Regievoering binnen de Rijksoverheid 2012

Bedrijf
Datum
07 februari 2012
Inschrijven voor
30 januari 2012
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Is regievoering het middel om de relaties tussen de Rijksoverheid en haar partners te managen? Het levert in ieder geval veel vragen op: wat is het precies, hoe doe ik het goed en welke rol speelt procesmanagement hierin? Voor wie meer wil weten, vragen wil stellen en meepraten wordt deze discussiemiddag georganiseerd.

Overheidsorganisaties moeten steeds meer doen met steeds minder mensen en middelen. Er zijn flinke bezuinigingen nodig die alleen kunnen worden gerealiseerd door een structureel andere benadering van de bedrijfsvoering. Een strategie die hierbij wordt toegepast is werken aan een compacte overheid door een concentratie op de primaire taken en sourcing van taken. De uitvoering van secundaire en ondersteunende taken wordt gecentraliseerd of overgelaten aan ketenpartners, shared service centers en externe leveranciers.

Een veelgehoorde methode voor sturing van secundaire en ondersteunende taken op afstand is regievoering. Al snel wordt regievoering aangedragen als de oplossing voor het in control houden van de vele relaties die je als rijksoverheid te managen hebt. Het lijkt echter dat het werkend krijgen van regievoering voor hoofdbrekens zorgt bij betrokkenen: wat is het precies? En vooral: hoe doe je het goed?

Vragen die in ieder geval terugkomen bij regievoering zijn: hoe bepaal je welke activiteiten je zelf uitvoert en welke je uitbesteedt, hoe richt je formeel de klant-leverancier relatie in, hoe signaleer je afwijkingen tussen afspraken en werkelijke prestaties en hoe stuur je bij als dat nodig is?

Voor procesmanagement is het interessant welke bijdrage vanuit het vakgebied kan worden geleverd om regievoering te richten, inrichten en verrichten. Welke toegevoegde waarde heeft het kunnen denken in processen, informatiestromen en structuren voor het inrichten van regievoering?

ConQuaestor organiseert een discussiemiddag over regievoering. Tijdens deze discussiemiddag wordt dieper ingegaan op regievoering en kunt u ervaringen met deelnemers delen en horen. Jan-Willem Brock en Marc Konings houden ieder een korte introductie en delen hun visie op regievoering. Daarna zal de sessie vooral een interactief karakter hebben met als belangrijkste doel het delen van aandachtspunten, tips en tricks bij de invoering en uitvoering van regie. Vooral op de rol van de processpecialist wordt dieper ingegaan.

Programma
13.30 uur Aftrap door Mark Telgenkamp, partner Rijksoverheid bij ConQuaestor
13.45 uur Regievoering binnen de Rijksoverheid door Jan-Willem Brock van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties
14.15 uur Regievoering en de rol van de processpecialist door Marc Konings van ConQuaestor
14.45 uur Pauze
15.00 uur Delen van vragen, tips, tricks en ervaringen met regievoering
16.15 uur Afsluiting door Mark Telgenkamp, partner Rijksoverheid bij ConQuaestor
16.30 uur Borrel

Dagvoorzitter
Mark Telgenkamp, partner bij ConQuaestor.

Sprekers
Jan-Willem Brock is Regievoerder Generieke ICT bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het verleden was hij manager Outsourcing, Architectuur en Projectmanagement bij VROM en mede verantwoordelijk voor behalen van een ISO 20.000 certificering voor de ICT-organisatie. Momenteel is hij bezig met het inrichten van een rijksbrede regieorganisatie voor ICT en adviseert hij over rijksbrede regie op Huisvesting en Facilitair.

Marc Konings is verbonden aan ConQuaestor. Hij heeft veel kennis en ervaring op het raakvlak van organisatiebesturing en ICT-ondersteuning. Hij richt zich met name op de onderwerpen als de besturing van het ICT-werkveld, de inrichting van de ICT-organisatie (zowel supply als demand) en sourcingsvraagstukken. Marc is zowel in de private als public sector werkzaam geweest als onder andere CIO ( Stork), zelfstandig adviseur (o.a.. Hermans Holding en Sanquin), Programmamanager outsourcing (o.a.Sanquin en Jeugdzorg Amsterdam) en directeur ERP en Outsourcing (Inter Access).

Inschrijven
Om u in te schrijven voor deze discussiemiddag stuurt u een e-mail met uw gegevens naar Inge Pieterse via inge.pieterse@conquaestor.nl. Graag ontvangen wij uw aanmelding voor 30 januari 2012.

Kosten
Aan deze bijeenkomst zijn voor genodigden van ConQuaestor geen kosten verbonden.

Vragen
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Inge Pieterse via inge.pieterse@conquaestor.nl of 030 2906 632 over organisatorische vragen. Contact voor inhoudelijke vragen André van Hofwegen via andre.van.hofwegen@conquaestor.nl of 06 204 909 82.

Datum, tijd, locatie
Dinsdag 7 februari 2012, vanaf 13.30 uur
ConQuaestor
Orteliuslaan 871
3528 BE Utrecht

Event informatie

Bedrijf: ConQuaestor

Datum: 07 februari 2012

Inschrijven voor: 30 januari 2012

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals