Rondetafelbijeenkomst De Rode CFO

Bedrijf
Datum
17 maart 2011
Inschrijven voor
16 maart 2011
Type event
Workshop
Doelgroep
CFOs en Finance medewerkers
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Rondetafelbijeenkomst ‘De Rode CFO’ donderdag 17 maart 2011

Het is nu begin januari. U bent begonnen met de uitvoering van hetgeen begroot is voor 2011. Hoe is het begrotingsproces gegaan? Is bij u de focus nu ook op omzetgroei nu alle onnodige kosten afgelopen jaren weggesneden zijn? Steekt u uw hand in het vuur voor de afgegeven targets? Heeft het begrotingsproces u energie gekost of energie gegeven? Zijn de echte onderwerpen besproken of (weer) niet aan de orde gekomen?

Dit kader lijkt ons interessant voor een rondetafelbijeenkomst. Samen met u en uw collega CFO’s wil Eurogroup Consulting van gedachten wisselen over de rol van CFO. We willen niet het begrotingsproces an sich bediscussiëren. Onze insteek zal zijn dat de nadruk op controle is doorgeslagen en dat juist weer het hoofd met het hart moet worden verbonden. Herkent u dat? Bent u het ermee eens of juist niet?

Grenzen systeemdenken bereikt: hoofd moet weer met hart verbonden worden

Bedrijven hebben winstmaximalisatie als hoogste doel. Of de maximalisatie van de waarde voor de aandeelhouders. Om dit te bereiken worden processen en systemen geoptimaliseerd. Op basis van best practices en benchmarks. Met KPI’s worden de resultaten bewaakt. En tenslotte wordt gezorgd dat alle risico’s worden gedekt. Met nieuwe of aangescherpte governance modellen. Inmiddels geloven wij dat dit systeemdenken de laatste jaren onevenredig veel aandacht heeft gekregen. Met de crisis zijn we hard tegen de grenzen hiervan aan gelopen. In bedrijven is een web ontstaan van procedures, governance en (schijn)controle, allemaal bedacht vanuit het hoofd. Wij zouden dat hoofd (blauw) weer willen verbinden met het hart (rood), dé methode om vooruitgang en echte verandering te realiseren. In bijgevoegd artikel ‘rood of blauw’ vind u een verdere bespiegeling over dit thema.

Crisis, welke crisis?

Bijna alle branches zijn hard getroffen door de crisis. Overal speelt de vraag wanneer - of sterker - óf de resultaten weer terugkomen op het oude niveau. Kortom, er is noodzaak tot verandering. De CFO staat middenin deze problematiek. Vanuit de functie is de CFO sterk gericht op cijfers, op controle, op blauwe maatregelen. Maar werkt dit nog wel? Wij zien bewegingen die juist meer controle nastreven. En we zien ook bewegingen die juist de andere kant opgaan. CFO’s die de begrotingen voor 2011 niet meer alleen vanuit de cijfers bekijken, maar die juist de dialoog aangaan met de business.

Rondetafelbijeenkomst ‘De Rode CFO’

Donderdag 17 maart bent u vanaf 15.30 uur van harte welkom bij de Rode Hoed in Amsterdam. In een ronde tafel opstelling zullen wij een discussie entameren aan de hand van een aantal stellingen rondom het thema ‘De Rode CFO’.

Datum: donderdag 17 maart 2011
Ontvangst: vanaf 15.30 uur
Aanvang: 15.45 uur
Einde zal rond 17.30 uur zijn
Locatie: De Rode Hoed in Amsterdam

Inschrijven

Als u wilt deelnemen aan de rondetafelbijeenkomst dan kunt u zich hier registreren.

Eurogroup Consulting organiseert rondetafelbijeenkomsten

Eurogroup Consulting organiseert twee keer per jaar een rondetafelbijeenkomst met en voor onze relaties. Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen bediscussiëren we samen actuele thema’s. De vorige bijeenkomst behandelde het thema klantretentie: ‘van klantcontract naar klantrelatie’.

Meer informatie?

Mocht u nu al meer willen weten, kunt u uiteraard contact opnemen met Magiel Tak op telefoonnummer 035-6996069.

 

Event informatie

Bedrijf: Eurogroup Consulting

Datum: 17 maart 2011

Inschrijven voor: 16 maart 2011

Type event: Workshop

Doelgroep: CFOs en Finance medewerkers