Week van de medezeggenschap

Bedrijf
Datum
06 december 2010
Inschrijven voor
06 december 2010
Type event
Workshop
Doelgroep
Onbekend
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Or-informatie en GITP houden van 6 t/m 10 december wederom de Week van de medezeggenschap. Het thema van de Week van de medezeggenschap 2010 is De invloedrijke or. Wilt u als or-lid of gehele or meer invloed uitoefenen? Dan biedt deze week u verschillende passende bijeenkomsten, studiedagen en trainingen.

PROGRAMMA WEEK VAN DE MEDEZEGGENSCHAP 2010 

Discussiebijeenkomst '(On)voldoende invloed door de ondernemingsraad' | Maandag 6 december
Vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en ondernemingsraden bespreken de mate van invloed van de OR. In hoeverre kan de OR invloed uitoefenen? Hebben OR-leden voldoende kennis en vaardigheden om het beleid te beïnvloeden?

Presentatie van het onderzoek naar het beïnvloedingsrepertoire van de OR | Maandag 6 december
Welke beïnvloedingsvaardigheden gebruikt de OR en wat is succesvol? Hoe komt de OR aan zijn vaardigheden? Worden OR-leden hierop geschoold? Dit onderzoek wordt vanaf september gehouden onder OR-leden en bestuurders. Wilt u meedoen aan het onderzoek? Stuur een mail naar Wanne van den Bijlaard. 

Studiedag 'Beïnvloeden doe je zo!' in Culemborg | Dinsdag 7 december 
U gaat aan de slag met beïnvloedingsvaardigheden zoals lobbyen, onderhandelen en procederen. Meer informatie op www.weekvandemedezeggenschap.nl 

Training OR en de raad van commissarissen | Woensdag 8 december
De training is geschikt voor leden van (centrale) ondernemingsraden die hun netwerk willen vergroten en meer aandacht willen besteden aan de relatie met hun rvc of rvt. Maar vooral ook voor (C)OR-leden een actieve rol willen hebben bij het aanstellen van een commissaris. Meer informatie over de training OR en de raad van commissarissen.

Studiedag 'Beïnvloed het financiële beleid' in Utrecht | Donderdag 9 december 
Om invloed uit te kunnen oefenen moet de OR ook kennis hebben van financiën, omdat veel plannen financieel onderbouwd zijn. Bovendien bleek uit het OR Trendonderzoek dat veel OR’en een kennisachterstand ervaren op het gebied van financiën. 

De deelnemers aan deze studiedag gaan aan de slag met financiële begrippen, begrotingen, kengetallen en dergelijke. 

Meer informatie op www.weekvandemedezeggenschap.nl

Training: Medezeggenschap vanuit HR-perspectief | Donderdag 9 december 
De training is bestemd voor HRM-ers en andere staffunctionarissen die in de praktijk te maken hebben met medezeggenschap en betrokken zijn bij het overleg met de OR´en. Meer informatie over de training Medezeggenschap vanuit HR-perspectief.

Meer informatie over de Week van de medezeggenschap 2010 is te vinden op www.weekvandemedezeggenschap.nl. Of bel Wanne van den Bijllaardt: telefoonnummer 013 - 4647789

Event informatie

Bedrijf: GITP

Datum: 06 december 2010

Inschrijven voor: 06 december 2010

Type event: Workshop

Doelgroep: Onbekend