samen te werken met AWBZ en WMO?
- Hoe bouw je slimme detacheringsconstructies op met het bedrijfsleven?

Aanmelden
De discussieavond vindt plaats op 29 november 2011 van 17.00 tot 20.00 uur en is bedoeld voor directeuren, managers en senior beleidsadviseurs van gemeentelijke sociale diensten, SW-bedrijven en brancheorganisaties. De bijeenkomst vindt plaats op ons kantoor aan de Ramstraat 27 in Utrecht.

Om het programma, de werkvorm en de discussiegroepen goed op het aantal deelnemers af te kunnen stemmen, verzoeken wij je vooraf aan te melden bij Ilse Hofland:
email ilse.hofland@hiemstraendevries.nl of telefoon (06-52078894).

 

Event informatie

Bedrijf: Hiemstra & De Vries

Datum: 29 november 2011

Inschrijven voor: 28 november 2011

Type event: Workshop

Doelgroep: Professionals