Planning en Control Nov.

Bedrijf
Datum
24 november 2011
Inschrijven voor
23 november 2011
Type event
Workshop
Doelgroep
Geinteresseerden
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Op 24 november organiseert Hiemstra & De Vries een bijeenkomst over de vereenvoudiging van planning en control. Onze visie op dit onderwerp beschreven wij in het artikel Terug naar de essentie van planning en control. Tijdens de bijeenkomst gaan we in op de volgende vraag: als de meeste gemeenten en provincies de P&C cyclus eenvoudiger en effectiever willen vormgeven, wat staat er dan in de weg bij de realisatie hiervan? En belangrijker nog, wat kan die obstakels wegnemen?

Verkennen oplossingsrichtingen

Tijdens de bijeenkomst verkennen we oplossingsrichtingen aan de hand van drie vragen:

1. Hoe verleiden we zowel het dagelijks als algemeen bestuur om de P&C functie fundamenteel te vereenvoudigen?
In het nu al overvolle politieke programma is het erg lastig om de tijd te vinden om fundamenteel met elkaar in gesprek te zijn over het veranderen van planning en control, terwijl het bestuur een belangrijke speler is in deze verandering. Welke ingrediënten werken in de verleidingstrategie wel en welke werken niet?

2. Hoe zorg je ervoor dat wet- en regelgeving niet leidend is voor de productie van P&C informatie?
De huidige P&C producten zijn meestal lijvige documenten, waarvoor vaak als argument wordt gegeven dat “BBV het zo voorschrijft”. Maar ook conform BBV-richtlijnen blijkt er meer mogelijk te zijn dan soms gedacht. Maar hoe ziet dit er dan uit?

3. Hoe kun je de gewenste verandering gefaseerd invoeren zonder dubbel werk te doen?
Wanneer politiek en ambtelijke top het eens zijn dat de P&C functie eenvoudiger en effectiever ingericht kan worden, dient de vraag zich aan: ‘waar te beginnen en wanneer?’ Dit ligt voor iedere gemeente of provincie anders. We staan stil bij benodigde maatregelen en randvoorwaarden om de gewenste verandering structureel vorm te geven.

Een praktijkverhaal uit Amersfoort

Wij organiseren de bijeenkomst samen met Derk de Jonge, concerncontroller en loco gemeentesecretaris van Amersfoort. Derk zal vertellen hoe Amersfoort, mede onder druk van de bezuinigingsopgave, op een innovatieve manier de P&C functie fundamenteel vereenvoudigde en effectiever heeft gemaakt.

Contact

Heb je interesse in deze bijeenkomst, neem dan contact op met:

De heer Merlijn Ballieux
T: +31 (0)6 - 51454611
E: merlijn.ballieux@hiemstraendevries.nl

 

Event informatie

Bedrijf: Hiemstra & De Vries

Datum: 24 november 2011

Inschrijven voor: 23 november 2011

Type event: Workshop

Doelgroep: Geinteresseerden