Round Table Administratief Zorgproces

Bedrijf
Datum
29 november 2011
Inschrijven voor
25 november 2011
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Administratief zorgproces: naar eenvoud in uitvoering!
Het mooiste wat een organisatie kan nastreven is eenvoud. Maar hoe realiseer je eenvoud? Het slim organiseren van zorg gepaard met een reductie van administratieve handelingen, in een omgeving van veranderende interne en externe eisen, blijft een uitdaging. Hoe richt U uw zorgadministratie in om hier optimaal op in te kunnen spelen?

Sinds de invoering van de stelselwijzigingen in de zorgsector is het reduceren van de administratieve lastendruk en de verantwoordingsplicht uitgegroeid tot één van de prioriteiten voor de politiek. In de praktijk ervaren zorginstellingen, naast de administratieve druk vanuit de overheid, middels wet- en regelgeving, ook administratieve druk en verantwoordingsplicht vanuit zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten.

Ingrijpende veranderingen in de prestatie-bekostiging (declaratie AWBZ-zorg op cliëntniveau, beperking van PGB, verschuiving AWBZ naar Wmo) en een toename van interne vragen over registratie en opbrengsten, zorgen ervoor dat het administratieve- en primaire proces steeds dichter bij elkaar komen te liggen wat aanpassing van werk- en registratieprocessen eist.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de positie van uw administratief zorgproces en hoe richt U uw zorgadministratie in om hier optimaal op in te spelen?

De praktijk van alle dag leert dat deze taak moeilijk en complex is. De toenemende administratieve druk en verantwoordingsplicht, de stijgende complexiteit van de zorgvragen en de groeiende noodzaak van planning en afstemming om optimaal gebruik te maken van de schaarse tijd van personeel, binnen beperkte budgetten, stellen bijna onmogelijke eisen aan de zorgadministratie.

Het ministerie van VWS is gestart met diverse projecten om de lastendruk terug te dringen, maar ook zorginstellingen zelf kunnen hun steentje bijdragen. In deze Round Table zullen het ministerie van VWS en twee Care instellingen hun kennis en ervaring over deze onderwerpen met u delen. Daarnaast vindt een forumdiscussie plaats waar u vragen mag stellen maar ook mee kunt discussiëren

Welke vraag omtrent de genoemde thematiek houdt U bezig? Mail uw vraag of stelling alvast bij uw aanmelding zodat wij het programma voor u op maat kunnen maken.

Programma
17.00 uur: Ontvangst met een hapje en een drankje
17.50 uur: Introductie door Ron Vossen, Senior Consultant bij ConQuaestor Gezondheidszorg
18.00 uur: Dhr. Anno Pomp, Coördinator Strategie Langdurige Zorg bij ministerie van VWS
18.25 uur: Mevr. Annelies van Delft. Manager Zorgadministratie bij Omring
18.50 uur: Pauze
19.10 uur: Dhr. Eric Oudshoorn, Beleidsadviseur bij ’s Heeren Loo regio Oost-Nederland
19.30 uur: Forumdiscussie met de sprekers van de avond
20.30 uur: Borrel en gelegenheid om na te praten

Sprekers
Dhr. Anno Pomp, Coördinator Strategie Langdurige Zorg - Ministerie van VWS
Mevr. Annelies van Delft, Manager Zorgadministratie - Omring
Dhr. Eric Oudshoorn, Beleidsadviseur - ‘s Heeren Loo regio Oost-Nederland

Gastheer
Dhr. Ron Vossen, Senior Consultant bij ConQuaestor Gezondheidszorg

Inschrijven
Om u in te schrijven voor deze Round Table op dinsdag 29 november a.s. kunt u een e-mail sturen met uw gegevens naar Tarik Ustamujic via tarik.ustamujic@conquaestor.nl. Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen, sturen wij u per e-mail een bevestiging van uw komst met een routebeschrijving.

Kosten
Aan deze Round Table zijn geen kosten verbonden.

Vragen
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met dhr. Ron Vossen via 06 - 12 786 231 of ron.vossen@conquaestor.nl

Datum, tijd, locatie
Dinsdag 29 november 2011, vanaf 17.00 uur
ConQuaestor
Orteliuslaan 871
3528 BE Utrecht

ConQuestor - Administratief Zorgproces

Event informatie

Bedrijf: ConQuaestor

Datum: 29 november 2011

Inschrijven voor: 25 november 2011

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals