Actualiteit en Fiscaliteit 2012

Bedrijf
Datum
08 december 2011
Inschrijven voor
06 december 2011
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

De Economische Crisis, het Belastingplan 2012 en flinke kritiek op het Accountantsberoep. Het zijn woelige tijden. In deze MasterClass proberen we koers te zetten naar een rustiger vaarwater in 2012 en kan uw inbreng mede deze koers bepalen.

Fiscaliteit 
Frans Weekers, de nieuwe staatssecretaris van Financiën, wil ons belastingstelsel eenvoudiger, meer solide en fraudebestendiger maken. Het fiscaal stelsel moet ‘lean en mean’ worden, met minder instrumentalisme, minder overheid en meer ‘de vrije hand’ voor burgers en bedrijven.

De Fiscale Agenda biedt zicht op deze koerswijziging. De belastingmix – de verhouding tussen directe en indirecte belastingen – moet aangepast worden, en een groot aantal grondslagversmallers komt gefaseerd te vervallen, voor particulieren én ondernemers. Dat kan uitmonden in de invoering van een aparte winstbox in de inkomstenbelasting, met een laag belastingtarief: een vlaktaks voor ondernemers. En iedere belastingplichtige krijgt een PIP, om het verkeer met de Belastingdienst te vereenvoudigen.

Dat kan niet allemaal in deze kabinetsperiode worden gerealiseerd, maar in het Belastingplan 2012 worden er al forse stappen gezet. Zeven kleinere rijksbelastingen worden afgeschaft, en voor veel ondernemers in de sfeer van de inkomstenbelasting worden de zelfstandigenaftrek en oudedagsvoorziening beknot. De levensloopregeling en het spaarloon vervallen, zij gaan (per 2013) op in een nieuwe vitaliteitsregeling. De werkkostenregeling - de WKR - is op onderdelen verduidelijkt. Ondernemers en hun adviseurs kunnen deze regeling nog tot 2014 voor zich uitschuiven, maar 'proefdraaien' in 2012 is een must. 

Actualiteit
Griekenland en Italië worden van zonnige vakantielanden getransformeerd naar Europese zorgenlanden. Banken wantrouwen elkaar en de financiering van ondernemers en particulieren stagneert. Pensioenfondsen hebben een onvoldoende dekkingsgraad en er is flinke kritiek op het accountantsberoep vanuit de Commissie de Wit, de AFM, de Europese Commissie en de Tweede Kamer. Vertrouwen lijkt ver te zoeken. Wat is de oplossing? Hoe orde op zaken te stellen? Over deze en andere vragen gaat het tweede deel van deze MasterClass.  

Programma 
17.00 uur Ontvangst met food en drinks
18.00 uur Welkom door Henk-Jan Hulleman RA en Stan Voogd RA
18.10 uur Aanvang bijeenkomst met Hans Zwagemaker
19.45 uur Pauze
20.00 uur Vervolg bijeenkomst met Elly Blanksma- van den Heuvel
21.00 uur Afsluiting en borrel

Gastheren
Henk-Jan Hulleman RA en Stan Voogd RA, beide partner bij ConQuaestor.

Sprekers
mr. Hans Zwagemaker is zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief www.BelastingBelangen.nl, raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag, of counsel verbonden aan BRG Accountants en Belastingadviseurs te Oosterhout. Tot 2010 was Zwagemaker als partner verbonden aan het Vaktechnisch Bureau van BDO Accountants & Belastingadviseurs.

Elly Blanksma-van den Heuvel is binnen de CDA fractie eerste woordvoerder Financiën. Zij behandelt de begrotingen, zorgt dat het huishoudboekje van de overheid in balans is, optimaliseert het toezicht op de financiële sector (DNB en AFM) en ziet toe op een correcte corporate governance binnen de staatsdeelnemingen. Haar voornaamste missie is om het vertrouwen in de financiële sector en de overheid te herstellen. Zij staat voor een open en eerlijke dialoog.  

Inschrijven
U kunt zich inschrijven door, voor 6 december 2011, een e-mail met uw gegevens te sturen naar PE@conquaestor.nl. Deelname aan deze MasterClass is kosteloos. Het aantal plaatsen is gelimiteerd.

Vragen
Voor vragen over deze bijeenkomst neemt u contact op met Erik Hof via 06 133 61 894 of via PE@conquaestor.nl.

Datum, tijd, locatie
8 december 2011, vanaf 17.00 uur
ConQuaestor
Orteliuslaan 871
3528 BE Utrecht

Event informatie

Bedrijf: ConQuaestor

Datum: 08 december 2011

Inschrijven voor: 06 december 2011

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals