Evidence Based Consultancy Okt. 2010

Bedrijf
Ooa
Datum
13 oktober 2011
Inschrijven voor
12 oktober 2011
Type event
Seminar
Doelgroep
Adviseurs
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Op donderdag 13 oktober 2011 staat het Ooa college college "Interactieve interventies & de zin en onzin van Evidence Based Consultancy"

Deel 1 door prof. Jac Geurts
In dit deel wordt gereflecteerd op een vergelijkend onderzoek van een inventarisatie van zeer diverse en populaire interactieve interventies die in Nederland worden gebruikt. Wat zijn dat eigenlijk interactieve interventies? Zijn er ook niet interactieve interventies? En wat zijn eigenlijk hun werkzame bestanddelen? Wat is er nodig om te bewijzen dat ze ‘echt werken’?

Er wordt een conceptueel model ontwikkeld om dit soort interventies te definiëren, te vergelijken en te verklaren. Het vergelijkingsmodel is gebaseerd op de observatie dat deze interventies varianten zijn van interactieve modelbouw. Kernbegrippen zijn: conceptualiseringen, methoden, ladingen en operaties. Tevens wordt ingegaan op de samenhang met tussen de methode, de resultaten en conditionerende variabelen als taak/context, doelgroep/cliënten en adviseurkenmerken. Een van de inzichten is dat (ook) voor deze interventies het ‘mysterie van het werkzame bestanddeel’ nog niet is opgehelderd.

Deel 2 door dr. Tonnie van der Zouwen
In dit college wordt de aandacht met meer detail gericht op een specifieke interactieve interventie: Large Scale Interventie of LSI. Op grond waarvan kan ‘bewezen’ worden dat een LSI effectief is voor duurzame organisatieverandering? Verslag wordt gedaan van een meerjarig onderzoek waarbij het conceptuele model (zie deel 1) gebruikt is om een evaluatie-instrument te ontwikkelen voor deze complexe interventie.

Het woord ‘duurzaam’ wordt snel in de mond genomen, maar wat is dat eigenlijk als het gaat om organisatieverandering? We gaan in op het paradoxale karakter van dit begrip. In het onderzoek is een theoretisch kader ontwikkeld waarbij duurzaam veranderen gedefinieerd is als doorgaand collectief leren. Dit kader is gebaseerd op de kennistheorie ‘De Logica van het Gevoel’ van Arnold Cornelis.

Het evaluatie-instrument voor LSI is gebouwd door een kritische synthese van bestaande kennis, zowel uit onderzoek als uit praktijkervaring. De uitkomsten zijn gebundeld in richtlijnen voor gebruik in een ‘Practical Guide’, een soort bijsluiter voor LSI. Dit levert een bijdrage aan ‘Evidence Based Consultancy’ (EBC). Voor medische behandelingen en financiële producten is het 'evidence based' werken al veel langer praktijk. We gaan in op de vragen wat de voor- en nadelen zijn van 'evidence based' werken voor consultancy.

Programma
15.30 uur ontvangst en registratie
16.00 uur college deel 1
17.30 uur pauze
18.30 uur college deel 2
20.00 uur sluiting

Aanmelden
Door een email te sturen aan secretariaat@ooa.nl kunt u zich aanmelden voor dit college.

Kosten
Voor Ooa leden € 95,- en niet leden € 145,-

Annuleren
Uitsluitend schriftelijk (per post, fax of e-mail) vóór 6 oktober 2011 .
Annuleert u na deze datum, dan worden de kosten volledig in rekening gebracht

Locatie
Nyenrode Business Universiteit
Straatweg 25,
3621 BG Breukelen

 

Event informatie

Bedrijf: Ooa

Datum: 13 oktober 2011

Inschrijven voor: 12 oktober 2011

Type event: Seminar

Doelgroep: Adviseurs